Bertil Wosk: Förebygg och skydda dig mot coronaviruset

19287
Bertil Wosk. Pressfoto: Holistic
Bild: Bertil Wosk

Idag finns inget vaccin eller mediciner, men vi har ett fantastiskt immunförsvar som det är viktigt att stötta. Virusinfektioner är ofta associerade med brist på flera näringsämnen. Hur kan vi förebygga och skydda oss mot Coronaviruset med hjälp av näring?

Text: Bertil Wosk, näringsspecialist (grundare av Holistic) | Artikeln har tidigare publicerats på Holistics blogg

Virus och människan

Virus är en naturlig del av livet och har funnits på jorden innan människan fanns och kommer att finnas när människan inte längre finns på jorden. Precis som med bakterier har vi virus i kroppen. Forskare uppskattar att vi har cirka 100 gånger fler virus i kroppen än celler. Virus är inte våra fiender utan behövs för vår utveckling. Genom kontakt med virus under lång tid har vi till och med inkorporerat virusgenom i vårt eget DNA. Men precis som med bakterier finns det vissa virus som är sjukdomsframkallande.

Det är viktigt att komma ihåg att om man blir allvarligt sjuk, beror det på att man har ett nedsatt immunförsvar som inte klarar av att hålla viruset på plats. Människan hade inte överlevt om vi inte hade haft ett så fantastiskt immunförsvar som klarar av att hantera virusinfektioner.

Det finns faktorer idag som gör att virusinfektioner får större spridning än tidigare. Vi bor tätt och vi har moderna kommunikationer och kan på ett dygn förflytta oss till vilket annat land som helst. Många människor har idag ett nedsatt immunförsvar bland annat på grund av stress, brist på sömn och motion, näringsbrister och ett överskott av gifter. Allt detta bidrar till att vi drabbas mer av infektionssjukdomar än vi hade gjort om vi levde i balans med oss själva och naturen.

Coronaviruset

Idag vet vi att Coronaviruset har kommit till Sverige och att det inte längre går att hindra det från att sprida sig till en epidemi i landet.

All influensa kan spridas genom direktkontakt, tex dörrar och dörrhandtag och andra ytor som har fått virus överförda till sig från en människa. Men framför allt sker smittan genom droppinfektion av små droppar från saliv, nysningar, hosta etc. De smittsamma dropparna har en räckvidd på cirka 1 meter och de faller ganska snabbt till marken. Om dropparna är väldigt små, kallas de för aerosoler och kan hålla sig flygande i luften lång tid, vilket gör att du kan bli smittad även om en person har lämnat rummet. Coronaviruset smittar både genom droppsmitta och aerosoler vilket gör den mer smittsam och den kan överleva flera dagar utanför kroppen.

Coronaviruset liknar inte den årliga influensan

 • Covid-19 sprider sig effektivare, Ro 3–6 jämfört med 1,3 för den årliga influensan.
 • Covid-19 har lång inkubationstid 2–14 dagar med fall ändå upp till 27 dagar,[1]
 • Personer är smittsamma även under inkubationstiden trots att de är asymtomatiska (inte uppvisar några symtom).[2]
 • Spridning sker genom droppsmitta, men även via aerosoler som stannar kvar i luften i flera timmar.[3], [4]
 • Covid-19 kan överleva på ytor, tex dörrhandtag i upp till 9 dagar[5]
 • Covid-19 ger större risk för allvarliga komplikationer.[6]
 • Covid-19 har högre dödlighet. I dagsläget ett CFR (Case Fatality Rate) på mer än 3 procent jämfört med 0,1 procent för den årliga influensan.[7], [8]

Finns det några mediciner som skyddar idag?

Nej, mot det nya Coronaviruset finns det inga läkemedel som skyddar, inte heller Tamiflu som användes mot svininfluensan, som för övrigt bara minskade sjukdomstiden med ungefär en halv dag.

