Om TV Helse

Välkommen till TV-helse.se!

Att vi skriver helse på norska är för att den svenska versionen är en lillasyster till modersidan tv-helse.no som nu funnits i bortemot ett år. Med korta filmklipp med förklarande enkel text vill vi ge adekvata tips om vilka naturliga hälsoval vi själva kan göra. Vi skriver medvetet på ett mycket enkelt språk, så att alla ska kunna ta del.

TV-Helse erbjuder flera naturnära holistiska alternativ framförallt till det alltmer försämrade kostutbud som erbjuds i affärerna. TV-Helse gör också intervjuer av sakkunniga på området hur man själv kan undvika att utsätta sig för miljöfarliga alternativ. Vi ger också förslag till lösningar i framtidsfrågorna.

Vi gör detta genom att med kameran och mikrofonen i handen hälsar på kunskapare i Sverige och Norge, men också besöker vi universitet och lärosäten i såväl Kina som USA, där man inte ger upp kroniska sjukdomar utan behandlar dessa framgångsrikt.

Besök och klicka in dig på våra korta, lättillgängliga videoklipp. En källa till kunskap och som också ger dig råd för ett friskare liv!