Alzheimers-epidemin kan vara orsakad av bakterieinfektioner

4369
Modell av hjärna. Foto: Bina Weermeijer. Licens: Unsplash.com
Modell av hjärna. Foto: Obina Weermeijer. Licens: Unsplash.com

FORSKNING & DEBATT. Alzheimers-epidemin drabbar allt fler. Cirka 47 miljoner i världen lever med en demenssjukdom. Varje år insjuknar 10 miljoner, det motsvarar en person var tredje sekund. Prognosen för antalet personer med demenssjukdom är för år 2030 hela 75 miljoner människor och år 2050 astronomiska 131 miljoner.

Text: Kerstin Unger-Salén, hälsoprofil med eget hälsocenter i Spanien | Kerstin driver hälsobloggen Alltomcancer.com

Dessa siffror är den krassa verkligheten och nordiska länderna ligger i topp av de länder vars befolkningar allra mest drabbats av Alzheimers-epidemin.

 • De som ligger högst är enligt rangordning; Finland, USA, Kanada, Island, Sverige, Schweiz, Norge, Danmark, Nederländerna och Belgien.
 • De som har lägst incidens av Alzheimers är Indien, Kambodja, Georgien, Singapore. I Japan är situationen väsentligen bättre. 7% av män i 75-79 års ålder har Alzheimers och endast 16% av 90-åringarna.

Samhällskostnaderna för vård och omsorg till personer med demenssjukdom beräknas uppgå till drygt 60 miljarder kronor.

Dagens läkemedel har ingen effekt på sjukdomsförloppet

De läkemedel som finns för närvarande visar sig ha begränsade möjligheter att lindra de kognitiva symtomen vid Alzheimers demens och kan inte påverka förloppet. I nuläget finns inte någon medicin som kan stoppa eller reversera sjukdomsförloppet. Förebyggande åtgärder har lyfts fram som avgörande för att bromsa den globala ökningen. Trots detta lyser de med sin frånvaro, även i Sverige.

Socialstyrelsen har exempelvis i sin utvärdering av nationella riktlinjer för Alzheimers, inte lagt fram några konkreta förslag om hur man vill minska risken.

Det saknas framförhållning från myndigheternas sida och det enda man har att erbjuda är läkemedel som man vet har ytterst begränsad effekt på sjukdomsförloppet. Detta trots att det finns en hel del kunskap ock förslag bl.a. från Världshälsoorganisationen och den komplementärmedicinska forskningen om hur man skulle bryta denna trend. Så vad är denna sjukdom som är många människors stora fasa?

Hjärnplack och naturligt åldrande

Alzheimers kännetecknas av onormala giftiga proteininlagringar i hjärnan som minskar kontakt mellan neuronerna.

Inlagringarna kallas för beta-amyloida plack och består av långa trådar av proteinet beta-amyloid, s.k. fibriller. Ett annat protein kallas för tau. Placken finns normal sett i membranen runt nervceller, men när de klumpar sig samman och blir klibbiga “knölar” eller plack mellan neuronerna, kan det förhindra kommunikation mellan dem vilket leder till försämrad hjärnfunktion och demens.

Läs mer: Kolesterol är viktigt för hjärnan och statiner kan orsaka Alzheimers

Enligt Hjärnfonden är demens inte en del av det naturliga åldrandet. ”Demenssjukdomar är vanliga, kroniska och invalidiserande sjukdomar”. Sedan säger de: ”De viktigaste riskfaktorerna för Alzheimers sjukdom är hög ålder och ärftlighet”, men är inte det en motsägelse?

 • Om Alzheimers inte är en del av naturligt åldrande, vilket bekräftas från många vetenskapliga studier, varför anser man då att hög ålder är en riskfaktor?
 • Varför inte istället informera om vad man vet bidrar till Alzheimers, istället för att konstatera att vi får Alzheimers av två skäl som vi definitivt inte kan göra något åt som gener och ålder?

