Blod infekterat av mikrobiologiska organismer kan behandlas – Dr Erik Enby

8253
Blod undersöks i laboratorium - Temafoto från Crestock.com
Blod undersöks i laboratorium – Temafoto från Crestock.com
Erik Enby - Pressfoto: Börje Peratt
Erik Enby – Pressfoto: Börje Peratt

TV Helse kontaktade dr Erik Enby för att be om en kommentar om hur han ser på mikrobiologisk aktivitet i kroppsvävnader som tex blodet vid psoriasis. Vi fick ett uttömmande svar som berättar mycket mer än vad vi hade förväntat oss. TV Helse publicerar Enbys svar i sin helhet. Enbys fynd kan bli vägledande för nya medicinska behandlingar av flera kroniska sjukdomar.

Mikroskopering av kapillärblod och vävnader från individer med olika former av kronicitet avslöjar att denna alltid är förknippad med okända former av mikrobiologisk växt i kroppsvätskan – blodet – och i de störda vävnaderna. Blodkropparna fastnar också i varandra, då olika former av kronicitet är på gång och man säger att blodet flockas ut. Man ser i mikroskopet att det är så.


Man kan bara ana att den okända mikrobiologiska växten stör vävnaderna och dessutom är orsaken till utflockningen av blodets fasta beståndsdelar. Alla kroppsvätskor blir simmiga och trögflytande när det pågår olika former av mikrobiologisk växt i dessa. När det växer olika stammar av mjölksyrebakterier i mjölk surnar den på olika sätt samtidigt som den blir alltmer trögflytande. Så varför skulle det inte kunna vara på ett liknande sätt med blodet?


Exemplet psoriasis

Utflockningen skulle i så fall kunna  tyda på att det pågår en mikrobiologisk växtlighet bland blodkropparna och således vara ett infektionstecken.

Den okända mikrobiologiska växten pågår som bäst i de lugna vävnadsområden som befinner sig mellan de minsta kapillärerna längst ut i kärlträdet. Här bildas då ansamlingar av infektiöst växtmaterial.

Sannolikt leder detta till att en vävnad blir inflammerad, irriterad och svullen, skör och lättblödande, som exempelvis är fallet vid psoriasis.

Foto av dr Erik Enbys bildskärm efter att han mikroskoperat flockat blod - Foto: Torbjörn Sassersson
Foto av dr Erik Enbys bildskärm efter att han mikroskoperat flockat blod från en patient med psoriasis. Foto: Torbjörn Sassersson

Trögflytande infekterat blod kan lösas upp med rätt behandling

Ett kapillärt taget blod är en blandning av blod och vävnadsmaterial som ligger mellan kapillärerna och vid olika former av kronicitet dessutom av okända former av mikrobiologisk växt – infektion – därför att man vid blodprovstagningen trasar sönder vävnadens arkitektur.

Utflockningen av blodet kan lösas upp med hjälp av olika former av mineralterapier, negativt laddad syrgas eller med den så kallade BEMER-metoden med förbättrat blodflöde i de minsta blodkärlen som följd.

Bröstcancertumör med sporsäckssvampar - Foto från Erik Enby
Bild: Erik Enby fann omfattande koloni av sporsäcksvampar i  bröstcancertumör  – Foto: Erik Enby, klinik

Förbättrad cirkulation och syreupptagning

Upplösning av det utflockade blodet leder till en förbättrad cirkulation i hela organismen. Det gör att man lätt kan nå ut till organismens alla kärlperiferier med en terapi.

Hur man tillför terapin till den sjuka organismen är avgörande. Detta är helhetsbehandling, vilket alltså innebär att man härigenom effektivt kan nå ut i kroppens alla delar med en terapi.

För att hämma och bli av med den mikrobiologiska växten i organismen måste man påverka denna med växthämmande – antiseptiska – terapier och det i sådan mängd att utsöndringshastigheten av den för organismen främmande mikrobiologin överstiger dess växthastighet. Exempel på sådan påverkan – behandling – är att fylla organismen med askorbinsyra och andra vitaminer, metylsulfonmetan (MSM), natriumbikarbonat, gurkmeja, malört etcetera.

Sammanfattning av några fungerande metoder för att desinficera och lösa upp flockat blod

  • Mineralterapier tex korallkalktillskott (oralt intag)
  • Negativt laddad syrgas
  • BEMER-metoden
  • C-vitamin (askorbinsyra) och andra vitaminer (D mfl)
  • Metylsulfonmetan (MSM)
  • Bikarbonat (natriumbikarbonat)
  • Gurkmeja
  • Malört

Att nå ut med antiseptiska – växthämmande – substanser till den mikrobiologiska växten i alla vävnadsperiferier leder till att vävnaden dräneras – dvs tömmer sig på infektiöst material. Dräneringsprocessen kan ta lång tid, varför detta sätt att behandla ofta måste pågå länge. Jag har kallat detta sätt att behandla för upplösning och konservering.


Kroppens normala mikrofloror klarar sig

Ibland frågar någon om det kan vara skadligt att generellt hämma mikrobiologin i en organism. Mitt svar är att man härigenom underlättar för organismen att befria sig från patogener som finns uppblandade med organismens normala mikrofloror. Även om dessa trycks ner något av terapin, utsöndras dessa naturliga mikrofloror dock inte och växer till när terapin avbrytes. Organismen kan alltså i detta avseende jämföras med ett reningsverk som bara eliminerar sådant som inte skall vara i den.

Text: dr Erik Enby

Relaterat

Bacteremia (bacteraemia) is the presence of bacteria in the blood. Blood should be a sterile environment. It is distinct from sepsis, which is the host response to the bacteria. – Wikipedia (rewrite)

Föregående artikelKonserveringsmedel i maten dödar de goda tarmbakterierna
Nästa artikelDe flesta som fick mässling i Göteborg var redan vaccinerade mot mässling
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

Lämna ett svar