Tidningen Forbes skrev nyligen om ett genombrott inom cannabisforskningen. En färsk studie visar att cannabinoidbaserad medicinsk beredning har 90% framgång vid läkning av svårbehandlade kroniska sår.

Text: Sanja R. Juric | Artikeln är uppdaterad kl 14:56, 21 aug

Med ålderdom kommer också nedsatt förmåga att läka sår. Åldersrelaterade sjukdomar och kirurgiska ingrepp i samband med svagt immunförsvar och infektioner (med påföljande inflammationer), kan leda till svårläkta kroniska sår. För hälso- och sjukvård innebär detta stora kostnader och för patienten smärta och nedsatt livskvalitet. Kostnaden för att behandla bensår inklusive kringkostnader, beräknas till cirka 1% av sjukvårdens totala kostnad i Sverige, det vill säga närmare 2 miljarder kronor per år.

Enligt SBU:s slutsatser är det vetenskapliga underlaget för behandling av svårläkta sår mycket begränsat. Det behövs mer forskning, då äldre patienter oftast har flera sjukdomar och tar olika läkemedel som kan påverka sårläkningen.

Den nya behandlingen med cannabinoidbaserad beredning, har visat mycket goda resultat på att läka även tidigare obahandlingsbara sår.

Revolutionerande upptäckter – Topical Cannabis-Based Medicines (TCBM)

De antiseptiska egenskaperna hos cannabinoider har fått forskare världen över att leta efter nya användningsområden. Dr Vincent Maida som var huvudansvarig för studien, är specialist inom palliativ medicin vid universitet i Toronto, där han även driver en sårklinik. Patienter som skickas till kliniken har de mest svårbehandlade sår i södra Ontario, enligt läkaren. ”Everyone else’s failures come to me. I get the worst of the worst”, säger han.

Efter att Kanada ändrade definitionen av medicinsk cannabis, så att även torkade blad ingick, har dr Maida kunnat utveckla och patentera det han kallar för världens första ”Topical Cannabis-Based Medicines (TCBM)”. Till studien hade dr Maida rekryterat trettio patienter som skulle testa hans egenutvecklade TCBM. Trots att vissa av patienterna hade haft sår i över tio år, hade fullständig stängning av såren skett hos 27 av 30 patienter som ingick i studien.

”I’m actually the first on record worldwide to start applying cannabis products to wounds to help with pain management, and now showing that it can heal the unhealable wounds in very elderly and sick patients. I’m literally healing wounds that otherwise people would be dying from or dying with… When I show the before and after pictures, people can’t believe that these results are real – but they are real!” Dr. Vincent Maida

Dr Maida ser fram emot fler randomiserade kontrollerade studier. Upptäckten har visat mycket lovande resultat och potential att inom en snar framtid förbättra liv för miljontals människor världen över.

Text: Sanja R. Juric | Foto: Hans Braxmeier. Licens: Pixabay (free use)

Källor

Föregående artikelAstma kan lätt blandas ihop med diagnosen EILO
Nästa artikelHva er gambling? – Gambling dateres tilbake til den paleolittiske perioden
Sanja R. Juric
Sanja R. Juric har fil. mag inom socialantropologi. Sanja är frilansskribent inom hälsa. Hon har en bakgrund inom företagsutveckling och har arbetat ett antal år med utredningar, anbudsskrivning, utvärdering och kvalitetsutveckling. Sanja har även utvärderat EU projekt ett antal år, arbetat på uppdrag av ABF, Universitets- och högskolerådet m.fl.

Lämna ett svar