Studier pågår med läkemedlet remdesivir mot Coronaviruset.[9] Medlet togs fram 2010 mot Ebola men visade sig inte vara effektivt mot Ebola och projektet lades ner. Det finns tecken på att remdesivir kan vara effektivt mot Coronavirus. Om medlet visar sig ha effekt, kan det börja tillverkas innan sommaren, men det tar lång tid att få fram de mängder som behövs för alla som drabbats runt om i världen.[10]

Chloroquine är ett annat ämne som man hoppas ska kunna fungera mot Coronavirus.

Finns det vaccin mot det nya viruset?

Nej, det finns inget vaccin mot Coronaviruset. Först måste man ta fram ett vaccin och testa det på cellodlingar. Sedan behöver man göra djurförsök och slutligen försök på människor för att testa både effektivitet och säkerhet. Det tar minst ett år att få fram ett godkänt vaccin.

Vikten att ta eget ansvar för att skydda sig från smitta och behandla sig om man blir sjuk

Coronaviruset är väldigt smittsamt, men det är viktigt att förstå att smittorisken Ro (hur många personer en smittad person i genomsnitt sprider viruset till) inte bara är en inneboende egenskap hos ett virus utan att den till stor del beror på hur vi hanterar situationen. Ro blir olika om alla i ett samhälle tvättar händerna noga, undviker kontakt med smittade personer, isolerar sig när man tror man blivit smittad eller har symtom, samt iakttar andra försiktighetsåtgärder, jämfört med om man inte gör det. Skillnaden för Ro kan bli en faktor 2–4, dvs att Ro kan vara 1 om alla i ett samhälle iakttar noggranna försiktighetsåtgärder eller 4 eller högre om de flesta inte bryr sig.

Det är viktigt att komma ihåg att dödligheten, CFR (kvoten mellan antalet döda och antalet bekräftade fall), baseras just på antalet bekräftade fall och inte på antalet insjuknade som inte kommer under vård, eller antalet smittade som inte uppvisar symtom.

Även dödligheten, CFR, bestäms inte enbart av viruset utan beror på hur vi hanterar situationen. Om vi inte vidtar förebyggande försiktighetsåtgärder kommer fler att bli smittade och sjuka enligt ovan. Detta kommer att leda till att sjukvården blir överbelastad av onödigt många personer som insjuknar i Covid-19, varav en del blir allvarligt sjuka. Om gränsen för vårdens kapacitet överskrids, tex att antalet vårdplatser inte räcker till och att sjuka får ligga i sjukhuskorridorer, att sjukvårdspersonalen blir överbelastade eller rent av själva blir sjukskrivna och inte kan hjälpa till, kommer fler personer att dö jämfört med om denna situation inte uppkommer.

Om väldigt många blir sjuka [samtidigt] kommer även andra funktioner i samhället att påverkas eftersom många personer inom olika områden inte kan utföra sina jobb, vilket riskerar att lamslå samhället.

Med tanke på att det varken finns några läkemedel eller vaccin mot Coronaviruset och att viruset har mycket större smittorisk, risk för komplicerade sjukdomsfall och större dödlighet än en vanlig influensa, är det viktigt att begränsa spridningen och förebygga sjukdomar både ur individens perspektiv samt ur ett samhällsperspektiv. Det är därför upp till både dig som individ och myndigheter att begränsa smittspridningen för samhällets och allas bästa.

Det behövs strategier för att förebygga att bli smittad, för att stärka immunsystemet så att kroppen klarar av en infektion utan att man blir allvarligt sjuk, och om man blir sjuk, aktivt hjälpa kroppen att döda viruset så att återhämtningen blir lättare och snabbare.

Det finns väldigt mycket man kan göra själv för att förebygga att bli smittad eller att insjukna i COVID-19.

Vad kan man göra för att förebygga att bli smittad?

