Läkare oeniga om bästa vårdmetoder för corona – Exempel

12020
Covid-patient. Foto: HH. Licens: Unsplash.com
Bild: Covid-patient. Foto: HH. Licens: Unsplash.com

GRANSKNING. Hälsoprofilen Kerstin Unger-Salén som driver en egen hälsoklinik har gått på djupet för att se vilka fungerande vårdmetoder son finns för att behandla Covid-19 och vilka som används i tex Sverige. Situationen ser inte bra ut. Flera metoder som rönt framgång i andra länder tillämpas inte i Sverige.

Text: Kerstin Unger-Salén

Intensivvårdsläkare och andra läkare från hela världen som vårdar Covid-patienter anmäler egendomligheter med detta virus och söker information om vad som är den mest säkra behandlingen. Cameron Kyle-Sidell (Medical Doctor, MD) vid Maimonides Medical Center, är läkare och chefsansvarig för ett intensivvårdssjukhus i Brooklyn, New York, konstaterar att de verkar som covid-patienter behandlas för fel sjukdom eller med felaktiga medel. Många patienter visar sig inte direkt ha lungproblem, men tycks ha samma symptom som höjdsjuka med syrebrist i blodet, så kallad hypoxia.

Cameron Kyle-Sidell (MD). Foto: Eget verk (webbkamera)
Bild: Cameron Kyle-Sidell (MD). Foto: Eget verk (webbkamera)

Videointervju med Kyle-Sidell: Do COVID-19 Vent Protocols Need a Second Look?

WebMD publicerade liknande slutsatser:

”Allt eftersom läkare behandlar fler patienter som är allvarligt sjuka från COVID-19, observerar de skillnader i hur deras lungor är skadade. Somliga patienter kommer till sjukhuset med mycket låga nivåer syre i blodet, utan att det egentligen märks om man pratar med dem. De tycks inte lida av någon direkt andnöd och röntgen visar relativt hälsosamma lungor”.

I journalen Intensive Care Medicine beskriver Luciano Gattinoni (MD), världsexpert i medicinsk ventilering och gästprofessor i intensivvård vid University of Göttingen i Tyskland, att mer än hälften av patienterna som han och hans kollegor behandlat i norra Italien har haft dessa ovanliga symtom:

”De tycks kunna andas helt normalt men syrehalten är mycket låg. Vävnads hypoxia, som resultat av kardiopulmonell dysfunktion eller minskad kapacitet att leverera syre, är en vanlig kliniskt problem vi stött på.”


Människor tycks helt enkelt tappa syre i blodet och det leder gradvis till att organen kollapsar och att människorna dör, alltså de dör inte av lunginflammation och ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) utan av hypoxia.


Respiratorer och hög mortalitet

Karin Hildebrand som är intensivvårdläkare på Södersjukhuset i Stockholm berättade nyligen när hon gästade SVT:s Aktuellt:

”Även unga patienter blir väldigt svårt sjuka. Hennes bild av sjukdomen, ur ett intensivt läkarperspektiv, stämmer inte med den allmänna bilden ute i samhället”.

SVT Play: IVA-läkaren [Karin Hildebrand]: Det var oerhört pressat då och oerhört pressat nu

Överläkaren John Whyte på WebMD, säger precis som läkare från norra Italien, liksom läkare från intensivvården i New York, USA och läkare från spanska föreningen för Trombosis och Hemostasia (Seth.es) att behandling med lungventilatorer har hög mortalitet.

Läs mer: NYC doctor says high ventilator settings damage coronavirus patients’ lungs

Immunförsvaret nedgraderat av etablissemanget

Man rapporterar också att patienter som drabbats värst av Covid-19 ofta lider av diabetes, hjärtsjukdomar och fetma samt har nedsatt immunförsvar. Ett starkt immunförsvar är beroende av bra näringskost, mineraler och vitaminer, men det anses vara ”fake news” att påstå att vitaminer bygger upp immunförsvaret, speciellt om man nämner det i ett Covid-sammanhang, trots att det finns mängder evidensbelagda forskningsstudier som bekräftar hur viktigt det är för hälsa och immunförsvar, framför allt vitaminerna C och D, men även A och E, folsyra samt mineralerna zink, magnesium och selen.

En sak bör vi komma ihåg, till syvende och sist är det immunförsvaret som har sista ordet. Vi kan aldrig tvinga en kropp att bli frisk oavsett hur bra behandlingarna är.

Det har gått så långt att du riskerar bli nedtagen av Facebook och Google om du skriver om vikten av ett starkt immunförsvar. Snabbutbildade moraliska väktare i hälsa och sjukvård på Facebook har blivit maktens förlängda armar.

