REPLIK. Norges Sjömansråd har skickat fram Sigmund Bjørgo som cyniskt påstår att norsk industrilax är hälsosam mat. Det är patetiskt hur man med klassisk härskarstil försöker misskreditera de varningar för förgiftad lax som flera oberoende forskare och toxikologer vid norska universitet har utfärdat. Nu faller strålkastaren på Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.

Så inleder Christer Nilsson sin senaste replik i en intensiv debatt i HD, DN, TV Hälsa och NewsVoice om riskerna med norsk industrilax. Debatten startades av Christer Nilsson i TV Hälsa (och NewsVoice) den 18 september och spreds sedan till andra större medier. Se artikellista nedan.

Text: Christer Nilsson, medicinsk historiker | Bild: Christer Nilsson (foto: Johan Arvidsson), Annica Sohlström (Pressfoto: Livsmedelsverket) och Sigmund Bjørgo (pressfoto: Norges sjömansråd).

Gifterna i norsk kasseodlad lax är ett faktum

Detta är ingenting annat är fake news från laxindustrins sida, precis som den riggade forskningsrapport med vilken man försökte slå blå dunster i ögonen på ovetande konsumenter. Ett minst sagt farligt och djupt oetiskt beteende. Vi vet nu att gifterna från norsk lax ger sämre spermier, överför dioxiner till babyn via modersmjölken, försämrar immunförsvaret och kan ge ökad cancerrisk.

Vi vet också att forskare vid Bergens universitet säger att några av miljögifterna i lax kan ha negativ inverkan på hjärnans utveckling och kan associeras med autism, ADHD och minskad IQ.

Annica Sohlström underlåtit att informera Sveriges konsumenter om riskerna med giftig norsk industrilax

Annica Sohlström - Pressfoto: Livsmedelsverket.se
Annica Sohlström – Pressfoto: Livsmedelsverket.se

Det är därför helt nödvändigt att ställa Annica Sohlström, Livsmedelsverkets generaldirektör, till svars för att hon underlåtit att informera Sveriges konsumenter om att de inte bör äta denna giftiga lax.

Jag anser att Annica Sohlström och Livsmedelsverket bör ompröva kostråden till laxätande fertila män och kvinnor (särskilt gravida) samt barn och ungdomar, dels med anledning av EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (EFSA:s) nya gränsvärde för dioxiner och dl-PCB sänkts från 14 till 2, och dels för att invänta norska Mattilsynets anmodan till Vetenskapskommittén för miljö-och mattrygghet (VMK) att värdera konsekvenserna för ändrade kostråd efter de drastiskt sänkta gränsvärdena från november 2018.

Norsk laxindustri struntar i att invänta dessa nya kostråd och fortsätter att köra på för obegränsat laxätande och särskilt då till barnen. Detsamma gör Livsmedelsverket i Sverige. Detta visar på ett farligt beteende och en usel moral.

Era kostråd just nu till matbutiker, livsmedelsindustrin, skolor och daghem är inte i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Här hänvisar jag bla till oberoende laxforskare vid Bergens universitet. Livmedelsverket har tex inte reagerat med ändrad och korrekt kostrådgivning vad gäller de nya gränsvärdena för dioxiner och PCB som nu varit i kraft i snart ett helt år och inte heller varnat för det förbjudna konserveringsmedlet Ethoxyquin som laxindustrin fortfarande använder. Detta är mycket märkligt.

Det är därför helt nödvändigt att ställa Annica Sohlström, Livsmedelsverkets generaldirektör, till svars för att hon underlåtit att informera Sveriges konsumenter om att de inte bör äta denna giftiga lax.

Underskatta inte dessa seriösa visselblåsare och lita framför allt inte på laxindustrins egna experter och fejkande ”forskare”.

Debatten 2019 om norsk industrilax skedde i HD, DN, NewsVoice och TV Hälsa.
Debatten 2019 om norsk industrilax skedde i HD (ovan), DN, NewsVoice och TV Hälsa.

Jag har i ett antal artiklar i DN, TV Hälsa, NewsVoice och HD påvisat, med underlag från de oberoende forskarna vid Bergens universitet – att den norska laxen är direkt hälsofarlig, speciellt för barn och ungdomar, men Livsmedelsverket har ännu inte reagerat på dessa oberoende forskares varningar.

Livsmedelsverkets experter har samtidigt haft uppdrag för Swedish Nutrition Foundation, SNF, en lobbyorganisation för livsmedelsindustrin. Ett statligt verk som således sitter på dubbla stolar.

Docenten i transplantationskirurgi, Ralf Sundberg, anser att:

”Livsmedelsverket borde fråntas sitt uppdrag att ge råd kring kost och hälsa”.

Han menar att: ”de är korrumperade, det finns inget annat sätt att beskriva det”.

Om det nu är så illa borde allmänheten också bli varnad innan man köper mer av den förgiftade laxen.

Text: Christer Nilsson, medicinsk historiker

Debatten i media

Föregående artikelTransfetter i margarin, bakelser och friterad mat ökar risken för Alzheimers med 40%
Nästa artikelLars Bern: Klimatalarmismen hotar barnens hälsa
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

2 Kommentarer

  1. Fisk fångad i Östersjön har gränsvärden och rekommendation om hur ofta man bör äta

    Hur ser dessa rekommendation som länder i Europa där Tyskland och Frankrike är bekymrade över i jämförelse med mätvärden på den Norska odlade laxen

    Är odlad lax lika ”dålig” som strömming eller vild lax från Östersjön.

    Kan inte minnas att jag någonstans sett den jämförelsen

Lämna ett svar