Redan på nittiotalet genomfördes ett antal studier med goda resultat av C-vitamin på förkylning- och influensasymptom. En kohortstudie från 2017 fann dessutom att C-vitamin hjälper även vid svår lunginflammation (lunginfektion). Det är inte konstigt att Kina har valt att starta tre kliniska studier med C-vitamin mot Covid-19. Frågan är varför fler länder inte har hakat på?

Text: Sanja R. Juric | Foto ovan: Shutterstock.com

Forskning på C-vitamin mot Covid-19

TV Hälsa har tidigare skrivit om C-vitamin och dess positiva effekter vid behandling av virus. Tre kliniska studier har påbörjats i Kina under de senaste veckorna med intravenöst C-vitamin mot Covid-19 coronavirus. Dr Richard Z. Cheng vid China Epidemic Medical Support Team, anser att tillräckligt stora doser med intravenöst C-vitamin är viktiga att börja med tidigt i behandlingen av virus.

Läs mer: C-vitamin är Kinas hemliga vapen mot coronaviruset

Dr Richard Cheng vid China Epidemic Medical Support Team forskar på C-vitamin mot Covid-19. Foto: own work
Dr Richard Cheng vid China Epidemic Medical Support Team forskar på C-vitamin mot Covid-19. Foto: own work

Se video med dr Richard Cheng när han berättar om försök på C-vitamin.

C-vitamin vid svår lunginflammation

Dödligheten hos patienter med lunginflammation (lunginfektion) som är inlagda på intensivavdelning kan uppgå till 47%. Detta trots olika antibiotikabehandlingar, enligt författarna till en kohortsstudie från 2017. Ett protokoll med C-vitamin, hydrokortison och tiamin har administrerats till patienter med svår lunginflammation.

Slutsatser

  • Sjukhusdödligheten sjönk i behandlingsgruppen.
  • Radiologiska fynd förbättrades signifikant i behandlingsgruppen.
  • Denna förbättring associerades oberoende av mindre sjukhusdödlighet.
  • Behandlingen ökade inte akut njurskada eller infektion. 

Experimentella studier på sepsisinducerad lungskada har också visat att c-vitaminbehandlingar minskar proinflammatoriska och prokoagulantförändringarna som inducerar lungskada.

Eftersom C-vitamin reducerar bland annat väteperoxid och kväveoxid nivåer, har det även visat sig motverka oxidativ stress. Denna orsakas av bakteriedödande effekter av antibiotikabehandling, vilket i sin tur kan öka inflammation, enligt samma författare.

De menar på att C-vitaminbehandling hjälper till att döda bakterierna tidigt efter infektion. Den kan också reglera inflammation i värdcellerna i senare infektionsstadier.

”Så vitt vi vet bekräftar och utökar denna studie resultaten från tidigare studier som antyder att tillsats av intravenös C-vitamin, kortikosteroid och tiaminbehandling förbättrar överlevnaden och resultaten hos patienter med kritisk sjukdom. Dessutom utvärderade vi kombinationen av tre billiga, säkra och lättillgängliga medel.”

C-vitamin protokoll som användes i studien

  • Intravenöst C-vitamin (1,5 g var 6: e timme under 4 dagar)
  • hydrokortison (50 mg var 6: e timme under 7 dagar följt av en avsmalning under 3 dagar)
  • intravenöst tiamin (200 mg var 12: e timme under 4 dagar) 

”Vi beslutade att administrera 6 g C-vitamin per dag (uppdelat i fyra lika stora doser) eftersom intravenöst C-vitamin i en dos av 6 g / dag normaliserar leukocyt-vitamin-nivåer i luftvägsinfektioner.”

Enligt författarna kan även andra behandlingar förbättra symptom hos patienter med svår lunginflammation. En randomiserad kontrollerad studie visade att patienter med sepsis som hade behandlats med intravenöst tiamin hade lägre dödlighet. En post hoc-analys av dessa data visade dessutom att tiaminbehandlingen sänkte nivåerna av kreatinin hos patienterna och minskade risken för att utveckla njursvikt.  

C-vitamin vid förkylning- och influensasymptom hos unga

En studie där syftet var att utvärdera effekten av en rejäl dos C-vitamin för att förebygga och lindra förkylning- och influensasymtom, visade mycket positiva resultat.  Influensa- och förkylningssymtom minskade i testgruppen med 85% jämfört med kontrollgruppen som hade fått placebo.

Testgruppen administrerades 1000 mg C-vitamin varje timme första sex timmar vid förkylnings- och influenssymptom och därefter tre gånger dagligen. De som inte rapporterade symptom i testgruppen administrerades också 1000 mg doser 3 gånger dagligen.

Studien bestod av 463 studenter i åldrarna 18 till 32 år i kontrollgruppen. Testgruppen bestod av 252 studenter i åldrarna 18 till 30 år. Kontrollgruppen fick vid rapporter om förkylning- och influensasymtom smärtstillande- och avsvällande medel.


Författarnas slutsats var att C-vitamin i megadoser vilken administrerades före eller efter uppkomsten av förkylning och influensasymtom, kunde lindra och förhindra symtom i testgruppen jämfört med kontrollgruppen.


C-vitamin studie på äldre inlagda på sjukhus

Ytterligare studie, dock betydligt mindre randomiserad dubbelblind studie genomfördes på 57 äldre patienter inlagda på sjukhus med luftvägsinfektioner. Patienternas tillstånd mättes efter två och därefter fyra veckor. Den ytterst blygsamma dosen på 200 mg av C-vitamin som administrerades till testgruppen, ledde till en signifikant ökning av plasma.  Även vitamin C-koncentration vid akut luftvägsinfektion hade ökat.

Patienterna som fick C-vitamin hade presterat bättre vid bedömning än de som hade fått placebo. De som var allvarligt sjuka och hade väldigt låga vitaminkoncentrationer i vitcellerna uppvisade störst förändring.

Text: Sanja R. Juric

Källor

Relaterat

Föregående artikelCoronastrategin: Hela Sverige ska smittas långsamt naturligt
Nästa artikelBertil Wosk: Förebygg och skydda dig mot coronaviruset
Sanja R. Juric
Sanja R. Juric har fil. mag inom socialantropologi. Sanja är frilansskribent inom hälsa. Hon har en bakgrund inom företagsutveckling och har arbetat ett antal år med utredningar, anbudsskrivning, utvärdering och kvalitetsutveckling. Sanja har även utvärderat EU projekt ett antal år, arbetat på uppdrag av ABF, Universitets- och högskolerådet m.fl.

Lämna ett svar