Svensk sjukvård kollapsar – Ersätts av e-hälsa, digitalt vårdstöd med alternativmedicin

3395
Mike Blixt ser vad som efterträder industriell svensk sjukvård - Pressfoto
Mike Blixt – Pressfoto

Samtidsanalytikern Mike Blixt menar att svensk sjukvård kommer att kollapsa och ersättas av en mer funktionell alternativ sjukvård. Digitala vårdcentraler där sökande får hjälp med hjälp av video och chat tar över. Självdiagnostik, artificiell intelligens genom smartphones och provtagning i hemmet kommer att ersätta läkarnas makt över patienten. Texten är hämtad ur boken Babylon.

Gästskribent: Mike Blixt

Svensk sjukvård som vi känner den idag kommer att kollapsa. Dess öde liknar
utbildningssystemets och det är främst tre orsaker som kommer att bli dess död.

Sjukvårdens egna oförmåga att förstå digitaliseringen. Ett dramatiskt ökat antal av äldre invånare och att läkare och undersköterskor flyr branschen. Dels för att arbetssituationen blir allt mindre hållbar och dels för att statusen på yrket kommer att sjunka fort. Även om detta uppmärksammas inifrån organisationen, kommer försöken
till åtgärder vara högst tillfälliga och inte alls långsiktiga. Anledningen är att de är omedvetna om vad som faktiskt händer i samhället, men tror sig vara det.

Vi har idag 21 landsting. Man skulle kunna tänka sig att dessa 21 landstings
kommunikation på något vis är sammanlänkade, men icke. Dom pratar inte med
varandra. Är du en smålänning som blir sjuk i Skåne, har man alltså inte tillgång till dina
journaler. Eftersom dessa 21 landsting har sju olika journalsystem och arbetet med att få
Landstingen och journalsystemen att prata med varandra verkar vara ett projekt som är
svårare än att landa på månen.

Gammelsjukvården dör – E-hälsa tar över

Denna tröghet och långsamhet kommer naturligtvis vara en bidragande faktor till dess död och när denna dinosaur närmar sig den, kommer antalet nystartade, privata digitala företag att fullkomligt explodera och på relativt kort tid att manövrera ut “gammelsjukvården”. Vi har sett början på detta idag då ett antal digitala vårdcentraler aggressivt har marknadsfört sig centralt i våra stora städer och via TV-reklam. Självklart kommer “gammelsjukvården” att göra allt i sin makt för att hindra denna utveckling genom att smutskasta dessa nya innovativa företag och precis som vanligt, går det inte att stoppa utvecklingen.


Sjukvården behöver, likt utbildningssystemet byggas om från grunden där den i grund och botten måste digitaliseras och centraliseras. Görs detta inte, har vi inte en chans att klara av de framtida utmaningarna.


30-60% vårdkommunikation genom videosamtal och chat

Boken Babylon av Mike Blixt - Pressbild
Boken Babylon av Mike Blixt – Pressbild

Branschen själv säger att någonstans mellan 30-60% av alla sjukvårdsbesök inte behöver ske fysiskt. Det räcker med att besöka en läkare i ett videosamtal eller via chat. En centralisering skulle innebära att man någonstans i Sverige skulle behöva bygga gigantiska call-centers där läkare och undersköterskor sitter på rad bakom datorskärmar och möter stora mängder patienter i videosamtal för att avlasta de fysiska enheterna.

De 21 landstingen behöver naturligtvis skrotas för att göra plats för en enda stor sjukvårdsenhet. Allt detta kommer att ske. Men det kommer dock, som vanligt, att ske när det är för sent. Detta omfattande arbete bör inledas nu när detta skrivs, vilket inte ens är i närheten av att hända. Istället kommer de 21 landstingen att fortsätta med sin allt mer panikartade verksamhet där den ofta liknar brandkårsutryckningar där akuta eldsvådor konstant ska släckas.

