Annie Lööf vill att fler barn snabbt ska få psykofarmaka

5394
Annie Lööf (2015). Foto: Johan Jeppsson. Centerpartiet @ Flickr.com
Annie Lööf (2015). Foto: Johan Jeppsson. Centerpartiet @ Flickr.com

DEBATT. Annie Lööf hyllar Region Gotland som öser ut psykofarmaka till barn och unga. Vi ser en allvarlig vårdskandal där var sjätte flicka (15-19) på Gotland får antidepressiva och/eller ADHD-preparat, många också psykiatrins tyngsta droger, neuroleptika. Men Lööf ser det som ”förfärligt” att inte andra regioner än Gotland, lever upp till den nationella vårdgarantin (1).

Text: Janne Larsson | Debattartikeln har tidigare publicerats på bloggen Psykiatri.jannel.se

Läkemedelsindustrins framtidsdröm gavs en fin beskrivning i läkemedelsbolagets Lundbecks tidning Transmittorn (nr 2, 1999). Vi fick på ledarplats veta att en fjärdedel av alla barn är psykiskt sjuka:

”Psykisk sjukdom hos barn och ungdom är långt vanligare än vad som är allmänt känt. Epidemiologiska studier visar att prevalensen psykisk sjukdom uppgår till 20–25 procent, varav cirka 6 procent faller på diagnosgruppen depressioner och 7 procent på DAMP” [numera smidigt överfört till ADHD] (2).

Lundbecks dröm är nu med hjälp av köpta psykiatriker, myndigheter som lider av ”institutionell korruption” (3) och missledda politiker på god väg att bli verklighet. Bolagets klarspråk från 1999 om alla de psykiskt sjuka barnen var naturligtvis en PR-mässig omöjlighet. Med nyspråk förvandlades termen i stället till ”psykisk ohälsa” – men med samma biologiska förklaringsmodell och lika stort ”behandlingsbehov”. Och vem har inte sett marknadsföringen av den psykiska ohälsan i media under det senaste decenniet? En ”ohälsa” som, med Lundbecks bedömning, ska ges en ”state-of-the-art”-behandling – psykiatriska droger.

Värst i landet är det för flickorna (15-19) på Gotland. Här är Lundbecks dröm mycket nära att uppfyllas.

På Gotland fick 2018 var sjätte flicka (16,5 %) i åldersgruppen 15-19 antidepressiva och/eller psykostimulantia (ADHD-preparat) och det är ändå bara början på skandalen.

Det som möter barnen på Gotland är en psykiatri som öser ut psykofarmaka, och som gör det så snabbt att man inte har några köer. Missledda politiker – som Annie Lööf – har fått för sig att det vi ser är ett utmärkt positivt exempel på god kvalitet – tidsramarna för ”vårdgarantin” uppfylls – när vi i själva verket ser ett system som allvarligt skadar barnen och där det enbart är läkemedelsindustrins profitdrömmar som garanteras.

Ett av de grymmaste lurendrejerierna inom denna biologiska psykiatri är att förvandla skador från psykiatriska preparat till symtom på nya psykiska störningar.

Vi får anta Annie Lööf förstått att det är det här som satts i system på Gotland.

När barn och unga på Gotland drabbas av skadeverkningar (”biverkningar”) av antidepressiva eller ”ADHD-preparat” skrivs det inga biverkningsrapporter – inte en enda skrevs under 2018 trots överväldigande bevis på läkemedelsskapade skador.

I stället fick de flickor som drabbats en ny psykiatrisk diagnos och nya psykofarmaka – ofta i kombination med det först utskrivna. Så till exempel fick hälften av de flickor som behandlats med ”ADHD-preparat” också antidepressiva. Och det grymmaste av allt i denna verksamhet är när de barn och unga som fått antidepressiva eller ”ADHD-preparat” uppvisar tecken på kraftiga humörsvängningar eller maniska tillstånd – väl kända skadeverkningar av preparaten – ”behandlas” de med neuroleptika, psykiatrins allra tyngsta preparat.

Nyare varianter av de piller som var ”behandlingen” för de svåraste fallen på de gamla mentalsjukhusen, och som från början lanserades som ”en kemisk lobotomi”. 30 flickor i åldersgruppen (2 %) på Gotland fick under 2018 neuroleptika – där 26 av dessa flickor också fick antidepressiva eller ”ADHD-preparat”.

Det här är de kemiska övergrepp som flickorna på Gotland utsätts för.

Vi kan konstatera att läkemedelsindustrin måste vara nöjd med utvecklingen på Gotland. Framtidsdrömmen är på väg att slå in.

Annie Lööf och andra missledda politiker, som förväxlat de kemiska övergrepp som flickorna utsätts för med en högkvalitativ medicinsk behandling väl inom tidsramarna för ”vårdgarantin” (4), hyllar och försvarar i själva verket en allvarlig medicinsk skandal.

