6 positive sider ved digitalisering av helsevesenet

103
Digitalisering av helsevesenet. Bilde: Rawpixel.com. Lisens: Pexels.com
Digitalisering av helsevesenet. Bilde: Rawpixel.com. Lisens: Pexels.com

Helsevesenet er hele tiden under utvikling. Akkurat som for flere hundre år siden blir det stadig gjort nye fremskritt i denne sektoren. Digitalisering vil i fremtiden endre helsevesenet enormt. Vi tar en nærmere titt på positive sider ved digitaliseringen som skjer for øyeblikket.

Enkel kommunikasjon mellom lege og pasient

Akkurat som norgesautomaten.com har gjort i sitt markedet – å tilby brukerne løsningene de ser etter, er også helsevesenet nå nødt til å ta tak på denne fronten. Produktet må være lett tilgjengelig, kunne brukes på alle enheter, og pasientene er nødt til å få svar på spørsmål de måtte ha på kort tid. Dersom en kunde har et spørsmål om en spilleautomat skal ikke kunden måtte vente en halvtime i telefonkø eller få svar på en e-post etter to dager. Dette er likevel realiteten for mange klinikker som fortsatt ikke har digitalisert seg i stor nok grad.

Ikke bare kan du være nødt til å måtte vente en halvtime i telefonkø for å få kontakt med legesenteret, men du får mest sannsynlig ikke snakke med legen uten å måtte bestille en time. Heldigvis har enkelte legesentre tatt i bruk Pasientsky som gir direkte kommunikasjon med legen der du kan få svar på diverse spørsmål du måtte ha. Dette er et stort steg i riktig retning.

Mer bevissthet hos pasientene

Allerede merker leger over hele landet at pasientene deres er mer bevisste. Det er rett og slett på grunn av tilgangen på informasjon. Det er mye enklere å søke opp symptomer enn å bestille en time og dra til legen. Du har selvfølgelig lyst til å vite hva som feiler deg så fort som mulig. Her er internett til stor hjelp. Samtidig kan å søke opp slik informasjon føre til at du feildiagnostiserer deg selv med diverse sykdommer. For å få bukt på dette er det viktig at helsevesenet er lett tilgjengelig. Et stort steg i riktig retning igjen er Pasientsky der du kan ha direkte kontakt med fastlegen din.

Å bestille legetimer uten å stå i telefonkø

Tidligere var å ringe den eneste måten du kunne bestille en legetime på foruten om å møte opp på legesenteret. Var du uheldig var du nødt til å vente både 10 og 20 minutter før du kom igjennom. Nå er det heldigvis mulig å bestille legetime digitalt hos flere legesentre. Dessverre kan ikke det samme sies om akuttimer og om du er nødt til å få en time på dagen må du ringe. Kanskje blir det mer vanlig å bestille akuttimer digitalt om ikke så altfor lenge?

Lett tilgjengelige studier og ny forskning

Mengden av studier, forskning og statistikk som føres i dag gjør det enklere for legene å gi best mulig behandling til deg som pasient. Digitaliseringen gjør at all denne informasjonen er åpen for helsepersonell. Dette fører igjen til at legene treffer bedre med både diagnoser og behandling.

Redusere kostnader

At bestillingene av legetimer i fremtiden i hovedsak skjer digitalt vil selvfølgelig gi færre arbeidstimer for de som har ansvar for telefonene. Ved at pasientene har direkte kontakt med legen i pasientskyen vil også føre til at pasienten sjeldnere vil være nødt til å bestille en legetime for å få svar på relativt enkle spørsmål.

Oppbevaring av pasientjournaler trenger ikke lenger å ta opp plass på legesentre og sykehus. Ved at disse digitaliseres vil oppbevaringsrommene kunne brukes til noe mer fornuftig. Som for eksempel å ha færre pasienter i gangene i overfylte sykehus.

Bedre kartlegging

Teknologi kan allerede følge nøye med på pulsen til pasienter. Det er derimot ikke det eneste teknologi enkelt kan kartlegge nå om dagen. Med nye fremskritt av både smarttelefoner og smartklokker vil vi se en mye tettere oppfølging og raskere diagnostisering i fremtiden.

Ekstern skribent

Föregående artikelTillsatsämnen som E280 i maten misstänkts orsaka autism
Nästa artikelNyligen upptäckta svampar och bakterier kan äta plast
Skribent
TV Hälsa publicerar ibland artiklar från externa skribenter på tema såsom: underhållning, privatekonomi och livsstil.