Professor Björn Olsen. Pressfoto: Uppsala Universitet
Professor Björn Olsen. Pressfoto: Uppsala Universitet

Det är välkänt att intravenöst C-vitamin använts framgångsrikt på vissa sjukhus i Kina, Sydkorea och i andra länder. Trots detta tycks det vara en dödssynd att informera om det. Kanske blir det snart landsförräderi att tala om vitaminer och mineraler?

En ytterst okunnig infektionsprofessor, Björn Olsen yttrar sig i Expressen om intravenöst C-vitamin och tror att det handlar om att ”spruta syra i blodet”. Man tar sig för pannan om sådan okunnighet. Kanske skulle han läsa på lite och titta på den mängd forskning som finns i ämnet. Kan rekommendera professorn att studera exempelvis Harvard Education artikel: Treatments for COVID-19 – What helps, what doesn’t, and what’s in the pipeline.

Det mänskliga viromet

Vi lever med en mängd bakterier och virus i oss, det mänskliga viromet är en del av vår kropp och är inte alltid skadligt för oss. Många latenta och icke symtomframkallande virus finns i kroppen hela tiden. När vi är svaga hälsomässigt blir det opportunt för eventuella virus att slå till. De som drabbas av Covid-19 och har ett svagt immunförsvar får av naturliga skäl sämre prognoser. Vem som helst kan ju förstå att det kan vara avgörande att stödja detta försvar i covid-tider, men det betyder inte att vi garanterat kan slippa bli smittade eller sjuka.

Svenska Läkemedelsverket förbjuder metoder som fungerar i andra länder

Klorokin och hydroxiklorikin

En intressant intervju med dr Raoult, expert på infektionssjukdomar, uttalar sig i den franska tidningen Le Parisien. Han menar han att det är direkt omoraliskt att inte administrera klorokin till Covid-patienter. Det är ett väl känt och billigt läkemedel som används för att förebygga och behandla malaria, åtskilliga inflammatoriska sjukdomar såsom systemisk lupus och rheumatoid arthritis.

Han forskade och publicerade en studie för 13 år sedan om klorokin/hydroxiklorikin och virussjukdomar. Sedan dess har det kommit ut ytterligare studier av andra forskare som bekräftar att detta läkemedel kan vara effektivt för att bota coronavirus. Det är ingen nyhet.

Enligt dr Raoult administrerar han till sina Covid-patienter 600 mg dagligen under 10 dagar av Plaquenil och därtill 250 mg antibiotika vid namn azithromycine två ggr den första dagen och 1 gång per dag i under 5 följande dagar (för att behandla eventuell bakteriell lunginflammation som tycks vara vanlig hos coronavirus patienter).

Han menar att det är den rätta behandlingen. En publicerad artikel i Lancet den 17:e april 2020 bekräftar att flera invitrostudier har gjorts på det här läkemedlet med positiva resultat för virala sjukdomar såsom coronaviruset Sars-CoV (som alltså ger sjukdomen Covid-19).

Hur ställer man sig till en sådan behandling i Sverige?

Läkemedelsverket har förbjudit användning av en sådan behandling.

”Tillgängliga data om effekt och säkerhet vid behandling av covid-19 med klorokin och hydroxiklorikin är i nuläget mycket begränsade. Behandling av patienter med covid-19 med dessa läkemedel bör därför i nuläget ske inom kliniska studier”.

Kommentar: Det är synd med en sådan ytterst restriktiv hållning när vi befinner oss i ett prekärt läge där det inte finns någon behandling just nu. Många trevar sig fram och här borde kanske inte dogmatism gälla utan de istället våga vara öppen att ta in vad läkare rapportera tycks fungera bra av andra behandlingar.

Problem relaterade till hur man ska närma sig utbrottet av Covid-19 kräver att man, utan förbehåll utforskar alla möjliga effektiva behandlingar.

Dessutom är ventilatorbehandling med en tub ner i halsen en ytterst komplicerad och delikat behandling som är dyrbar samt kräver mycket personal eftersom patienten bör vändas flera gånger om dagen. Utgången är oviss.

Dr Raoult har kontaktats av många internationella sjukhus som exempelvis Mayo Clinic i London och välkända infektionsspecialister i världen som frågar efter detaljer hur Covid-patienter kan behandlas. Till sist säger han i denna långa intervju:

”Det sämsta man kan göra är att rekommendera människor att inte testas och att stanna hemma vid symptom. Det finns överhuvudtaget inget medicinskt vetenskapligt i sådana rekommendationer, avslutar han.