Allt fler kommer att välja att lämna yrket och allt färre kommer att välja att
utbilda sig för att arbeta i branschen. Tänk tillbaka 50 år på yrkeskåren lärare. Ett yrke
med hög status som på mycket kort tid hamnade i de nedre regionerna när man ser till
dess status. Samma öde kommer läkare möta och resan har redan börjat och farten ökar
för varje år.

Sjukvård eller holistisk medicin? Foto: Mostphotos.se
Sjukvård eller holistisk medicin och e-hälsa? Det är frågan för framtiden. Foto: Mostphotos.com

Digitalt vårdstöd, e-hälsa, alternativmedicin och naturläkemedel tar marknad och patienten får högre status än läkaren

Parallellt med att “gammelsjukvården” dör, kommer alternativmedicin och
naturläkemedel att öka i användande och acceptans. Vi kommer att få se en rad olika nya företag som bygger sina affärsmodeller på läkekonst hämtade från andra delar av världen.

Företag som helt eller delvis går emot de stora läkemedelsbolagen, som tack vare internet kommer att ifrågasättas i allt större grad. Många inser nu att stora delar av världens sjukvård inte alls bygger på de behandlingstyper och den grad av medicinering vi är vana vid i västvärlden. I takt med detta kommer förtroendet för sjukvård och läkare sjunka.


Tack vare internet kan en patient idag vara betydligt mer påläst och kunnig om sitt eget tillstånd än vad läkaren är, eftersom all information är fri och tillgänglig. Precis som elever i skolan kan hämta mer relevant kunskap än vad deras lärare lär ut. Detta skapar naturligtvis en djup förtroendekris.


Tidigare var läkarens kunskap läkarens. Idag är kunskapen allas kunskap, vilket leder till att dessa typer av yrken som tidigare har ägt en viss typ av information som ingen annan hade tillgång till nu sakta tynar bort, vartefter dess status sjunker. Stora delar av sjukvårdsbranschen ser internet som ett hot, precis som lärare gjort och gör.

Initialt kommer läkare naturligtvis försöka håna och påvisa bristerna med att människor ställer diagnos på sig själva. Det handlar naturligtvis om att skydda det egna intresset och egot. De kommer att skrika sig hesa, men förgäves. Det är en helt ostoppbar utveckling som även de största digitala företagen likt Apple och Google nu förbereder sig för.


Visst kommer det med tiden att göras försök att digitalisera vården, men precis som inom skolan, kommer man att misslyckas med detta eftersom de människor som ska leda arbetet plockas från de egna leden.


Inte heller kommer man att riva ner den infrastruktur som den bygger på, eftersom allt för mycket pengar är investerade i den. Deras misstag kommer att bli stora och kostsamma och i slutänden kommer man att få skrota deras projekt för att köpa in dyr extern hjälp. Förändringen måste därför ske utifrån.

I takt med att “gammelsjukvården” går i graven och i takt med alla våra digitala innovationer kommer sjukvården istället att flyttas ut till individen. Självdiagnostik och provtagning i hemmet kommer över tid att göra att läkaryrkets betydelse kraftigt reduceras. Individen och dennes smartphone i kombination med artificiell intelligens kommer att ha betydligt mer kunskap om den egna hälsan jämfört med vad en läkare kan ha, vilket samtidigt leder till en ökad förtroendekris.

Gästskribent: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok, men den är fylld av hopp mellan raderna. NewsVoice publicerar alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat

Föregående artikelLars Bern: ”American Heart Association” anser att kokosolja är farligt – Men de sponsras tungt av statinindustrin
Nästa artikelVattenmelon ger dig vitaminer, vätska och viktminskning
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

1 kommentar

  1. ännu en privatisering kampanj med nya ord för gamla ord och lockelse med att få folk att acceptera det är att det skulle erbjudas alternativ medicin…som med största sannolik efteren tid förbjuds av politikerna med orden ”vetenskapligt bevisat”

    fel det han skriver om att hitta alternativ medicin info på nätet..det går knappt längre och hitta alternativ medicin info längre när man googlar…man blir helt spammad av skolmedicin information med olika sidor…för gick det bra …men inte längre..man ger upp innan man hittar de riktiga sidorna..

Lämna ett svar