DEBATT. Många helt utan medicinsk kunskap ger sig in i coronavirusdebatten och försöker försöker bilda opinion. Med stöd av inte alltför väl underbyggda argument har ganska många på ett fantasifullt sätt lagt fram påståenden om att coronainfluensan inte kommer att skörda särskilt många liv, i synnerhet inte i jämförelse med en vanlig säsongsinfluensa som tar livet av i genomsnitt 1 promille av de smittade.

Text: Michael Zazzio | Bild: Coronainfluensan. Licens: Rawpixel.com

Nu är det emellertid så att det finns betydande skillnader mellan sådana influensavirus och coronavirus som smittar människor. Normalt sett leder influensavirus till döden för en promille av dem som smittas, och det är omkring 10 % i en population som smittas vid sådana epidemier. I Sverige tar en säsongsinfluensa livet av ungefär 1000 personer.

Det coronavirus som just nu sprids i Sverige och den övriga världen kan komma att smitta så pass många som 80% av befolkningen. Dödligheten ligger enligt vissa vetenskapliga studier på 3,4 % bland dem som smittas. I Sverige innebär det ungefär 8 miljoner smittade och i sådana fall 280,000 avlidna om smittan nu blir så pass utbredd som jag har antagit i det här räkneexemplet.

Risken för att det verkligen blir på det sättet är i nuläget överhängande, och redan för några veckor sedan påpekade jag i en intervju att det inte längre gick att stoppa smittspridningen samt att det bara var en tidsfråga innan smittan spreds ohejdat i hela landet.

De enligt denna kalkyl med 280,000 avlidna är resultatet av vetenskapligt baserade siffror som har stoppats in i en enkel matematisk formel. Resultatet är inte på något sätt häpnadsväckande för dem som kan räkna. Förståelsen för en sådan drastisk händelseutveckling med avseende på coronainfluensan kan dock bara förstås av de som har studerat och arbetat med infektionsmedicin. Det krävs både erfarenhet och kunskap för att kunna förutse en smittspridning av den här omfattningen.

Den svenska regeringen har kapitalt misslyckats med sitt uppdrag att informera befolkningen om vad som håller på att ske. Folkhälsomyndighetens generaldirektör trodde att det som mest skulle komma att bli 10,000-15,000 smittade i Sverige. Samtidigt spådde de norska myndigheterna att det i Norge skulle komma att bli över en miljon smittade, och den danska regeringen förutspådde att nästan en miljon danskar skulle komma att insjukna. Den svenska regeringen och de svenska myndigheterna förefaller alltså inte vara särskilt realistiska.

Storbritanniens hälso- och sjukvårdsminister förefaller dock vara en myndighetsutövare som är mycket realistisk och handlingskraftig. I ett offentligt tal sade han att myndigheterna i landet nu planerade för det värsta tänkbara scenariot, det vill säga att 80% av befolkningen skulle kunna komma att insjukna. Min uppfattning är att han tar smittspridningen på största allvar, att han är realistisk samt att hans agerande är minst sagt adekvat.

De ovan redovisade siffrorna är baserade på att coronaviruset inte muterar. Det har viruset dock redan gjort, och varje muterad variant av viruset måste ses som en separat smitta.

Den spanska sjukan som under åren 1918-1920 härjade över hela världen tog uppskattningsvis mellan 50 och 100 miljoner människors liv. Det var då 500 miljoner av jordens 1,6 miljarder människor som smittades. Spanska sjukan-viruset ledde alltså till döden för 10-20% av de smittade. Ett ännu värre virus var MERS som tog livet av var tredje individ som smittades.

NewsVoice: Epidemiolog: Coronaviruset kan ge miljontals dödsfall

De svenska myndigheterna har inte informerat det svenska folket om vilket scenario det är som vi står inför i det här landet. Det borde de informera om. Människor behöver tid på sig för att kunna förbereda sig såväl mentalt som fysiskt. Detta behov har Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap med flera myndigheter inte tillgodosett eller ens försökt att tillgodose. Den svenska skrönan ”vår beredskap är god” är riktigt malplacerad.

Skydd mot coronainfluensan

En del skribenter på olika fora har yttrat att det finns människor som kommer att tjäna på coronainfluensan framfart. Ja, så är det. De som tjänar på det hela är givetvis de som producerar, säljer och förmedlar munskydd, desinfektionsmedel, termometrar och liknande produkter. Jag och Anders Sultan äger ett företag som är Nordens största producent av kolloidalt silver, en produkt som är ett vattendesinfektionsmedel och som avdödar virus, bakterier, svampar och encelliga parasiter.

TV Hälsa: C-vitamin är Kinas hemliga vapen mot coronaviruset

Trots att vi under februari och mars månad i år har utökat vår produktionskapacitet, så att vi kan framställa mer än dubbelt så mycket kolloidalt silver som tidigare, så har vi ändå svårt att nu hinna med att leverera de mängder kolloidalt silver som dagligen beställs. Den nordiska marknaden slukar nu allt kolloidalt silver som vi producerar.

Vi har dessutom fått stora beställningar från bortre Asien och Afrika. Coronakrisen har väckt en stor mängd människor som nu väljer att köpa medlet – rädsla är förmodligen den allra starkaste mänskliga drivkraften. Om man kan hantera rädslan och kanalisera sin energi till att läsa på ordentligt, så kan man skaffa sig enormt mycket kunskap om sådant som man tidigare inte hade en aning om.

NewsVoice: Zazzio: coronaviruset kan smitta 1 miljon svenskar som vanlig influensa normalt gör varje år

Visst finns det de som tjänar på coronaviruskrisen, men vad det än är som händer i världen eller lokalt, så finns det alltid människor som tjänar på den uppkomna situationen. Så fungerar mänskligheten, så har den alltid fungerat och så kommer den alltid att fungera.

Den som anser att det inte får finnas någon som överhuvudtaget skall få tjäna på någonting alls får väl se till att avskaffa allt vad betalningsmedel heter, så att vi återigen får börja idka byteshandel när vi skall köpa något. Det kommer säkerligen att fungera jättebra i vårt moderna samhälle, i synnerhet i infektionstider när det är bråttom att köpa in utrustning och medel för att försöka bekämpa en pågående epidemi.

Text: Michael Zazzio

Föregående artikelSammanfattning av vad experter vet om coronaviruset i Kina
Nästa artikelDin förkylning kan vara allergi – Det här bör du tänka på
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

4 Kommentarer

  1. Det är ju inget problem när man tjänar pengar på bra produkter som fungerar utan att förstöra människa och natur. Tvärtom.

  2. Tack för silvret! Det är ju självklart att ni ska ha någon vinning av att producera det.
    Under årens lopp har jag många gånger botat mig själv med hjälp av silvret.
    Så tacksam, stort tack!

Lämna ett svar