Dagens Medicin: Skolans roll i ADHD-medicinering granskas

193

”Det är stora skillnader i medicinering av adhd i landet. Socialstyrelsen försöker ta reda på varför, och ska nu granska skolans roll.”

”I vissa delar av landet får en av tio pojkar i åldern 10—17 år adhd-läkemedel, i andra delar är det färre än tre procent.

Barn till föräldrar med låg utbildning eller familjer med svag ekonomi har en högre sannolikhet att få en adhd-diagnos. Men i en ny rapport konstaterar Socialstyrelsen att psykosociala eller socioekonomiska riskfaktorer inte ensamt kan förklara skillnaderna.

”I delar av landet där det finns en hög förskrivning förskrivs alla, oavsett inkomstnivå, mer adhd-läkemedel. Det tyder på att andra faktorer än enbart socioekonomiska inverkar”, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.”

Läs mer | 018-10-31

Kommentera