Är e-cigaretter effektiva om man vill sluta röka?

252
E-cigaretter.
E-cigaretter.

En studie publicerad i New England Journal of Medicine är den första som säger något om hur effektiva e-cigaretter är för att sluta röka. Det visar sig att det är mer effektivt än traditionella nikotinersättningar.

Text: Arnt-Olav Enger, ”Er e-sigaretter effektivt for røykeslutt?” | Översättning: Madeleine Lidman

Peter Hajek vid Queen Mary University i London ledde den nya studien med nästan 900 deltagare. 18 procent av de som bytte till e-cigaretter lyckades hålla sig borta från traditionell rökning under ett år. Studien visade också att endast cirka 10 procent som använde nikotinersättning, som plåster och tuggummi, klarade det lika bra.

E-cigaretter inte nödvändigtvis en bra ersättare

En studie från år 2018 avslöjade att smakämnen i e-cigarettoljor kan vara skadliga och leda till bland annat celldöd och skador på de vita blodkropparna. Av smaktillsatserna var det vanillin, kanelaldehyd och pentandion, det mest giftiga för våra celler. I kombination var resultatet ännu värre med tecken på inflammationer och vävnadsskador.

Många synpunkter

Det finns många i forskarmiljön som anser att det behövs mer forskning om de skadliga hälsoeffekterna av e-cigaretter. Ja, det kan vara mindre skadligt än vanlig rökning, säger många forskare, något som återspeglas i de argument som framförs för att vi ska ignorera andra potentiella skadliga effekter.

På begäran av Hälso- och omsorgsdepartementet skriver Folkhälsoinstitutet i Norge så här om hälsorisker vid användning av e-cigaretter:

”Användningen av e-cigaretter sker inte utan hälsorisker, varken för e-rökaren eller människor i närheten. Hälsorisken är dock lägre än vid rökning.”

Rapporten preciserar också:

”… att användningen av e-cigaretter fortfarande innebär en risk för oönskade hälsoeffekter hos brukarna och då speciellt i samband med intaget av nikotin. Hälsoriskerna vid långvarig användning av e-cigaretter bland befolkningen är inte kända.”

Den danska Socialstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att så många som 37 procent av de tillfrågade inte vet om det finns risk för att bli sjuk när man använder e-cigaretter. Osäkerheten är störst i gruppen som röker dessa dagligen.

Läs mer: Rökning och lathet är lika farligt för din hälsa – Lösningen är träning

Siffrorna kommer från den senaste rapporten om danska rökvanor år 2019, som fokuserar på användningen av e-cigaretter och uppvärmd tobak.

”Det kommer att gå flera år innan vi kan säga hur skadlig användningen av e-cigaretter är för människor”, säger Mette Lolk Hanak, som är chef för förebyggande hälsa i danska Cancerföreningen.

Niels Sandø, enhetschef på Socialstyrelsen, förstår mycket väl osäkerheten kring e-cigaretternas skadlighet.

”Vi känner inte till de långsiktiga hälsokonsekvenserna av att använda e-cigaretter ännu. Men studier av e-vätskor och partiklar, som bildas under uppvärmning, visar på ett innehåll av kemiska ämnen med skadliga hälsoeffekter”, säger Niels Sandø i pressmeddelandet.

I rapporten framgår det också att 59 procent av danskarna som röker e-cigaretter skulle vilja sluta.

Text: Arnt-Olav Enger

Källor

Föregående artikelTre tips på hur du kan stoppa en narcissist
Nästa artikelSpringa på asfalt – Sliter det på kroppen?
Arnt-Olav Enger
Arnt-Olav Enger är en frilansande videojournalist, reporter, filmproducent och fotograf. Han har en utbildning från University of Teesside och bor för närvarande Telemarken i Norge. Han är innehållsproducent för TV Helse Norge.

Lämna ett svar