Dagens Medicin: Tidig diabetes kan upptäckas i kyrkan

294

”Det kan vara effektivt att vända sig till syrisk-ortodoxa församlingar för att hitta personer med hög risk för typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom – i alla fall i Södertälje.”

”Man vände sig exempelvis till arbetsplatser, syrisk-ortodoxa församlingar, sociala medier och fotbollsklubbar. Invånarna fick göra ett risktest för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, Findrisc, som baseras på enkätfrågor. Fler än 4 400 svar samlades in under sex veckors tid.”

Läs mer | 2018-08-27

Kommentera