Cannabis kan lindra demens, cancer, MS och tourettes

5169
Cannabis - Foto Crestock.com
Cannabis – Foto: Crestock.com

Det blir allt mer accepterat att cannabis kan användas för att behandla kroniska och allvarliga sjukdomar. Illustrerad Vetenskap skriver i senaste numret om hur sjukdomarna demens, cancer, MS och tourettes kan behandlas med cannabis-preparat. Nu vill läkemedelsindustrin ta fram nya mediciner.

Cannabisplantan innehåller bland annat de verksamma beståndsdelarna THC och ämnet cannabidiol samt ytterligare ett hundratal kemiska ämnen. Nu vill industrin kunna syntetisera cannabis välgörande egenskaper som tex THC-molekylen utan de oönskade biverkningar som psykoser och hetsätande, skriver Illustrerad Vetenskap.

Cannabis kan lindra demens och Alzheimers

Enligt en etablerad uppfattning beror demens och Alzheimers sjukdom på att proteinet beta­-amyloid klumpar ihop sig i cellerna vilket leder till dödliga inflammationer. Nya rön antyder att inflammationerna snarare kan vara resultatet av infektioner och att proteinernas ”beteende” inte är grundorsaken.

Oavsett vilken teori som man stödjer sig på visar tester att THC kan bota sjuka hjärnceller hos den som lider av Alzheimers och att när hjärnceller som drabbats av demens får THC börjar klumparna av protein att lösas upp, samtidigt som inflammationen i cellerna försvinner.

Läs mer: Cannabinoids remove plaque-forming Alzheimer’s proteins from brain cells

Cancer

Cancerpatienter som får kemoterapi drabbas ofta av illamående och kräkningar, men cannabis lindrar biverkningarna. Illustrerad Vetenskap skriver att det inte finns tillräckligt med vetenskapliga bevis på att ämnet THC har en direkt effekt på själva cancern, men uppfattningen förändras snabbt i takt med att erfarenheter från terapier med cannabis samlas.

Vad som hittills är tydligt är att THC lindrar smärta och ger cancerpatienter aptiten tillbaka. Det hjälper patienter att återfå sin styrka och att nödvändig näring kan intas så att kroppens immunförsvar kan bekämpa cancern.

Läs mer: Narrative review of the safety and efficacy of marijuana for the treatment of commonly state-approved medical and psychiatric disorder

Illustrerad Vetenskap tror därför att en kombination av kemoterapi och medicinsk cannabis kan vara den mest effektiva behandlingen mot cancer.

Multipel skleros (MS)

Personer som drabbats av MS lider av muskelstelhet, kramper och smärta när nervsystemet bryts ned. Sjukdomen anses vara kronisk och i princip obotlig av den etablerade skolmedicinen. Därför är uppfattningen att tex munsprejen Sativex kan fungera som en ”bromsmedicin”. Sativex innehåller THC och cannabidiol och är ett godkänt preparat. Sativex bromsar MS utveckling, förbättrar rörligheten och minskar nedbrytningen av nerverna.

Läs mer: A Sativex-like combination of phytocannabinoids as a disease-modifying therapy in a viral model of multiple sclerosis

Nya rön visar att flera kroniska sjukdomar kan vara resultatet av infektioner. I en tidigare artikel i TV-Helse redovisas att en botaniker upptäckt att en annan mycket allvarlig hjärn- och nervsjukdom ALS kan bero på cyanobakterier.

Läs mer: Botaniker tror cyanobakterier kan orsaka ALS en dödlig nervsjukdom

Tourettes syndrom

Personer som lider av Tourettes syndrom karaktäriseras av att de lider av tics det vill säga ofrivilliga kroppsrörelser, grimaser och utstötandet av olämpliga svordomar i tid och otid.

Enligt Hjärnfonden är ärftlighet en orsak.

”De flesta fall är ärftligt betingade, men även en hjärnskada kan ge typiska symtom för TS och man tror att även miljöfaktorer som exempelvis infektioner, könshormoner och psykosocial stress har betydelse.”

Forskarna vet inte varför Tourettes syndrom uppstår. Därför saknas behandlingar av sjukdomen, skriver Illustrerad Vetenskap, men Hjärnfonden uppger att vissa symptom är medicinskt behandlingsbara och att kognitiv beteendeterapi kan vara effektivt.

Försök visar att cannabis kan lindra Tourettes syndrom, men många forskare vet inte varför.

Läs mer: Treatment strategies for tics in Tourette syndrome

Text: Torbjörn Sassersson

Föregående artikelBotaniker tror cyanobakterier kan orsaka ALS en dödlig nervsjukdom
Nästa artikelKemoterapi sprider cancer visar ny studie vid Albert Einstein College of Medicine

Lämna ett svar