Ozonbehandling

En annan billig behandling är medicinskt ozon som använts i många sammanhang sedan lång tid tillbaka för att bl.a. behandla virala och andra infektionssjukdomar.

I en forskningsstudie (Ozone therapy: A clinical review, A. M. Elvis and J. S. Ekta), publicerad i NCBI beskrivs ozonterapi (O3), på följande sätt:

”Medicinskt O3 används för att desinfektera och behandla sjukdomar. Den inaktiverar bakterier, virus, svamp och jäst infektioner samt stimulerar syremetabolism och aktiverar immunförsvaret.

Dr Robert Rowen. Foto: DrRowenDRSU.com
Dr Robert Rowen. Foto: DrRowenDRSU.com

Kuba har till exempel lång erfarenhet av ozonterapi på sina sjukhus. Nu på sistone har det använts i länder som Italien. Det har inte rapporterats annat än minimala komplikationer och att det är en effektiv behandling för Covid-19 säger Robert Rowen i en artikel: A Plausible ’Penny’ Costing Effective Treatment for Corona Virus – Ozone Therapy”, som publicerades i Journal of Infectious Disease and Epidemiology.

I ett upprop från organisationen Texas Right to Know begär man att myndigheter ska överväga användning av medicinskt ozon i behandling av COVID. Italienske läkaren dr Marianno Franzini, President of the Scientific Society of Oxygen-Ozone Therapy (SIOOT) International, Robert Rowen (MD) RowenSu Clinic, Santa Rosa, Kalifornien, samt flera andra amerikanska läkare och forskare och en universitetsdeltagare från Grekland höll en telefonkonferens om ozonterapi och coronavirusbehandling. Franzini meddelade att det var tillåtet att använda ozonterapi för Covid-19 i Italien och tillade:

”Medicinskt ozon hjälper att förbättra syretillförsel och är bevisat effektivt för behandling av SARS år 2002. För närvarande använder 17 sjukhus SIOOT oxygen ozone therapy för att behandla människor smittade med Covid-19. Preliminära rapporter från autopsier av dem som dött från COVID visar att viruset tycks angripa mikrocirkulationssystemet vilket förorsakar utbredd trombos (blodpropp). ”

Professor Luigi Valdenassi, toxikolog, University i Pavia, förklarar om ozonbehandling:

”Jag vill specificera att nästan alla av dessa patienter har erfarit förbättring av hypoxia.”

Läkemedelsverkets hemsida den 25 april 2020.
Läkemedelsverkets hemsida den 25 april 2020.

Debatt

Läkemedelsverket i samverkan med läkemedelsindustrin…

Kerstin Unger-Salen
Kerstin Unger-Salen

Mot bakgrund av det jag just redogjort för vände jag mig återigen till Läkemedelsverket för att finna ut vad de hade att säga. De tycks inte ha något att säga om ozonterapier. Antar att man klassificerat det som pseudovetenskap efter påtryckningar från den allsmäktiga läkemedelsindustrin.

Ozonterapi förbjöds av FDA 2016. Det är inte ett registrerat läkemedel utan en billig medicinsk terapi (utan toxiska biverkningar förutsatt att behandlingen ges av utbildade läkare), vilket är ett legitimt skäl för Läkemedelsverket att inte befatta sig med denna typ av terapi.

”Vetenskap och beprövad erfarenhet” och ”evidensbaserad medicin” är heliga kor och en sköld man gömmer sig bakom för att ge tyngd åt förbud att använda något som visat sig fungera alldeles utmärkt samt räddar liv, men som inte godkänts av läkemedelsindustrin.

Det låter ju väldigt trovärdigt med evidensbelagd forskning. Få vet dock att läkemedelsindustrin har ett järngrepp över de flesta förordningar som gäller medicinska behandlingar. De bestämmer vilken evidensbaserad forskning som får ligga till grund till godkännande av mediciner. Det finns nämligen en hel del evidensbaserad forskning som aldrig får komma till tals. Läkemedelsverket handlägger enbart läkemedel och får största delen av sin information från läkemedelsindustrin, precis som läkare får. Vad som godkänns som läkemedel har ofta att göra med patent och pengar.

Dessutom styr läkemedelsindustrin vaccineringsprogram och har stort inflytande över politiker och regeringsbeslut i sådana sammanhang, vilket är odemokratiskt. Allmänheten har knappt någon insyn över denna allsmäktiga industri eftersom den också styr media till stor del. Journalisters jobb borde vara att bevaka denna stormakt men har i stället blivit beroende av deras annonsintäkter för tidningarnas överlevnad.

