Dagens Medicin: Minskning av Clostridium

313

”Under de senaste åren har förekomsten av tarmbakterien Clostridium difficile minskat med 22 procent, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten.”

”Det finns flera saker som påverkar incidensen av Clostridium difficile lokalt och nationellt. Bland annat hur många prover som tas, diagnostikens känslighet, hur mycket antibiotika och vilken typ av antibiotika som används samt hur väl städning och vårdhygien fungerar”, säger Thomas Åkerlund, utredare och mikrobiolog.

Läs mer | 2018-08-27

Kommentera