Det viktigaste är god hygien.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, helst under 20–30 sekunder. Särskilt om du har berört ytor som kan vara kontaminerade eller om du hostar och nyser. Ingenting är bättre än tvål och vatten på att döda virus.[11]
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun. Tvätta händerna noggrant först.
 • Undvik att vara i folksamlingar när det går smitta
 • Undvik nära kontakt med personer som är sjuka
 • Gör nässköljningar varje dag. Det rengör näsan och dess slemhinna så att virus får svårare att fästa i näsans slemhinna. Använd 1 tsk koksalt till ½ liter ljummet vatten.
  • Överläkare i öron-näsa-hals på KI rekommenderar nässköljning.[12]
  • Överläkarens bästa tips mot förkylning hos Malou efter 10.[13]
  • Tysk professor om nässköljningens förebyggande effekter.[14]
 • Honung har antiviral effekt även mot virus. Efter sköljningen med saltvatten kan du skölja efter med honung upplöst i ljummet vatten. Överläkare stoppar virus som redan brutit ut med enzymer från honung.[15]
 • Eftersom saltet torkar ut slemhinnan är det bra att efteråt smörja näsan invändigt med lite olja, särskilt mandel- eller sesamolja. Oljan gör det också svårare för virus att fästa i näsans slemhinna.
 • Öka syremängden i rummen där du bor genom att öppna fönster.

Om du eller någon i familjen blivit sjuk

 • Isolera sjuka personer. Stanna hemma när du är sjuk och håll lite avstånd till andra personer, för att undvika att de smittas.
 • Om någon i familjen är sjuk är det bäst om den personen sover i eget rum och om möjligt har tillgång till egen toalett. Ett minimikrav är att alla i familjen har sin egen handduk.

Läs mer: C-vitamin mot Covid-19 och lunginflammation – Forskning

Hur kan man stärka immunsystemet så att kroppen klarar av en infektion utan att man blir allvarligt sjuk?

Sov ordentligt

Den absolut bästa förebyggande medicinen är att få tillräckligt med sömn, minst 7–8 timmar per natt.[16],[17]

Studier visar att immunförsvarets förmåga att bekämpa virus stärks av en god natts sömn.[18] Sämre sömn minskar motståndskraften mot att insjukna av virus.[19] Sömnbrist ger sämre effekt av vaccinationer.[20]

Minska stressen

Undvik stress. Stress och sömnbrist nedsätter immunförsvaret kraftigt.

Ät näringsrik mat och undvik socker och snabba kolhydrater

Undvik raffinerad mat och särskilt raffinerade oljor, margarin, socker och snabba kolhydrater. I bra mat finns den näring som ditt immunförsvar behöver medan socker och snabba kolhydrater däremot försämrar immunförsvaret snabbt.

Socker minskar immunsystemets förmåga att bekämpa infektioner. I en studie visades att om man intog 100 g socker sänktes neutrofilernas (en sorts vita blodkroppar) förmåga att äta upp bakterier. Och effekten kvarstod i upp till 5 timmar! Om du äter socker några gånger per dag så har du ett nedsatt immunsystem dygnet runt.[21]

Näringsämnen som stödjer immunsystemet och förebygger att virusinfektioner bryter ut

Eftersom det nya Coronaviruset, SARS-CoV-2 är ett nytt virus finns det inga studier som visar på effekter av olika näringsämnen. Däremot finns det studier på olika näringsämnen och deras effekter på olika typer av virus, inklusive influensa, förkylning och även på andra coronavirus.

C-vitamin

C-vitamin är sedan länge känt för att vara effektivt mot många olika typer av virusinfektioner. Alla däggdjur med undantag av ett fåtal arter, däribland människan tillverkar sitt eget C-vitamin.

En get producerar 13 000 mg C-vitamin per dygn per 70 kg kroppsvikt. Under stress kan den producera ända upp till 100 000 mg C-vitamin per dygn.[22]

Detta ska jämföras med de rekommendationer som myndigheterna ger på 80 mg C-vitamin per dygn. Den dosen räcker för att motverka skörbjugg, men räcker inte på långa vägar till för de hundratals funktioner som kroppen behöver C-vitamin till.

