D-vitaminbrist hos gravida kvinnor kopplas samman med en ökad risk för ADHD hos barnet. Det här forskningsresultatet är av betydande vikt för folkhälsan.

Text: Berit Kvifte, ”D-vitaminmangel øker risikoen for ADHD” | Översättning: Madeleine Lidman| Bild ovan: D-vitamin

Studien vid barnpsykiatriska forskningscentret vid Finska universitetet i Åbo har kommit fram till att D-vitaminbrist under graviditeten ökar risken för ADHD hos barnet med så mycket som 34 procent, jämfört med barn som fick tillräckligt med D-vitamin i livmodern.

100 barn som diagnostiserades med ADHD under perioden år 1998-1999, ingick i studien. Uppgifterna jämfördes med samma antal barn som inte hade diagnostiserats med den neuropsykiatriska störningen under samma period.

Läs mer: D-vitamintillskott hjälper mot astma – Solen bästa källan

Viktigare än vi tror

D-vitamin är mycket viktigare för hjärnans utveckling än vi tidigare trott.

Minna Sucksdorff, en av forskarna bakom studien, säger att det speciella med den här studien är att man koncentrerat sig på diagnostiserade fall av ADHD och inte bara ADHD-symptom.

”Vi vet sedan tidigare att brist på D-vitamin kan leda till flera neurologiska sjukdomar senare i livet som MS och autism. De här studierna visar således en tydlig koppling mellan D-vitamin brist hos mamman under graviditeten och ADHD hos barnet.”

Dessutom har gravida kvinnor undersökts i sin första trimester, den period som fostrets organ bildas. ”Det är känt sedan tidigare att D-vitamin påverkar benhälsan, men nu vet vi att vitaminet också spelar en roll i hjärnans utveckling”, säger Sucksdorff och påpekar att det fortfarande finns mycket vi ännu inte vet om ADHD, men att det här är en pusselbit i forskningsbilden.

D-vitaminbrist fortfarande ett stort problem

År 2004 rekommenderades gravida ett dagligt tillskott på 10 mikrogram. Sedan dess har D-vitaminbristen minskat i Finland, men i världen i övrigt är bristen ett stort problem. ”Forskningsresultaten är viktiga för folkhälsan, säger professor i barnpsykiatri, André Sourander. ADHD är ett av de vanligaste långvariga tillstånden hos barn”, säger han.

”ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, så det är inte en medicinsk diagnos av ett medfött tillstånd. ADHD orsakar hyperaktivitet och koncentrationsproblem”, säger professorn.

Läs mer: Blodbrist under graviditeten kan ge autism, minskad mental kapacitet, ADHD

Mer forskning om kost och ADHD

Universitetet i Bergen har ett pågående stort projekt om förhållandet mellan näring och psykisk hälsa, som beräknas pågå mellan år 2017 till år 2021.

”Det är ett brett projekt som omfattar många olika sorters forskning, från registerstudier från de nordiska länderna, Nederländerna och Tyskland, till studier av patientgrupper, djurmodeller och molekylära studier”, säger Jan Haavik vid K.G. Jebsen center for neuropsykiatriska problem till Forskning.no.

Forskningsteamet kommer att studera effekten av fysisk aktivitet och kostinterventioner på beteende och biomarkörer hos patienter och försöksdjur samt undersöka om tarmfloran har en effekt på biokemiska signalvägar, beteende och hjärnfunktion.

”Vi tror att det finns en koppling mellan kost, livsstilssjukdomar och psykiska störningar och antagandet baseras delvis på våra resultat från studier av vitaminer och ADHD. Brist på vitaminer kan ge en indikation om att kosten inte är helt optimal och hjärnan är en del av kroppen. Det som påverkar kroppen kan också påverka tankar och känslor”, säger Haavik, som tror på en tvärvetenskaplig strategi för forskning om ADHD och andra neuropsykiatriska störningar.

Text: Berit Kvifte

Källor 

Föregående artikelLed av vitamin B12 brist, blev diagnostiserad med schizofreni
Nästa artikelLäkare oeniga om bästa vårdmetoder för corona – Exempel
Berit Kvifte
Berit Kvifte har varit journalist i 40 år och har skrivit för bla: Mat & Helse, Halden Arbeiderblad, Hjemmet, Allers, Dagbladet Sørlandet och Norsk Telegrambyrå. Sedan 1990 har Berit fokuserat på hälsa och medicin efter studier i klinisk kemi och medicinsk psykologi vid Biomedicinsk Centrum i Uppsala.

Lämna ett svar