Behandling av äggstockscancer med C-vitamin

5229

Äggstockscancer

Behandling av äggstockscancer med höga doser C-vitamin intravenöst har positiv effekt, visar en studie utförd vid Kansas Medical Center i USA.

Text: Anna Böhlmark

I en fem år lång studie på både laboratorieråttor som fick mänskliga äggstockscancerceller och på 27 patienter med äggstockscancer fann forskare att en kombination av att tillföra höga doser C-vitamin intravenöst tillsammans med cellgift stoppade cancerväxten på laboratorieråttorna och reducerade de toxiska reaktionerna efter cellgiftsbehandling på patienterna.

I tidigare cancerstudier har man sett att ett oralt intag av C-vitamin har visat sig ha effekt. Samtidigt visar denna studie att höga doser C-vitamin som tillförs intravenöst kan skapa tillräckligt höga koncentrationer i blodet och i andra vävnader för att kunna ta död på cancerceller utan att skada annan vävnad. Studien publicerade 2014 i ”Science Transnational Medicine”.

Resultaten har gett oss en bättre förståelse för hur C-vitamin verkar på en cancerbehandling. Tillsammans är detta starka bevis för att rättfärdiga större och mer robusta kliniska försök med vitamin C för att använda den inom konventionell behandling, säger dr Jeanne Drisko i samband med publiceringen av studien.

Läkare skeptisk till behandling med C-vitamin vid äggstockscancer

I Norge (men även Sverige) är det inte vanligt att använda sig av C-vitamin för behandlings-ändamål. Ledare i Norsk onkologisk förening, kliniköverläkare, Stein Harald Sundström skriver i ett e-mail till TV Helse:

”Jag vet att detta tidigare marknadsfördes som bra vid cancer och cancerbehandling. Men så vitt jag vet har man gjort forskning på detta som motbevisar en möjlig effekt. Idag är det inte aktuellt för cancerbehandling inom skolmedicinen och det används inte på sjukhus i Norge.”

Vanlig praxis inom komplementär medicin

Redan på 70-talet blev askorbinsyra (C-vitamin) använt inom cancerbehandling. Behandlingen ansågs som säker, men det var endast enskilda vittnesmål (anekdotiska rapporter) som bekräftade klinisk effekt. Efter det att två kliniska studier bevisat att orala doser C-vitamin inte hade någon effekt, slutade cancerläkarna använda det för behandling. Läkare som däremot praktiserade komplementär och alternativ medicin fortsatte att använda det.

Läkare Henrik Mathiesen vid Balderkliniken i Oslo menar att det finns en stor potential med C-vitamin. Speciellt i form av infusion. Det kan användas vid en rad olika sjukdomar men han säger att det ligger utanför riktlinjerna för vad som är praxis i Norge idag.

”Vid Balderkliniken använder vi inte den här behandlingsformen. Däremot ger vi ofta råd om användning av vitaminer och mineraler och rekommenderar C-vitamintabletter som ett tillägg till behandling av bland annat infektionssjukdomar”, säger han.

Text: Anna Böhlmark

Föregående artikelGravid med brist på D-vitamin riskerar att få barn med ADHD och inlärningssvårigheter
Nästa artikelPeder Elderby överlistade cancern med kinesiska örter
Anna Böhlmark
Anna Böhlmark (född 1981) från Sollerön utanför Mora är journalist. Hon har en master i kommunikationsvetenskap och har bott 14 år i Italien. Anna talar flytande italienska, engelska och spanska och talar även kinesiska och franska. Anna har skrivit och fotat 7 år för tidningen 2000-Talets Vetenskap. Dessutom producerar hon dokumentärfilmer. Hon driver det egna medieföretaget Pelicana.

1 kommentar

  1. Kombinationen av C-vitamin, lysin, prolin och extrakt från grönt te (EGCG) kan hämma cancerspridningen med 100%. Eftersom kombinationen av dessa näringsämnen har en synergistisk effekt, så räcker det med mindre doser för att åstadkomma komplett effekt.

Lämna ett svar