MÖGEL. Mögelbaserade sjukdomar tenderar att vara underdiagnostiserade. Symptomen är många och det är lätt att missa den bakomliggande orsaken. Förutom astma, luftvägsirritation, huvudvärk, trötthet och hudbesvär bör du även vara uppmärksam på symptom som ångest, depression, ”hjärndimma” och sömnlöshet.  

Text: Sanja R. Juric | Bild: Mögelhus. Foto: Clean First. Källa: Flickr.com. Copyright: Clean First (företag) | Artikeln är uppdaterad den 28 september 2019, kl. 15:50

Fysiska sjukdomar som är en följd av ett fuktigt, mögligt hus eller lägenhet är väldokumenterade. Det är dock inte alla som kommer att uppvisa samma symptom. Det beräknas att en av fyra i samma i samma hushåll kommer att utveckla sjukdomar på grund av mögeltoxiner. I gamla hus var det mer vanligt med fukt på grund av olämpliga konstruktionsmaterial. Idag byggs hus mer energieffektivt vilket gör att ventilationen inte alltid är den bästa.

Fakta: Mögel är mikrosvamp (Livsmedelsverket)

Koppling mellan mögel och depression

Redan 2007 visade en folkhälsostudie på en koppling mellan fuktiga och mögliga hem och depression. Enligt docent vid institutionen för samhällshälsa vid Brown University, Edmond Shenassa, var resultaten som publicerades i American Journal of Public Health en fullständig överraskning. Syftet med studien var från början att bevisa att det inte fanns någon sådan länk.

 “But the opposite was true. We found a solid association between depression and living in a damp, moldy home.”

Mögel i hus. Foto: Fungal_homicide Licens: Flickr.com
Mögel i hus. Foto: Fungal homicide Licens: Flickr.com

Studien var en statistisk analys av data från nästan 6,000 europeiska invånare i vuxen ålder. Informationen inhämtades från den stora undersökningen av europeiska bostäder och invånarnas hälsostatus (LARES) och genomfördes 2002 och 2003 av Världshälsoorganisationen (WHO). Tusentals invånare från åtta europeiska städer intervjuades. Bland ämnen som togs upp var också symptom på depression, nedsatt aptit, låg självkänsla och sömnstörningar. Bostäderna inspekterades för att hitta eventuella fläckar på väggar och tak som skulle tyda på mögel.

Risk för att utveckla depression i mögliga hus

Forskarteamet från Brown University analyserade LARES-data från 5,882 vuxna från 2 982 hushåll. Även om studien inte var utformad för att dra den direkta slutsatsen fann teamet en koppling. Risk för depression var i genomsnitt 34-44% högre hos de invånare som bodde i synligt fuktiga, mögliga hus än hos invånare i mögelfria bostäder. Shenassa menade att den fysiska hälsan och bristen av kontroll över ens boendemiljö ökar risken för depression.

 ”If you are sick from mold, and feel you can’t get rid of it, it may affect your mental health.”

Shenassa berättar att han inte skulle bli förvånad om framtida forskning visade på att mögel kan orsaka depression. Vissa forskare manar dock till försiktigare tolkning av resultaten. Shenassa menar att mögel är toxisk och en del studier har visat att dessa gifter kan påverka nervsystemet, immunsystemet eller hindra funktionen i främre cortex, den del av hjärnan som spelar bland annat en roll i impulskontroll, minne, socialisering och problemlösning.

Satsningar på bättre inomhusmiljö

”Fuktskador och mögel ett stort problem i inomhusmiljön”, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Närmare 20 procent av Sveriges befolkning (1,4 miljoner), upplever att de har hälsoproblem som de misstänker beror på inomhusmiljö. Lika många har angett att de bor i hus med synliga fuktskador.

Fukt- och mögelskador i skolor och bostäder är svåra att upptäcka och åtgärda. Enligt projektledaren Lina Boström på Folkhälsomyndighetens enhet för miljöhälsa, så finns det ett stort behov av fördjupad kunskap inom området.

Det är en av anledningarna till att myndigheten under hösten kommer att hålla seminarier på fem platser i landet. Tillsynsvägledning, fukt- och mögelsanering är några av punkterna på dagordningen. Seminarierna vänder sig till miljö och hälsoskyddsinspektörer och övriga som arbetar med tillsyn inom området för hälsoskydd vid kommuner och länsstyrelser.

”Det enda som fungerar är att ta bort det fukt och mögelskadade materialet och ersätta det med nytt. Att använda till exempel kemiska medel fungerar inte, ” säger Erica Bloom, en av föreläsarna som arbetar på IVL Svenska miljöinstitut.

Vid misstanke om fukt och mögel inomhus är det viktigaste enligt Folkhälsomyndigheten att hitta skadan och täta läckaget. Oftast behöver det skadade byggnadsmaterialet bytas ut mot ett torrt material. Ifall skadan inte åtgärdas utan materialet endast torkas, finns det risk för snabb tillväxt av mikroorganismer och att materialet blir fuktigt igen. Antimögelmedel har endast begränsat effekt.

Boverket har fått i uppdrag att under 2018 till 2021 ”förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Boverket ska samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö.” Syftet med uppdraget är att medvetandegöra brister som finns, orsaker till dessa och hur de kan undvikas eller åtgärdas.

Symptom

Vanliga symtom i samband med fukt och/eller mögel i inomhusmiljö:

 • Slemhinne- och luftvägssymtom – Känsla av irritation eller torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektioner, uppkomst eller försämring av astma.
 • Hudsymtom – Värmekänsla eller rodnad i ansiktet och på halsen, torr, irriterad hud, klåda, hudutslag, försämring av seborroisk dermatit, rosacea, urtikaria eller eksem.
 • Allmänsymtom – Trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, luktöverkänslighet. Det saknas god evidens för samband mellan fukt/mögel inomhus och allmänsymtom. Emellertid kan enligt klinisk erfarenhet allmänsymtom förekomma sekundärt till luftvägssymtom, framför allt rinit med nästäppa.
 • Andra problem – T ex upplevelse av obehaglig lukt, exempelvis av mögel, jord eller källare.

Källa: internetmedicin.se

Text: Sanja R. Juric

Källor och referenser:

Föregående artikelDe beste strømmetjenestene for å se sport
Nästa artikelFibromyalgi och tarmbakterier har en koppling
Sanja R. Juric
Sanja R. Juric har fil. mag inom socialantropologi. Sanja är frilansskribent inom hälsa. Hon har en bakgrund inom företagsutveckling och har arbetat ett antal år med utredningar, anbudsskrivning, utvärdering och kvalitetsutveckling. Sanja har även utvärderat EU projekt ett antal år, arbetat på uppdrag av ABF, Universitets- och högskolerådet m.fl.

2 Kommentarer

 1. Artikeln är uppdaterad den 28 september 2019

  Vi har tagit bort stycket med tips för att ta bort mögel, då detta gällde endast mycket enkla fall av mögel.

  Vid misstanke om fukt och mögelskador bör en specialist med relevanta dokumenterade kunskaper kontaktas. Artikeln är även utökad med information från Folkhälsomyndigheten.

 2. Mögel i bevisat i praktiken förintas med ozonator eller jonizator för negativa joner.
  Jag själv har provat många år med 100% resultat.

Lämna ett svar