INSTAGRAM

TERAPIER

balk_webb-tv
Magproblem - tarmproblem - IBS

Mat och födoämnen som inte ger dig kroniska mag- och tarmproblem...

Så många som 20-30% av befolkningen har kroniska mag- och tarmproblem utan känd orsak. Dessa får ofta diagnosen "irritable bowel syndrom" (IBS). Text: Randi Solstad, "3 av...

DJURHÄLSA