Allt detta har att göra med hur skolmedicinen agerar just nu och vad som officiellt får sägas eller inte, i Sverige och i andra länder. Det gläder mig därför att modiga läkare över hela världen låter sanningen börja sippra fram och att de tar saker i egna händer.

Text: Kerstin Unger-Salén

Nästa artikel ska handla om rapporterad syrebrist i blodet i samband med Coronavirus, och vilket sammanhang det kan tänkas ha med införandet av den trådlösa tekniken och speciellt installation av 5G.

Referenser

Föregående artikelD-vitaminbrist ger ökad risk att få ADHD
Nästa artikelSex tecken på att du kan ha kaliumbrist
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

11 Kommentarer

 1. Bra beskrivning av Kerstin U-S. Vill komplettera med fyra läkare i Sverige med mycket bra egen erfarenhet av IV C vitamin. Per-Arne Öckerman, Bohus Björkö, Ilga Putra , Falköping,, Sture Blomberg, Göteborg (Besök gärna hans blogg med 120 referenser till IV C) och så Mikael Nordfors, Köpenhamn, Stockholm, Malmö. (Den sistnämnde ger också ozonbehandling).
  Internationellet borde också kubanskt interferon-alpha2B tas med i beskrivningen .
  https://svensk-kubanska.se/varlden-ropar-efter-kubansk-medicin-mot-coronasmittan/

 2. Synd att dr Raoult använder antibiotika mot bakteriell infektion i lungorna, detta kommer garanterat att sänka patientens immunförsvar. Varför nämns inte inhalation av till exempel väteperoxid (3 %) kolloidalt silver, jod eller essentiella oljor?

 3. Gratis hälsokonferens på internet den 27 till den 29 april:

  The largest gathering in the history of the health freedom movement is happening in 2020 HEALTH FREEDOM SUMMIT. PRESENTERS INCLUDE among many others:

  Kristin Comella PhD
  Del Bigtree
  Dr. Andrew Wakefield
  Paul Thomas MD
  Suzanne Humphries MD
  Polly Tommey
  Jon Rappoport
  Dr. Judy Mikovits
  Robert F Kennedy, JR
  Sherri Tenpenny

  Man kommer att ge faktagrundade svar om COVID-19 och informera om hur hur man generellt stärker sin hälsa och sitt immunförsvar.

  Registrera dig här https://healthfreedomsummit.com

 4. A panel of international integrative physicians reporting from Thailand, US, and China on clinical trials and treatments of COVID-19 with high doses IV vitamin C. (Nemos News Network – With John Michael Chambers, Lior Sher, Dr. Thomas Lodi, MD – Thailand, Dr. Nathan Goodyear, MD – US, and Dr. Richard Z. Cheng MD – China)

  https://www.youtube.com/watch?v=I7DjZU4M78c

 5. Man borde testa för kolmonoxid.
  Klistrar in detta men har ingen länk att bjuda på.

  ”An Interesting Hypothesis – Endogenic Carbon Monoxide
  A couple of people have written to me to either tell me of their own “heavy flu illness” or to mention some more severe lung conditions. I’ve also heard of a couple of other cases (like in the New York Doctor video – which I was a little sceptical of). The symptoms have been likened to a severe form of altitude sickness. Is there another toxin or infective agent at work?
  This is discussed below. I couldn’t find the original source of this posting, but it could be pointing to “something else” that a few people have reported – that is not quite the same thing as the seasonal flu, of which CV is a version.

