Omeprazol och Losec ökar risken för tarminfektion och för tidig död

2
98386
Lars Bern varnar för Losec och Omeprazol
Lars Bern (2015) – Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

Lars Bern varnar för magmedicinen Losec från AstraZeneca. Den som tar den eller generikat Omeprazol för länge kan skada tarmfloran och drabbas av både tarminfektion och lunginflammation. Han får stöd från läkare som också varnar. 

Lars Bern brukar på sin blogg återkomma till vårdens systemfel, en vårdindustri till stor del baserad på en kemteknisk skolmedicin. Det allvarligaste problemet är fixeringen vid att enbart försöka sopa symptom under mattan och därmed ge skenet av att patienten blir frisk. Istället för att utreda bakomliggande orsaker och söka bot döljs sjukdomens bakomliggande orsaker. Följden blir nya sjukdomar eller att samma sjukdom som doldes återkommer.

Lars Bern ger ett generellt exempel:

”Den som t.ex. kontaktar sjukvården för att man fått ont, erbjuds direkt ett värkpiller för att dölja det onda. Först i andra hand kommer en utredning av vad som orsakat smärtan. Med pillren kommer en rad bieffekter som ofta är minst lika allvarliga som det som behandlas.”

Lars Bern fortsätter med att berätta om hur han fick läkemedel mot värk och hur det slutade med allvarliga hjärtproblem som biverkan. Han valde därför hellre värken.

Losec och Omeprazol botar inget

Losec
Losec – FASS om Losec

Ett exempel aktuellt för miljontals människor i världen är problemet med sur mage. Bern nämner AstraZenecas genom tidernas störst kassako, preparatet Losec och dess generika tex Omeprazole. Bern tar upp artikeln: ”Drug Routinely Prescribed to Hospitalized Patients May Raise Risk of Dying” som varnar för att hälften av alla patienter som blir inlagda eller besöker sjukhus i USA får protonpumpshämmare – som Losec – med konsekvensen att patienterna riskerar att utveckla allvarliga mag- och tarminfektioner som i sin tur kan leda till döden.

Bern skriver att Barry J. Marshall och J. Robin Warren upptäckte att gastrit och magsår orsakades av bakterien Helicobacter pylori. Därför kom de fram till att man med lämplig antibiotika kunde bota dessa infektioner.

Tack vare framgångsrik marknadsföring för Losec och Omeprazol finns det ännu idag miljontals människor runt om i världen som äter preparatet (och dess generika), istället för att göra något åt orsakerna till sina sura magar, konstaterar Bern och allt sker medan de flesta är omedvetna om riskerna.

Magsyran – immunförsvarets dörrvakt – reduceras av Losec och Omeprazol

Många har missat det enkla faktum att magsyran – immunförsvarets dörrvakt  – är en mycket viktig del av vårt immunförsvar. Dämpar du produktionen av magsyra med Losec eller Omeprazol öppnar du dörren för bakterier och virus att härja fritt inuti i din kropp.

”Studier visar att de som står på dessa piller löper en ökad risk att drabbas av lunginflammation och tarminfektionen Clostridium difficile. Den senare förekommer oftast i anslutning till antibiotikabehandling som skadat den naturliga tarmfloran.” – Lars Bern

De som är särskilt utsatta för dessa livshotande tillstånd är främst de äldre och svaga. Situationen blir ännu värre när vårdpersonalen sätter in Losec eller Omeprazol som en ”beredskapsåtgärd” när någon läggs in på sjukhus. Följden är dödsfall bland inlagda patienter.

Lars Bern konstaterar att dessa exempel visar att skolmedicinen är inne i en återvändsgränd. Den medicinska forskningen måste tänka om och försöka bygga upp kunskaper om hur sjukdomar förebyggs och botas på riktigt.

”Prioriteten är alltid nya livstidspiller som industrin kan ta patent på och sälja med stora vinster. Friska människor är inte lönsamma för denna industri.” – Lars Bern

Lars Bern får stöd från flera svenska läkare som varnar:

”Under senare år har det emellertid publicerats observationsstudier och fallrapporter som talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion och fraktur. Ökad kardiovaskulär mortalitet har också rapporterats hos patienter som tar PPI tillsammans med ASA.” – Läkartidningen

Text och foto: Torbjörn Sassersson

Lars Bern är författare och näringslivsprofil. Han är utbildad vid Chalmers i teknisk fysik och var bla VD på Svensk Metanolutveckling, Ångpanneföreningen, Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL och Incentive (Gambro). Han är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och var tidigare ledamot i Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté. Bern var ordförande och styrelseledamot i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut och vice ordförande för Cancerfonden. 

Läs mer om Bern på Antropocene. Bern skriver om: Hälsopolitik, makropolitik, miljö- och klimatfrågan. Lars Berns artiklar återpubliceras ofta i NewsVoice.

Referenser och källor

SHARE
Torbjörn Sassersson är ursprungligen naturvetare med en fil kand med inriktning mot hälso- och miljöskydd. Torbjörn har arbetat på flera tidningar och som kommunikationskonsult sedan 1995 på bla Sasser Media Lab. Han är sedan 2011 även redaktör för nättidningen NewsVoice.

2 Kommentarer

  1. Ja det där om piller det skriver jag under på direkt jag fick gå i 20 år minst där man bara skrev ut värktabletter först efter tredje resan med ambulans till mora lasarett fick en ung kvinnlig läkare se hur väldigt dåligt jag mådde hon tog tag i anledningen till det ond och det konstaterades att jag hade sarkoidosis en sjukdom som nästlar sig in i kroppens immunförsvar och gör så att man blir sjuk, det var det i och för sig en läkare som va inne på långt tidigare men han fick sluta på vc där jag sökte hjälp, nu på äldre dar när all kraft kramats ur kroppen görs halvtama försök att utreda nu när det är för sent, så är det något jag har erfarenhet av så är det piller både oralt och i ändan och jag har gått på typ losec i 15 år minst så då är det kanske därför jag har problem med magsäck och tarmar då jag har haft blödande magsår t.ex i slutet på förra året jag trodde helt klart att nu hade jag gjort ifrån mig på denna sidan graven men jag överlevde mot alla odds

Kommentera