 • Hög dos C-vitamin effektivt mot influensa.[23]
 • Symtom minskade med 85% i gruppen som fick stora doser C-vitamin jämfört med kontrollgruppen.[24]
 • C-vitamin förebygger och lindrar olika typer av infektioner.[25]
 • I Kina testas C-vitamin mot det nya Coronaviruset.[26],[27],[28],[29]
 • Intravenös C-vitaminbehandling mot lunginflammation orsakad av 2019-nCoV[30]

Dosen av C-vitamin bör uppgå till minst 500-1000 mg per dag i förebyggande syfte.

D-vitamin

Det är väl känt från studier att D-vitamin påverkar immunsystemet. Brist på D-vitamin är en av orsakerna till att man insjuknar i virussjukdomar.

 • D-vitamin och influensa – förebyggande eller terapi?[31]
 • D-vitamin skyddar mot förkylningar och influensa.[32]
 • D-vitamin för influensa.[33]
 • D-vitamin skyddar mot förkylningar och influensa enligt stor global studie.[34]
 • Tillskott av D-vitamin förebygger influensa A hos skolbarn.[35]
 • Fler studier [36], [37], [38], [39], [40], [41][42][43], [44], [45], [46]

Hur mycket D-vitamin behöver man ta? Det beror på hur mycket D-vitamin man har i kroppen. Forskning tyder på att vi behöver ungefär 100 nmol/liter (40 ng/ml) av 25(OH)D i blodet.[47] En dos på 2000–5000 IE per dag är en bra och säker dos.

Magnesium

Det behövs magnesium för att aktivera D-vitamin. Vid brist på magnesium hjälper det inte att ta mer D-vitamin och stora doser D-vitamin urlakar kroppen på magnesium.[48]

 • Magnesiumtillskott vid D-vitaminbrist.[49]
 • Magnesium status och tillskott påverkar D-vitaminstatus och metabolism.[50]
 • Magnesium, D-vitaminstatus och dödlighet.[51]

Ta minst 200 mg lättupptaglig magnesium per dag.

Zink

Zink är väldigt viktigt för immunsystemet och för att bekämpa virus.

 • Zink blockerar coronavirus i cellodlingar.[52]
 • Intag av zink inom 24 timmar efter symtom förkortar sjukdomstiden.[53]
 • Zink blockerar Coronavirus och dess replikation i cellodlingar[54]

Ta 25 mg zink per dag

Selen

Selenbristen leder till ett försämrat immunförsvar hos individen och bättre möjlighet för viruset att överleva och föröka sig. Sveriges jordar är selenfattiga vilket är ytterligare en anledning till att komplementera med selen.

 • Selenbrist ökar dödligheten hos patienter som står under intensivvård.[55]
 • Många virus kan stjäla selen från kroppen och på så sätt göra kroppen utarmad på selen.[56]
 • Selenbrist kan leda till att virus muterar till allvarligare former.[57]
 • En mild form av influensavirus kan bli mer aggressiv vid selenbrist visar studie på möss.[58]
 • Selenbrist försämrar sjukdomsbilden vid infektioner med influensavirus visar studie på möss.[59]

Ta 200 mikrogram selen per dag

Andra näringsämnen

Virusinfektioner är ofta associerade med brister av flera näringsämnen.[60]

Många olika näringsämnen är bra mot virus.[61] Ät en bra och varierad kost med mycket bär, frukt och grönsaker.

Det finns medicinska svampar modifierar immunsystemet. Särskilt chaga har antivirala egenskaper.[62],[63]

Betaglukan

Betaglukan från bagerijäst stimulerar immunsystemet så att det är bättre rustat att ta hand om virus.

 • De som under förkylningssäsongen fick en daglig dos av betaglukan hade till skillnad från kontrollgruppen, inga sjukdagar.[64]
 • Barn (1-4 år) som fick betaglukan resulterade i färre luftvägsinfektioner.[65]
 • Maratonlöpare som intagit betaglukan dagligen fick färre symptom på övre luftvägsinfektioner.[66]

Humussyra

Humussyra lägger sig som en hinna på virus och förhindrar att de fäster vid cellytan. Då kan virus inte ta sig in i cellerna och föröka sig.[67]