Jag noterar att skolmedicinen ofta vill få oss att tro att kroniska sjukdomar som cancer och Alzheimers är oundvikliga. Underförstått, ett pris vi får betala för att vi lever längre och har ärvt fel gener. Emellertid finns det ingen forskning som stöder påståendet att Alzheimers ökar för att befolkningen lever längre.


Läkemedelsindustrin har ingen lösning på Alzheimers-epidemin

Fram till dags dato har läkemedelsindustrin inte lyckats göra några framsteg i att lösa Alzheimers gåtan. Den senaste forskningen just nu koncentrerar sig på de amyloida placken, de giftiga så kallade protofibrillerna, som man anser är själva grundorsaken till Alzheimers sjukdom. Denna upptäckt har lett till att man nu prövar ett läkemedel mot protofibrillerna, men tesen håller inte särskilt väl.


Man har tex funnit att 90-åriga människor som har exceptionellt bra minnesnivå, kan ha hög grad av amyloida plack. Dilemmat med läkemedelsforskning är att man sällan söker efter flera orsaker och i det här fallet har man fastnat i en snäv hypotes.


Lars Lannfelt, seniorprofessor vid Uppsala universitet, har exempelvis utvecklat en antikropp för att selektivt binda till toxiska protofibriller av amyloid-beta i hjärnan hos Alzheimerpatienter.

Dr Dale Bredesen däremot, en välkänd forskare specialiserad på Alzheimers, argumenterar att sjukdomen baserar sig på flertalet patologiska omständigheter, inte bara en. Därför, menar han bör behandlingen inte heller vara monoterapeutisk dvs koncentrerad på endast en typ av behandling, vilket är just vad skolmedicinens behandlingar mestadels går ut på.

Beta-amyloida plack är inte huvudproblemet, utan uppstår snarare som en reaktion när hjärnan utsätts för skadliga situationer. Det tycks även Världshälsoorganisationen kommit fram till och har följande rekommendationer för att förebygga demensutveckling. Det handlar framförallt om en hälsosam livsstil.

Världshälsoorganisationens råd:

 • Regelbunden motion.
 • Avstå från rökning och skadligt bruk av alkohol.
 • Äta en hälsosam diet och hålla en normal vikt.
 • Bibehålla normalt blodtryck, kolesterolhalt och blodsocker.
 • Ytterligare riskfaktorer som kan åtgärdas utgör depression, låg utbildning, social isolering och kognitiv inaktivitet.

Alzheimers-epidemin kan orsakas av bakterieinfektioner

Ökade inlagringar av beta-amyloida plack är en reaktion på flera omständigheter i kroppen och är inte orsaken till Alzheimers-epidemin.

År 2016 upptäckte forskare att den klibbiga amyloida placken, de giftiga protofibrillerna, tycks fungera som ett försvar mot dåliga bakterier i hjärnan. Amyloid är ett protein, ett anti-mikrobiellt ämne som dödar bakterier.


När mikrober injicerades i hjärnan på möss utvecklades omedelbart plack runt om bakteriernas celler. Det betyder att en mikrobiska infektioner kan vara en anledning till det som provocerar fram plackbildning.


Bakterier, virus och andra patogener passerar blodbarriären och lyckas ta sig in i hjärnan, resonerar man. Hjärnans försvar är att använda beta-amyloid för att fånga in dem och göra sig av med dem.

I en sådan situation vore behandlingar som förhindrar bildning av beta-amyloid protein förödande eftersom det då inte finns något försvar kvar mot dessa mikrober.

Placken tycks fylla en viktig uppgift genom att ”städa” bort icke önskvärda mikrober. Det säger även t.ex. forskaren Bryce Vissel vid University of Technology Sydney, Australia.

“Det finns inte tillräckligt data som föreslår att amyloida plack spelar en central roll i utvecklingen av Alzheimers.”

Som vanligt fokuserar skolmedicinen på symtomen (i detta fallet plackbildningen), men undviker att utreda de bakomliggande faktorerna. Jag menar att man måste behandla orsakerna och inte bara symtomen för att verkligen kunna vända på denna sjukdomsutveckling.