Text: Janne Larsson

Referenser

 1. 900 miljoner ska korta kön till bup, Dagens Medicin, 12 september 2019  https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/12/900-miljoner-ska-korta-kon-till-bup/
 2. Transmittorn, nr 2, 1999
 3. Riksrevisionen. Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande? 2016  https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbf8/1518435509241/RiR_2016_9_LAKEM_ANPASSAD.pdf
 4. SKL. Barn- och ungdomspsykiatri, väntetider, 2019, https://www.vantetider.se/Kontaktkort/Gotlands/BUP/ 
Föregående artikelMedicinalväxten kungsmynta även kallad oregano växer vilt i hela Norden
Nästa artikelHög sockerkonsumtion ger dig fettlever
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

4 Kommentarer

 1. “Then there is the additional influence of chemistry in the substances carried in forced inoculations. There is a huge amount of damage done by these ‘vaccines’ and in some cases electronic devices. As these children mature and vaccines produce the intended result, pharmaceutical companies benefit from all the drugs made to control this engineered madness, which they began in the first place.”

  “These are done en masse so that an entire generation comes forward that is hell bent on death and destruction. This is the generation of the young people now, in this age. It takes every moral fibre to resist finding a violent or drug related outlet for repressed feelings. That is why so many children are committing suicide, whether intended or accidental, from drug overdoses. I have much mercy and compassion on them.”

  “Oh Clare, it is truly tragic what has been done by the elites. The end result in these days is a culture of death and destruction and when the appropriate time comes, mankind will be set aflame with dark matter and demonic manifestations such as have never have been seen. Even now it is on the increase.”

  “The way has been opened for this into the human psyche through electronic devices, media, chemicals and demonic portals, as well as deliberately engineered electromagnetic anomalies aligned with dark matter.”

  “Nonetheless, I approach every soul with a way out of the loop of violent retaliation. It is their choice to fall in with demons… or fall in with Me. The issue is many times the relief of repressed feelings, rejection, helplessness, hopelessness and injustice. Any escape is relief to their tormented feelings.”

  ~Jesus Kristus
  https://
  search.jesus-comes
  .com/index.php?title=Jesus_explains%E2%80%A6_%E2%80%98Why_a_Soul_rejects_Love%E2%80%99&marker=suicide

  Lord do you have anything to say…

  ”Yes, I have much to say.” Jesus began. ”Your people are praying, and for that reason they will prosper–and I do not mean in terms of money. I mean a life free of worry. The kind of worry that overtakes a people when an unrighteous man rules.

  ”Let the unrighteous be done away with. Let them see the spectacle of justice being carried out. Let them hope in Me for a time of faith and good works. I have sent my angels forth and they are overturning the coffers of the wicked, they are bringing to nothing the plots of evil men, and in fact, instituting what is righteous and good in the land.

  ”But more prayer is needed; this is not a time to back down.

  ”Many dark people and many dark places have not yet been touched by Justice, and I wish for ALL of them to be brought down and replaced with men and women after My own heart. I want to see justice meted out and propositions to save the weak and the needy, the elderly and the wounded, the young and the mothers implemented. A society filled with justice, where corruption is not the norm, where corruption is not tolerated or explained away.

  ”This is My Heart, Clare, and this is why you are praying. Each night, I put on your heart the very thing before Me that needs the most prayer. Prayers for the wicked pharmaceutical companies, prayers for the end to pollution and the aluminum in the environment, and climate control. These were for tonight. All of these things are wicked, wicked things–yet not all can be resolved before I come to establish justice on the Earth.”

  Lord, I am a bit confused about this time of peace You are wanting to bring about upon the Earth, and how the Tribulation will start?

  ”Clare, evil men will still exist, but it will take quite a bit of time to restructure their wicked network. What is most important is a praying people covering your government and the governments of the world with prayer.

  ”When prosperity becomes so distracting that prayer takes a back seat, that’s when you should begin to sit up and take notice. The distraction of abundance will again bring this nation down, because it is human nature to grow lax in prosperity.

  ”This is something your president must learn. The turning point is always at the very top of a culture; the zenith comes, then the descent.

  ”Clare, My heart is for the Muslim people. Everything these wicked rulers have done to set culture against culture, faith against faith has only backfired in their faces, because now they are ready to consider Christianity. They have played chess and lost and now I will call all men to Myself and the millions of souls that would have been lost–as Satan plays for keeps–will be brought home to My loving arms.

  ”Oh, how wonderful the days when the lost receive Me into their hearts and all of Heaven celebrates!

  ”So, you see, you are not only praying for peace in your nation, but around the world–that each country would wake up and boot out the unrighteous governing forces and tend to the poor and vulnerable among them.

  ”And especially for the Muslim people to be given new hope. England is a tragedy and its only hope is revival. This I have set My heart on, yet there is much disorder and opposition there. As I have shown you before, the mosques are hotbeds of evil.”

  http://
  search.stillsmallvoicetriage
  .org/message.php?id=964&langCode=en-US

 2. Boken Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse av Peter C. Gøtzsche. Är en djupgående avhandling av den kriminella hanteringen av psykiatri-medicin.

  Peter C. Gøtzsche är specialistläkare inom intern medicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han är en av grundarna av Cochrane-samarbetet – ett globalt oberoende nätverk av forskare som arbetar med att ta fram evidens baserad läkemedelsinformation.
  https://www.bokus.com/bok/9789187207631/dodlig-psykiatri-och-organiserad-fornekelse/

 3. Hon är medlem av Trilaterala kommissionen och springer på Bilderberggruppens möten, det räcker väl för att förstå hennes avsikter.

Lämna ett svar