Aboriginernas traditionella naturmedicin kan tas in i australiensisk sjukvård

15764

Genom beprövad erfarenhet sedan 1000-tals år före den koloniala eran och senare även på sjukhus kan traditionella behandlingsformer få en plats inom konventionell sjukvård i Australien. Aborigin-healers kan i så fall arbeta parallellt med konventionella läkare. Det skriver tidningen Welcome To Country om integrativ medicin i Australien.

En Ngangkari är en traditionell healer inom den australiensiska ursprungskulturen. Man har låtit patienternas positiva berättelser få vara vägledande i besluten att testa samarbeten mellan uråldrig medicin och konventionell medicin.

År 2012 bildade en grupp av Ngangkari från Central Desert APY* organisationen Anangu Ngangkari Tjutaku Aboriginal Corporation (ANTAC) som är den första organisationen i Australien för traditionella healers. Ett mål är att inspirera healers runt om i Astralien att samarbeta och fortsätta med sitt arbete.

Ngangkari-healers använder naturmediciner och massageteknik. De arbetar även med att hela människans ”ande”. En del läkare i Australien verkar inte ha ett problem med att de inte riktigt förstår varför traditionell medicin fungerar. Vissa patienter upplever det som om en skicklig Ngangkari kan se rakt in i deras kroppar och att de kan hitta sjukdomstillstånd de inte borde kunna se, skriver tidningen Welcome To Country.

En av de drivande krafterna bakom integration och införandet av traditionell medicin är den italienska forskaren Francesca Panzironi. Hon säger i en intervju för University of Sydney rubricerad ”How traditional Aboriginal medicine can help close the health gap” att de sätt som traditionell medicin har integrerats i olika delar av världen varierar. Många länder har etablerat regleringar för att ta in traditionell, komplementär och alternativmedicin, säger hon, och tillägger att i andra änden av spektrat finns det länder som inte hunnit börja.

”ANTAC believes traditional healers can play a vital part in the effort to close the gap in health outcomes between Indigenous and non Indigenous people in Australia. To this day, that is yet to happen as the government’s previous approaches failed to bring Indigenous groups into the decision making process.” 

Francesca Panziron nämner att en evidensbaserad fyraårig studie i South Australia funnit potentiella fördelar med en ”holistic two-way health care model” som inkluderar en mer omfattande bedömning av en patients sjukdomsbild, vilket skulle minska risken för feldiagnos och öka acceptansen för västerländska behandlingsmetoder.

Professor Elizabeth Elliott vid Sydney Medical School stödjer arbetet att erkänna aboriginernas medicinska kunnande:

”Traditonella healers har en djup kulturell kunskap om regionala växter vilka kan användas effektivt för behandla vanliga sjukdomar.”

Dr Victoria Grieves vill forska mer på aboriginernas hälsofilosofi för att vi lättare ska förstå ”indigenous wellbeing”.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor och relaterat

*APY, Aṉangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara is a large Aboriginal local government area located in the remote north west of South Australia. It consists of the Pitjantjatjara, Yankunytjatjara and Ngaanyatjarra aṉangu (i.e. people), and has a population of around 2500 people. – Wikipedia

Föregående artikelOlja från svartkummin effektiv mot astma och eksem
Nästa artikelTarmsjukdomen SIBO kan förklara dina mag- och tarmproblem

Lämna ett svar