Genom att ta bort de omständigheter som bidrar till en utveckling av Alzheimers-epidemin och de giftiga profibrillerna samt optimera vår hälsa, kan Alzheimers upphävas och till och med reverseras i vissa fall.

Text: Kerstin Unger-Salén, hälsoprofil med eget hälsocenter i Spanien | Kerstin driver hälsobloggen Alltomcancer.com

Källa och relaterat

Föregående artikelTre tips för en trevlig helg hemma
Nästa artikelPlötsligt dödsfall? Fler än 1 av 4 tror att någon de känner dött av covidvacciner – Sharyl Attkisson
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

14 Kommentarer

 1. Man vet betydligt mer idag om hur oerhört viktig bakteriefloran i tarmen är. Med skadliga bakterier som avger skadliga ämnen via bl.a. vagusnerven rakt upp i hjärnan kommer olika effekter.
  Man bör ha en god bakterieflora, den avger hjälpmedel till hela kroppen o styr allt som händer i kroppen. Allt har först passerat tarmen !
  Jag har fått enormt goda resultat med många som enkelt avgiftat o återställt tarmfloran med PREBIOTIKA, som skapar tillväxt av alla de goda stammarna o tränger ut de som avger skadliga ämnen.
  Topinulin Aktiv koncentrat av jordärtskocka, (inulin / fruktooligosackarider ) + blåstång och jod + krom.
  Många långvarigt tarmsjuka har fått god hjälp. Läs mer här:
  https://www.aktivsyn.se/men_prod.html
  Frågor:

 2. Viktigt är att WHO nu i Maj 2019 godkänt borrelia som orsak till demenssjukdom genom en specifik diagnoskod i kommande ICD11

 3. Jag har för mig att jag läst att träna hjärnan minskar risken för Altheimers. Jag minns inte var, men om Altheimers orsakas av dålig kontakt mellan neuronerna bör dessa kontakter kunna tränas upp. Det är ju känt att dessa kontakter blir effektivare ju mer de upprepas. Att behålla eller öka sin allmänna hjärnaktivitet borde träna upp de kontakterna.Gissningsvis bör det då vara viktigt att träna upp alla delar av hjärnan.

 4. Det vet jag inte, men man har kommit på att LUTEIN är väldigt viktigt för hjärnan och ut i dess yttersta del ögonens näthinna tillsammans med Zeaxantin i de rätta proportionerna. Lutein finns även i hela kroppen och i huden där den skyddar mot UV strålning liksom den gör i Ögonen. Filtrerar bort skadlig strålning som annars går via synnerven rakt in i hjärnan.
  Vet inte om samband finns. Brist på Lutein försvagar ju näthinnan o syncellerna där och i gula fläcken. De förtvinar av näringsbrist småningom och dör. Det är högaktiva antioxidanter som hjärnan absolut behöver.
  Bästa produkten med all ögon näring o i rätt proportioner heter Klarin Perfekt. Läs mer här:
  https://www.aktivsyn.se/men_prod.html Har räddat synen på oerhört många diabetiker bl.a. ( näthinnorna )
  Framtagen för att förhindra åldersförändringar i hjärna och ögon samt öka främja cirkulation i kroppens kärl.

 5. Hej Sven Åke mycket talar för att kolesterol är viktigt för hjärnhälsa. .”Statins do cross the blood-brain barrier and enter brain cells, where they reduce the brain’s natural ability to make the beautiful cholesterol molecules the brain needs to do its important work.”
  I sin bok ”Hotet mot din hjärna”, nämner hjärnforskaren David Pearlmutter bl.a en studie från Boston University, publicerad 2005, där man har funnit klar evidens om ”ett positivt linjärt samband mellan totalkolesterol och kognitiv hjärnhälsa.”
  Det betyder att hjärnan behöver kolesterol och att jakten på kolesterol kan ha negativa konsekvenser för hjärnhälsa och är negativt för utveckling av Alzheimers. Inflammation ligger bakom en typ av Alzheimers och en av kolesterolets uppgifter är att läka skada som kan ha åstadkommits av inflammation. Ibland har läkemedel effekten att”fixa” ett problem samtidigt som det skapar ett annat hälsoproblem, vilket ju inte är så bra. Man borde ju inte skapa läkemedel som skapar andra sjukdomstillstånd?

