Cirka fem procent av alla människor drabbas negativt av den elektromagnetiska strålningen från nätverk och mobiler. Besvären yttrar sig på lite olika sätt. En del får huvudvärk, andra yrsel och illamående, sveda och en brännande känsla i huden, kramper eller dåligt minne.

Text: Sissel Halmøy, Folkets strålevern ”12 gode råd for å redusere stråling” | Översättning: Madeleine Lidman 

Här är några råd som kan reducera strålningen du utsätts för

1. Vänta med att lyfta telefonen till örat, tills du ser att samtalet har gått fram.

Strålningen från telefonen är betydligt högre när du försöker ringa någon, men den reduceras betydligt när samtalet är framkopplat.

2. Begränsa användningen av mobiltelefonen i bilen

Mobiltelefonen bör helst vara i flygplansläge i bilen eftersom bilens metallkaross reflekterar strålningen och därmed förstärker den. Karossen fungerar också som en skärm, så mobiltelefonen måste vara på maximal effekt, för att kunna nå ut genom metallen och till basstationen. I vissa bilar kan du beställa en ”premiumtelefon”. Då får du ett tvillingkort i instrumentbrädan och en utvändig antenn. Strålningen hamnar då utanför – och du inuti bilen.

3. Använd hörlurar eller högtalarfunktionen

Det är bäst att använda mobiltelefonen i högtalarläge och ha den så långt bort från kroppen som möjligt. Strålningen till huvudet reduceras avsevärt när du använder hörlurar, men kopparsladden på vanliga öronproppar verkar ledande på de elektromagnetiska strålarna och överför dem till huvudet. Det finns hörlurar med luft de sista 10–15 cm och det rekommenderas. Trådlösa öronproppar är en dålig idé eftersom de strålar mycket och på kort avstånd från hjärnan.

4. Undvik att ha din telefon liggande vid sängen eller i sovrummet på natten

Telefonen avger elektromagnetiska strålar, ungefär var 20:e sekund. Det hämtar också uppdateringar, data och mer under natten. Det påverkar och stressar kroppen i onödan.

5. Använd telefonen endast för korta meddelanden

Använd inte mobiltelefonen för långa samtal: använd en fast telefon, IP-telefon med kabel, Skype eller Facetime, via bredbands-PC.

6. Bär inte mobiltelefonen i din bh, byx- eller jackficka

När du bär din telefon nära kroppen under långa perioder under dagen, utsätter du kroppen och de vitala organen för onödig elektromagnetisk strålning.

7. Undvik att vara i närheten av Wi-Fi-routrar

Undvik (så mycket som möjligt) att uppehålla dig nära Wi-Fi-routrar, både hemma och på jobbet. Använd om möjligt en router med kabel. Det är säkrare, mer pålitligt, snabbare – och utan strålning. Stäng av trådlösa routrar på natten, använd eventuellt vid behov en timer.

8. Inaktivera 3G/4G, Wi-Fi och Bluetooth när du inte behöver det

Det är en bra vana att slå på det du behöver när du behöver det. Oftast behöver du bara vara tillgänglig på telefonen. Då räcker det med GSM.

9. Babywatch

Det finns två sorter: en som strålar HELA tiden och en som bara strålar när det är något som låter. Välj den senare sorten! Placera den så långt borta från barnet som möjligt.

10. Sovplats

Kontrollera att du har tillräckligt långt avstånd till alla elektriska apparater, elektriska värmare, värmekablar, transformatorer, dimmer etc. Håll minst 1 meters avstånd från ledningar till ojordade lampor.

11. Arbetsplats

Ta reda på vilka tillgängliga strålningskällor som finns nära din arbetsplats. Mobila förstärkare (ser ut som inverterade ”svampar”, hänger i taket i många kommersiella byggnader) och Wi-Fi-routrar är bland de vanligaste källorna i kontorsbyggnader. Se till att din arbetsplats inte är i närheten av sådana strålningskällor.

12. Mobilantenner

Mobilantenner finns i egna master, på tak och fasader i våra omgivningar. Om de sänder till ditt hem eller din arbetsplats på avstånd som är kortare än ca 500 m (som inte heller är ett säkert avstånd) kan du utsättas för betydande och långvarig exponering av strålning. Överväg att få hjälp att mäta nivån av strålningen, vidta eventuellt avskärmningsåtgärder (måla väggen, har skärmgardiner, avskärmande folie på fönsterrutorna).

KOM IHÅG: Avståndet är din vän. Gör alltid vad du kan för att hålla dig så långt som möjligt borta från strålningskällor och minimera den tid du använder trådlöst.

Syftet och visionen med Folkets strålskydd i Norge

Folkets strålskydd inrättades för att det ska finnas dokumenterad, peer-granskad och publicerad internationell forskning samlad om hälsoeffekterna av elektromagnetisk strålning (som för närvarande används för trådlös kommunikation, mobiltelefoni, trådlösa nätverk osv.). Det är ett betydande problem för det norska folket att denna kunskap fortfarande inte återspeglas i norska lagar och förordningar. Befolkningen behöver en förnuftig, lyssnande organisation vars uppgift är att skydda och informera i detta viktiga ämne.

Text: Sissel Halmøy, Folkets Strålevern

Föregående artikelFluor förstörde mina tänder – trots god munhygien
Nästa artikelPeriodisk fasta och att detoxa gör dig piggare och lättare
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

4 Kommentarer

  1. Den här artikeln är en form av desinformation. Betydligt mer än fem procent av människorna drabbas av den elektromagnetiska strålningen från nätverk och mobiler.

    Symptomen är avsevärt fler än de som nämns i texten, till exempel cancer, diabetes, hjärtsjukdom, kärlsjukdom, störd matsmältning, utbrändhet, bakterieresistens mot antibiotika och genetiska skador som går vidare till efterkommande generationer.

    Många oberoende forskare anser att människor och andra djur inom en snar framtid kommer att förlora sin förmåga till fortplantning, om den nuvarande EMF-tekniken får finnas kvar och 5G tillåts att introduceras.

  2. instämmer med Per: då det inte ställs diagnoser baserat på skador/ohälsa från trådlös teknik samt även lågfrekvent EMF inom vården i Sverige idag är troligtvis de som drabbats en stor mängd av befolkningen men de får då istället andra diagnoser…
    Jag tycker alla som bryr sig om sin och andras hälsa skall ta en snabb överblick på dessa samlade forskningsresultat/räcker att skumma igneom rubrikerna…
    https://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/

Lämna ett svar