INSTAGRAM

TERAPIER

balk_webb-tv
TV Helse

Gener bidrar till narkolepsi orsakad av vaccin

"Ärftliga faktorer kan öka risken att få en svår ovanlig biverkan. Detta studeras systematiskt i det nationella projektet Swedegene. En av de svåra biverkningar...

DJURHÄLSA