INSTAGRAM

TERAPIER

balk_webb-tv
Mammografi - Källa: Wikied.ru

Varning för mammografi – Kan skada mer än göra nytta –...

Mammografi - "Det är viktigt att kvinnor får allsidig information innan de fattar beslut att stråla sina bröst", skriver Unger-Salén som driver ett hälsocenter på Mallorca.

DJURHÄLSA