INSTAGRAM

TERAPIER

balk_webb-tv
Mobilstrålning och smartphones

Din smartphone kan göra bakterier motståndskraftiga mot antibiotika

Strålning från smartphones och trådlösa nätverk (WiFi) kan enligt iranska forskare påverka bakteriers resistens mot antibiotika.

DJURHÄLSA