TERAPIER

balk_webb-tv

Gravid med brist på D-vitamin riskerar att få barn med ADHD...

Brist på D-vitamin - En studie på över 800,000 skolbarn fann att 8,9% av barn som befruktats under årets första kvartal hade inlärningsproblem. 

DJURHÄLSA