Forskning visar att tarmen ”pratar” med hjärnan – Ger ny syn på tarmsjukdomar

2
37677
Professor Alessio Fasano - Foto: TV Helse.no
Professor Alessio Fasano – Foto: TV Helse.no

Professor Alessio Fasano vid Harvard Medical School är en världsledande forskare inom mage-tarmsjukdomar. Han var nyligen i Norge för att föreläsa. Han berättar att nya studier visar att inte bara hjärnan signalerar till tarmen, utan att även tarmen ”pratar” med hjärnan. Nu har vetenskapen kommit ett steg närmare lösningen på gåtorna runt vissa kroniska tarmsjukdomar.

Fasano menar att kopplingen mellan hjärnan och mage-tarm nu blir allt mer tydlig allt eftersom pusselbitarna faller på plats. Forskningen på effekten som matsmältningen har på resten av kroppen har fått större fotfäste och det kan leda till nya sätt på vilket sätt läkarvetenskapen ser på förebyggande behandlingar av mag- tarmsjukdomar, menar Fasano.

Zonulin


Länge trodde man att hjärnan enbart hjärnan skickade signaler till tarmen, men ny forskning visar att information går åt bägge hållen.


”Detta var okänt för oss då vi inte visste vhur denna ”signaltrafik” pågick till dess att vi upptäckte zonulin, säger Fasano.

Zonulin är ett protein som reglerar permeabiliteten (genomsläppligheten) i tarmens slemhinnor och andra slemhinnor. Forskning visar att zonulin kan aktiveras bland annat av tarmbakterier och matproteinet gluten.

I en ny studie publicerad i Journal of Pediatrics framkommer att i personer med autism är halten av zonulin signifikant högre i jämförelse med friska kontrollpersoner. Fasano menar vi kan göra mycket med kosten i dagens samhälle eftersom vi utvecklats att fungera med en viss kost under 2,5 miljoner år, vilken vi drastiskt har ändrat på under de senaste 100 åren.

Text: Arnt-Olav Enger (”Dette er grunnen til at vi ikke tåler gluten”) | Översättning: Torbjörn Sassersson

SHARE
Torbjörn Sassersson är ursprungligen naturvetare med en fil kand med inriktning mot hälso- och miljöskydd. Torbjörn har arbetat på flera tidningar och som kommunikationskonsult sedan 1995 på bla Sasser Media Lab. Han är sedan 2011 även redaktör för nättidningen NewsVoice.

2 Kommentarer

  1. Mycket intressant. Man kan undra om personens psykiska välmående påverkar tarmen. dvs stress, oro, förmåga att kunna slappna av.

Kommentera