Bertil Wosk

Referenser

[1] https://www.reuters.com/article/us-china-health-incubation-idUSKCN20G06W

[2] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468

[3] http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/19/c_138798935.htm

[4] https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200219_43/

[5] https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext

[6] https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130

[7] https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—3-march-2020

[8] https://covid19info.live/

[9] https://www.lakemedelsvarlden.se/tva-nya-fas-iii-studier-av-remdesivir-mot-covid-19/

[10] https://www.theverge.com/2020/2/28/21156385/covid-coronavirus-vaccine-treatment-moderna-remdesivir-research

[11] https://twitter.com/PalliThordarson

[12] https://www.aftonbladet.se/halsa/a/vm3gLj/skolj-snoken–slipp-snoret

[13] https://www.aftonbladet.se/halsa/a/vm3gLj/skolj-snoken–slipp-snoret

[14] http://www.nasespuelen.de/pdf/nasenspuelung_wirkung.pdf

[15] https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Utveckling-inom-halso–och-sjukvard/Nyhetsarkiv-FoU/Hans-nasspray-tar-dod-pa-forkylningsvirusen/

[16] https://www.sleepfoundation.org/articles/how-sleep-affects-your-immunity

[17] https://www.healthline.com/health-news/how-sleep-bolsters-your-immune-system#The-bottom-line

[18] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6400544/

[19] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629403/

[20]https://www.researchgate.net/publication/11146743_Effect_of_sleep_deprivation_on_response_to_immunizaton

[21] https://academic.oup.com/ajcn/article-abstract/26/11/1180/4732762

[22] https://blog.livonlabs.com/vitamins-and-nutrients/goat-vitamin-c-production/

[23] https://isom.ca/article/high-dose-vitamin-c-influenza-case-report/

[24] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10543583-the-effectiveness-of-vitamin-c-in-preventing-and-relieving-the-symptoms-of-virus-induced-respiratory-infections/

[25] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5409678/

[26] http://orthomolecular.activehosted.com/index.php?action=social&chash=0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c.145&s=551e31ed41652562ea48f29c216c6da7&fbclid=IwAR3ZQ-Z40GHxUGIISi3rg-yZz4FvcEM8Y5Pp7o4Jh4jtn_a4x9jN5ZLGnfo

[27] https://www.nordicnutritioncouncil.com/post/kinesiska-forskare-testar-c-vitaminbehandling-mot-koronavirus

[28] https://www.tv-helse.se/c-vitamin-kina-coronaviruset/?fbclid=IwAR3ckJ__iX2JTFh02tAK9xM41bSwFADvs00OMjufb2CkUItbcNIsPFqnxYA

[29] https://www.globalresearch.ca/three-intravenous-vitamin-c-research-studies-approved-treating-covid-19/5705405?fbclid=IwAR3J1qI2Ij_AIY_RQ2yUuphDmHUdmggTaiGgOpm2tFEQZqCDA7KOLe7Zmog

[30] https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533

[31] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6121423/

[32] https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/02/study-confirms-vitamin-d-protects-against-cold-and-flu/

[33] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4463890/

[34] https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170216110002.htm

[35]  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20219962-randomized-trial-of-vitamin-d-supplementation-to-prevent-seasonal-influenza-a-in-schoolchildren/

[36] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6121423/

[37] https://www.bmj.com/content/356/bmj.i6583

[38] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4553208/

[39] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23242238-vitamin-d3-supplementation-in-patients-with-frequent-respiratory-tract-infections-a-randomised-and-double-blind-intervention-study/

[40] https://journals.lww.com/pidj/Fulltext/2018/08000/Preventive_Effects_of_Vitamin_D_on_Seasonal.5.aspx

[41] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3256336/

[42] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2870528/

[43] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20559424-serum-25-hydroxyvitamin-d-and-the-incidence-of-acute-viral-respiratory-tract-infections-in-healthy-adults/

[44] https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-422X-5-29

[45]  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21736791-vitamin-d-status-has-a-linear-association-with-seasonal-infections-and-lung-function-in-british-adults/

