Biomarkörer i urinen kan hjälpa diagnosticera astma för bättre behandling

190

STUDIE. Forskare vid Karolinska Institutet har i en ny studie genom ett urinprov kunnat identifiera och verifiera vilken typ av astma som en patient har. Studien, som har publicerats i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, har lagt grunden för en mer individuell diagnos som i förlängningen kan leda till bättre behandling mot astma.

Craig E. Wheelock, docent Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet Foto: Pressbild
Craig E. Wheelock, docent Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet Foto: Pressbild

Astma som är ett inflammatoriskt syndrom påverkar luftvägarna som gör det svårt att andas. Det finns allergisk och icke allergisk astma och symtomen är oftast andnöd. Det finns olika typer av astma, från lindriga till mer allvarliga och besvären kan variera mycket mellan olika patienter.

Astma har ökat under senaste 50 år och leder till närmare 400,000 dödsfall årligen, enligt Världshälsoorganisationen. Ungefär 10 procent av den svenska befolkningen lider av sjukdomen.

I en ny studie har forskare vid Karolinska Institutet gjort en viktig upptäckt som de hoppas kommer att leda till en mer korrekt diagnos i framtiden. Forskarna har tagit hjälp av en metodik för masspektrometri utvecklad i Wheelock-laboratoriet för att mäta nivåer av metaboliter i urinen hos vissa prostaglandiner och leukotriener. Dessa är typer av eikosanoida signalmolekyler och kända förmedlare av astmatisk luftvägsinflammation.

Studien är baserad på data från den Europeiska U-BIOPRED studien om svår astma. I studien ingick 400 deltagare med svårkontrollerad astma som ofta krävde behandling med kortisontabletter, 100 med lindrigare former av astma och 100 som var friska kontroller.

Craig Wheelock, docent vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, berättar att i nuläget saknas det enklare metoder för att fastställa vilken typ av astma en patient har.

”Det saknas enkla metoder för att fastställa vilken typ av astma en patient har, kunskap som är speciellt viktig för att kunna välja rätt behandling för astmapatienter med de mest svårhanterade formerna”, säger Craig Wheelock.

Bättre träffsäkerhet för att diagnosticera astma

Forskarna upptäckte även att det fanns höga nivåer av vissa metaboliter hos de riktigt svårt sjuka patienterna, trots att dessa hade behandlats med kortisontabletter, vilket visade på behovet av alternativa behandlingsformer för denna patientgrupp, enligt Johan Kolmert, postdoktor vid institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

För patienter som har lindrig astma har det ofta räckt med en behandling med inhalation av steroider och luftrörsvidgare. Det är de med svår astma som har behövt kortisontabletter. Långtidsbehandlingar med kortison ger flera svåra biverkningar, till exempel högt blodtryck, diabetes, benskörhet och starr.

”För att ersätta kortisontabletter har fler biologiska läkemedel tagits fram som visat sig vara framgångsrika för astmapatienter med typ 2-inflammation karakteriserad av ökad aktivering av mastceller och eosinofiler. Men dessa behandlingar är väldigt dyra, därför är det viktigt att säkerställa att läkemedlet ges till just de patienter som faktiskt kan bli hjälpa av det. Här kan urinprovet bli ett nytt diagnostiskt verktyg,” säger Sven-Erik Dahlén.

Studien är hittills största utvärderingen i världen som har gjorts av eikosanoidmetaboliter i urinen och kan innebära ett viktigt steg mot framtida precisionsbehandlingar enligt ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.

Text: Sanja R. Juric, NewsVoice

Källor

Föregående artikelAtt välja armbandsur metodiskt lönar sig
Nästa artikelStudie: Ftalater leder till minskad fertilitet och krympande organ hos unga pojkar
Sanja R. Juric
Sanja R. Juric har fil. mag inom socialantropologi. Sanja är frilansskribent inom hälsa. Hon har en bakgrund inom företagsutveckling och har arbetat ett antal år med utredningar, anbudsskrivning, utvärdering och kvalitetsutveckling. Sanja har även utvärderat EU projekt ett antal år, arbetat på uppdrag av ABF, Universitets- och högskolerådet m.fl.

Lämna ett svar