Debatt: Digitaliseringen av svensk sjukvård havererar

688
Mårten Blix - Pressfoto: ifn.se
Forskaren och debattören Mårten Blix – Pressfoto: Institutet för Näringslivsforskning (ifn.se)

Några prominenta debattörer från några vårdmyndigheter menar att det saknas en digital standard i Sverige. Debattörerna föreslår i sin artikel i SvD att regeringen bör inrätta en digital vårdplattform som fungerar över hela landet. TV Helse publicerar några textutdrag från debattartikeln.  

Debattörerna skriver bland annat:

”Problemen inom sjukvården har dock tillåtits växa under lång tid, alltmedan fortsatt urbanisering och en åldrande befolkning leder till sämre möjligheter för likvärdig vård över hela riket.”

”Alltmedan människor obehindrat rör sig mellan Sveriges olika län hamnar patientdata i praktiken i karantän vid regiongränserna. Problemen eskalerar dessutom då vi ska ta hand om de mest utsatta, som också är den grupp som gör flest sjukvårdsbesök: människor i handikappomsorgen och sköra personer i äldreomsorgen.”

”Digitalisering av sjukvården har dessvärre varit en lång och i stora delar smärtsam färd för svensk sjukvård. Uppsala läns landsting inledde redan 1997 ett projekt för att göra patienternas e-journaler tillgängliga via webben. När medier rapporterade om detta inledde Datainspektionen (DI) snabbt en granskning som resulterade i att projektet omedelbart stoppades.”

”Den som i dag undrar varför det i huvudsak är privata nätläkare som levererar digitala vårdtjänster finner en viktig pusselbit i turerna med e-journaler men även i det som har skett i närtid med E-hälsomyndighetens satsning ”Hälsa för mig”. I det senare fallet var tanken att medborgarna skulle ha tillgång till en plattform för olika digitala vårdtjänster. Men efter många års arbete och åtskilliga nerplöjda skattemiljoner har arbetet fastnat i en juridisk återvändsgränd.”

”Personlig integritet är viktig, det visar inte minst olika skandaler när data läckt från sociala nätverk eller debaclet vid Transportstyrelsen när hemliga data hanterades av obehöriga. Det finns en uppenbar risk att förtroendet för samhället och digitalisering i sjukvården undermineras om känsliga data inte skyddas.”

Vad Sverige måste göra enligt debattörerna:

”När en ny regering tillträder behöver lagstiftningen snarast reformeras i riktning mot ett mer pragmatiskt förhållande till personliga data. Därtill bör regeringen inrätta ett ”digitalt landsting” i form av en digital vårdplattform som fungerar över hela landet och för alla medborgare. För att den ska bli ett värdefullt hjälpmedel behöver kliniskt verksamma läkare få möjlighet att aktivt delta i detta arbete. Det borde ligga i landstingens intresse att frivilligt medverka, men viljan att vara med kan vid behov förstärkas genom att regeringen utformar rätt incitament. Med ett digitalt landsting skulle ett viktigt steg tas mot en bättre sjukvård som kan möta framtidens behov och även minska skillnaderna mellan stad och land.”

Signerat

  • Mårten Blix, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och författare till rapporten Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården
  • Charlotta Levay, docent vid Lunds Universitet och medförfattare till ESO-rapporten
  • Anders Ekholm, senior rådgivare vid Institutet för framtidsstudier, före detta analyschef på socialdepartementet och författare till rapporten ”Förbjuden framtid – den digitala kommunen”, med publicering i december
  • Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges Läkarförbund
Föregående artikelVårdfokus: Fysioterapeuterna hoppar av samarbete med Vårdförbundet
Nästa artikelJacob Hedrich förklarar hur hög kvalitet på CBD-olja framställs
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

Lämna ett svar