Hem HÄLSA

HÄLSA

Urbant jordbruk och hemodling ger dig ekologisk mat och naturmedicin

Urbant jordbruk ökar i populäritet när allmänheten odlar sina egna växter i eller nära hemmet. Människor vill ha kontroll av vad de äter.

Svensk sjukvård kollapsar – Ersätts av e-hälsa, digitalt vårdstöd med alternativmedicin

Samtidsanalytikern Mike Blixt menar att svensk sjukvård kommer att kollapsa och ersättas av en funktionell alternativ sjukvård, digitalt vårdstöd, e-hälsa.

Lars Bern: “American Heart Association” anser att kokosolja är farligt – Men de sponsras tungt av statinindustrin

American Heart Association gillar inte kokosolja. Lars Bern: Svaret på den rubricerade frågan: "Är kokosolja farligt för hälsan?" är ett rungade nej!

Det medicinska genombrottet: cancer och mikrober – Bok och filmer

Cancer och mikrober - Dr Enby kan ha ha funnit orsaken till en rad kroniska sjukdomar. Han har även lyckats bota patienter med tex cancer, psoriasis, kol.

Jens Jerndal överblickar svensk sjukvård – Så här bör sjukvården transformeras – Del 7

Sverige behöver holistiska läkare, politiker med integritet och duktiga organisatörer som transformerar svensk sjukvård i holistisk riktning.

Malin Edman sammanfattar betydelsen av B-vitaminer i kroppen

VITAMINER. Hälsokommunikatören Malin Edman sammanställer kortfattat betydelsen av B-vitaminerna i kroppen. Det blir helt tydligt att vi inte klarar oss utan dessa vitaminer. Brister...

Jens Jerndal överblickar svensk sjukvård – Holistisk medicin kontra vaccin som förebyggande metod – Del 6

Jens Jerndal går igenom skillnaden mellan den holistiska medicinens förebyggande metoder i jämförelse med vaccin som förebyggande vård.

Jens Jerndal överblickar svensk sjukvård – “Hanteringen” av akupunktur – Del 5

Diskrediteringen av alternativmedicinen inkluderar akupunktur och homeopati. I denna krönika går Jens Jerndal in på hur akupunktur "hanterats" i Sverige. 

Jens Jerndal överblickar svensk sjukvård – Lösningarna finns men används inte – Del 4

ALLOPATISK SKOLMEDICIN. Denna serie överblickar nuläget inom svensk sjukvård och visar vägen samtidigt till en mer effektiv och förebyggande hälsovård med patienten i centrum....

Botade själv sin urinvägs- och njurinfektion med alternativmedicinska metoder

Gästskribenten Per berättar om alternativa vägar för att bota både urinvägsinfektion och njurinfektion.

Jens Jerndal överblickar svensk sjukvård – Kemo och strålning skadar immunförsvaret och ger mer cancer – Del 3

Det finns inga som helst bevis för att cancerpatienter lever längre med den konventionella behandlingen, än om de inte får någon behandling alls.

Jens Jerndal överblickar svensk sjukvård: Var finns en oberoende holistisk medicin? – Del 2

Kinesisk medicin är en oberoende holistisk medicin - Patienten betalar akupunktören för att hålla patienten frisk och skulle denne ändå bli sjuk hålls betalningen inne till dess att patienten återvunnit hälsan.

POPULÄRT

Populärt

Fördelar med digitaliseringen av sjukvården

Digitaliseringen av vården har inneburit enormt många fördelar för både sjukvårdsproducenterna, patienterna och samhället i stort.

Tungmetaller i bröstmjölk orsakas av skaldjur, fisk och amalgam

Tungmetaller i bröstmjölk. En nyligen publicerad studie från norska Folkhälsoinstitutet visar att tungmetaller hittas i all bröstmjölk.

Politiker måste förstå varför många föredrar alternativ vård framför konventionell vård

REPLIK. Företrädare för utredningen om komplementär och alternativ vård fick in debattartikeln: ”Allvarliga sjukdomar ska bara få behandlas av vården” i DN den 4...

Svenskar vill ha vårdfrihet att kunna välja alternativmedicin

Vårdfrihet. Studie visar att 66% anser att det blivit bättre av alternativmedicinsk behandling. 80% vill att alla ska ha rätt att välja behandlingsform.

Uppmärksamma riskerna med mobilstrålning och 5G!

REPLIK. "Lars Berns negligering av den forskning och de vittnesmål som visar, att elektromagnetiska fält, mobilstrålning, från dagens informationsteknologi stör människornas, djurens och växternas...