  • Tack för intressant artikel! Det tycks konspiratoriskt att massivt marknadsföra statiner för att försämra människors kognitiva kapacitet samtidigt som läkemedelsbolagen tjänar miljarder för pillren. Självklart ska inte läkemedel lösa ett problem och skapa två nya, men om man får tro de insiders som avslöjat Big Pharmas bedrägerier, så är det väl just på det sättet de vill ha det?

 6. Hej Göte , visst är det så att vi nu vet att tarmfloran påverkar hjärnan och det bästa vi kan göra att försöka hålla tarmfloran frisk för hjärnhälsans skull och även för immunförsvaret som till 75% befinner sig i tarmarna. Pre- och probiotika är ett bra sätt att hjälpa tarmfloran och alla som ätit antibiotika borde verkligen reparera skadan i tarmarna med att äta probiotika och fermenterade grönsaker.

 7. I AlmaNova nr 1-19 recenserade jag den förnämsta boken på området; Iver Mysteruds ”Hva alla bör vite” utgiven 2018. Eftersom jag får tiggarbrev från Hjärnfonden kontakta jag både dem och deras professor och föreslog att boken köps in av dem och delas ut på alla åldringshem i Sverige för omedelbara åtgärder..
  Deras svar var beklämmande, de var mer intresserade av pengar i fonden än att avhjälpa sjukdomen.
  Hursomhelst här finns de 36 råd som man kan vidta för envar: Boken bygger till stora delar på Bredesens arbete, men också dessa fynd av bakterier OCH SVAMP som tas upp i Salens artikel får sin givna plats i både boken och artikeln. Tycker man det är svårt att läsa norska – är det bara bra – Då vinner man gratis en av de 36 punkterna. Håll hjärnan levande: Lär något nytt utmanande!
  http://almanova.eu/hva-alle-bor-vite-36-punkter-mot-demens/

  Ingemar Ljungqvist

 8. Jo så är det. Allt som händer i kroppen är ett resultat av vad som hänt i tarmen. Allt har passerat o behandlats där. Topinulin Aktiv bildar ett nytt slemskikt som skyddar tarmväggarna från irriterande ämnen i skydd av denna återhämtar sig tarmen samtidigt som prebiotikan superfödan till alla de goda bakteriestammarna som tillväxer o bildar bl.a. antibakteriell smörsyra K2 vitaminer. B vitaminer m.m. I princip alla sorters tarmstörningar får god hjälp. Stabiliserar även blodsockret. Gavs förr i tiden till diabetiker.
  Med felaktig tarmflora är de meningslöst att banta t.ex. En skadlig flora omvandlar till vitt fett istället för till näring. Det sänker då immunförsvaret och skapar obalanser i hela kroppen.

 9. Statiner, bästa reklamen för att sälja fler rollatorer, folk får balansproblem, muskelvärk i benen, ömhet under fötterna, en del får yrsel m.m. Brukar uppkomma efter 6 veckor m statiner.
  I många länder ges istället POLICOSANOL, patenterat naturmedel som verkligen sänker de dåliga blodfetterna så de goda får övervikt. Är samtidigt en bred antioxidant motverkande åderförkalkning. Har genom åren talat med hundratals kunder om detta som sökt komma ifrån statinerna. NU väldigt belåtna med bättre värden o försvunna problem. Inga biverkningar, inga interaktioner med något läkemedel.
  Ni hittar den här: https://www.aktivsyn.se/men_prod.html Rulla ned en bit.

 10. EN sak talar emot det. Det är nästan enbart äldre som drabbas, de har inte i sina liv varit särskilt utsatta för strålning. Det har ju kommit på senare tid. Men man bör ju vara uppmärksam på det.

Lämna ett svar