  Dear PM Scott Morrison
  I’m a Veterinary Surgeon that graduated from Melbourne University with a double degree ( 1st: Veterinary Science, 2nd: pathology/toxicology), I have two Masters degrees one of which is in disease surveillance (epidemiology), and I’ve been doing my PhD on epidemiology and risk assesment. I was also awarded a recent alumni achievement award from Melbourne University. I’ve been watching this outbreak since it started, and have correctly predicted its course.
  You are doing a fabulous job at slowing our curve, and I commend you on what you are doing as you have certainly bought us time.
  I have two urgent matters to bring to your attention.
  The first is it is unlikely a vaccination will work. Veterinarians are the only ones with a caronavirus vaccine, and what’s been found in vaccinated animals that are subjected to infection with another coronavirus often results in worse pathology and they even have fatal consequences as demonstrated in a few studies.
  This makes prevention very difficult, and vaccine efficacy will be questionable. This means the focus will need to be on treatment/cure.
  The second matter is my current disease hypothesis that may result in successful treatment of critical cases.
  I have a crazy but very plausible hypothesis, and there’s a toxicologist in the USA that has released a similar hypothesis this week, so that’s at least 2 of us that believe this is plausible.
  My theory is that SARS-cov2 causes an increase in endogenous (produced in our body) carbon monoxide production in the body, resulting in carbon monoxide poisoning.
  Carbon monoxide toxicity fits with everything we are seeing. It fits with the high fatalaties with comorbidities particularly diabetes, heart disease and obesity. It fits with cases overseas just dropping dead in the streets, it fits with the ground glass lung pathology seen. It fits with the symptoms, as carbon monoxide poisoning is often misdiagnosed as the flu, causes headaches, dizziness, fatigue, breathlessness. It fits with the lower than expected success with ventilated patients, as carbon monoxide actually increases in ventilated patients. It also explains the neurological signs seen in some patients, and it fits with the success seen with zinc.
  This is 100% a hypothesis, but I can’t physically test it. It’s simple though, doctors need to test for Carbon monoxide which is simple to do if they are looking for it. We aren’t looking for it, so no one is testing for it. Up to now doctors have assumed this is a viral induced disease. I believe the virus does not mean to kill us, this is a mistake that has occurred in our bodies in response to the virus, causing a toxicity event. This is why most people are asymptomatic or have mild disease.
  So my theory in a nut shell is the virus causes our bodies to produce more carbon monoxide than usual, which inadvertently causes carbon monoxide toxicity.
  Treatment is relatively simple as its just in addition to what is already happening, with the addition of using a hyperbaric oxygen chamber.
  How I came up with this hypothesis. I lived in bogota Colombia for 3 years and suffered from altitude sickness. To me this sounds like and looks exactly the same as what I suffered. Carbon monoxide poisoning and altitude sickness present very similar. Humans produce endogenous carbon monoxide, so I started looking for instances where this Carbon Monoxide production could be exaggerated, and it all started to make sense. In addition in bogota the young coped very well, and travelers new to the region suffered greatly the older they were, so the age fits too with what we are seeing in cases.
  Whilst I plan to publish this in a formal paper this will take a month or 2, and I would like Australia to have access to this knowledge on the off chance I’m right and we can save lives.
  It’s easy to test for, and if it is Carbon Monoxide toxicity it’s easy to treat. Carbon monoxide has been found to Increase in pathological conditions, it’s not that hard a jump to think that somehow the virus induces certain people to get their carbon monoxide production into a slight overdrive. It doesn’t take much to result in carbon monoxide toxicity.
  Thank you for everything you are doing, I know where we would be without the measures you have put in place, and you have done outstanding.
  Sincerely
  Dr Verné Dove
  BVSc Hons BAnimSc (Research: Veterinary Pathology) MVS (Veterinary Conservation Med.)
  MVS ( Veterinary Disease Surveillance) Dip. Conservation
  PhD candidate (Dolphin Health Assessment)
  Murdoch University, Australia
  Universidad de los Andes, Colombia”

 6. Jacques Benveniste, fransk immunolog, Luc Antoine Montagnier, fransk virolog, Masaru Emoto, japansk forskare och författare m.fl har gjort forskning som tycks visa att vatten har en förmåga att lagra information, vilket används bl.a inom homeopatin.
  Jag ställer mig frågan – om informationen av ett virus kan överföras till vatten, kan då inte detta vatten användas som en form av vaccin?
  Jag har ställt denna fråga till många personer världen över och jag får aldrig något svar. Detta borde ju vara lätt att testa för någon som jobbar på ett lab med tillgång till virus.

  • Homeopatin tillverkar vacciner av vatten, som innehåller frekvenser från det som de skall skydda emot. Till skillnad från läkemedelsindustrins vacciner så fungerar de. Ytterligare en skillnad jämfört med läkemedelsindustrins skräp är, att de inte ger några biverkningarna.

 7. Jag är inte homeopat utan kinesiolog, men vad jag har förstått så gör homeopater mediciner från ämnen som ger likartade symptom som det de vill behandla, eller göra vaccin mot. Det kanske fungerar eller hjälper det vet jag inte, men det jag pratar om är något annorlunda. Jag menar att informationen från ett visst ämne kan överföras direkt till vatten, utan behov av kraftiga skakningar och utan att ursprungsämnet behöver komma i kontakt med vattnet. Det jag undrar är om detta även kan göras med ett levande virus? Och om så är fallet, om detta programmerade vatten sedan kan användas som ett vaccin? Detta kan troligen testas relativt snabbt, enkelt och billligt OM bara något labb på denna jordklot ville hjälpa till med testet. Med tanke på hur många som dött redan och hur många fler som kommer att dö framledes tycker man att det borde finnas större intresse i att testa denna idé?

Lämna ett svar