[46] https://www.bmj.com/content/356/bmj.i6583

[47] http://darwinian-medicine.com/the-vitamin-d-levels-of-the-hadzabe-and-the-maasai-an-important-study-that-flew-under-the-radar/?fbclid=IwAR1M5W-uKThQbbWaGqohyLdcA2Ulj6xzl3-sQI9yXoqefflaBl-kgN3cB2A

[48] https://academic.oup.com/ajcn/article/108/6/1249/5239886

[49]  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28471760-magnesium-supplementation-in-vitamin-d-deficiency/

[50] https://academic.oup.com/ajcn/article/108/6/1249/5239886?itm_medium=sidebar&itm_content=ajcn&itm_source=trendmd-widget&itm_campaign=trendmd-pilot

[51] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3765911/

[52] https://www.researchgate.net/publication/47794995_Zn_Inhibits_Coronavirus_and_Arterivirus_RNA_Polymerase_Activity_In_Vitro_and_Zinc_Ionophores_Block_the_Replication_of_These_Viruses_in_Cell_Culture

[53] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3273967/

[54] https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1001176

[55] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9751590-selenium-systemic-immune-response-syndrome-sepsis-and-outcome-in-critically-ill-patients/

[56] https://www.forbes.com/sites/quora/2017/08/30/the-evolutionary-reason-why-the-ebola-virus-is-so-deadly/#4079481b562c

[57] https://www.sciencedaily.com/releases/2001/06/010608081506.htm

[58] https://academic.oup.com/jn/article/133/5/1463S/4558528

[59] https://www.fasebj.org/doi/abs/10.1096/fj.00-0721fje

[60]  https://academic.oup.com/advances/article/6/1/73/4558052

[61] https://www.nordicnutritioncouncil.com/post/n%C3%A4rings%C3%A4mnen-kan-bidra-i-kampen-mot-coronaviruset

[62] https://otzibrew.com/meet-chaga-the-king-of-medicinal-mushrooms/

[63] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25069286-a-study-of-the-antiherpetic-activity-of-the-chaga-mushroom-inonotus-obliquus-extracts-in-the-vero-cells-infected-with-the-herpes-simplex-virus/

[64] https://www.jarcet.com/articles/Vol9Iss1/FeldmanVol9No1.pdf

[65] https://www.researchgate.net/publication/306005769_Bakers_Yeast_Beta-Glucan_Decreases_Episodes_of_Common_Childhood_Illness_in_1_to_4_Year_Old_Children_during_Cold_Season_in_China

[66] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23927572-bakers-yeast-beta-glucan-supplementation-increases-salivary-iga-and-decreases-coldflu-symptomatic-days-after-intense-exercise/

[67] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26952503-humic-acids-structural-properties-and-multiple-functionalities-for-novel-technological-developments/

Föregående artikelC-vitamin mot Covid-19 och lunginflammation – Forskning
Nästa artikelLivet i den röda zonen – Läkare i Italien berättar om coronakrisen
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

4 Kommentarer

 1. Artiklar av den här kalibern blir man glad av. Jag skulle vilja se etablissemangets robotar, på sitt sedvanliga sätt, försöka avfärda dess innehåll som nys. Den eller de personerna gör bort sig.

 2. Bertil Wosk är i artikeln inte tillräckligt tydlig med att vacciner och andra läkemedelsindustripreparat aldrig kommer att lösa några problem med coronasmittan. Tvärtom försämrar de kroppens förmåga att hantera smitta och ger biverkningar.

 3. Brittany Auerbach/Montreal Healthy Girl går igenom vad hon anser är på gång och står på spel inom en snar framtid, kanske ett år. Hon berättar om hur och varför en liten grupp psykopater försöker förslava hela mänskligheten och med vilka metoder: 5G och tvångsvacciner mot corona:

  The Irreversible Dangers of FlVE JEE EXPLAINED! (deliberate miss-spell)- MUST SEE!
  https://www.youtube.com/watch?v=ocp6eiiSSVA. Auerbach felstavar avsiktligt 5G, eftersom allt meterial på YouTube som försöker avslöja 5G-agendan censureras.

Lämna ett svar