Fibromyalgi går under benämningen smärtsyndrom – en samling symptom och kännetecken, vars orsak anses vara okänd. En studie som jämför kvinnor som har och inte har, fibromyalgi, har för första gången funnit ett samband mellan tarmbakterier och långvarig sjukdom och de viktigaste symptomen.

Text: Birthe Storaker, ”Fibromyalgi knyttet til tarmbakterier” | Översättning: Madeleine Lidman | Redigerad: Torbjörn Sassersson | Bild: En så kallad petriskål används för att odla bakterier. Foto: AdobeStock.com

De flesta som får diagnosen är kvinnor. Tillståndet finns hos cirka tre procent av befolkningen och i Norge betyder det att cirka 150,000 människor är drabbade. Norge är bland de länder i världen som har den högsta förekomsten av fibromyalgi.

Forskare vid McGill University i Montreal undersökte tarmbakterierna hos människor med fibromyalgi och fann att bakterierna skilde sig från de bakterier de hittade hos människor som inte led av fibromyalgi. Forskare i Kanada identifierade 19 sorters tarmbakterier som finns i högre eller lägre antal hos personer med sjukdomen.

Dr Amir Minerbi forskar på fibromyalgi och tarmbakterier. Pressfoto: McGill University
Dr Amir Minerbi. Pressfoto: McGill University

”Vi upptäckte att fibromyalgi och symptomen på fibromyalgi – smärta, trötthet och kognitiva utmaningar – bidrar mer än några av de andra faktorerna, till de variationer vi ser i mikrofloran hos de som har sjukdomen”, säger Amir Minerbi, vid Alan Edwards Pain Management Unit vid McGill University i Montreal.

Minerbi är huvudförfattare till en nyligen publicerad artikel, som finns i publikationen Pain. Han och hans kollegor använde artificiell intelligens och andra tekniker för att utesluta variabler som kan påverka kopplingen mellan tarmbakterier och fibromyalgi. Dessa inkluderade ålder, medicinering, kost och motion.

”Vi såg också att svårighetsgraden av patientens symtom korrelerade direkt med en ökad närvaro eller en mer uttalad frånvaro av vissa bakterier, vilket inte någon rapporterat om tidigare”, tillägger Minerbi.

Läs mer: Rita Korsmo blev fri från fibromyalgi med ogräs som brännässla, maskros och kirskål

Fibromyalgi och tarmbakterier

Forskarteamet vill gärna påpeka att resultaten inte visar om förändringarna i tarmbakterierna bara är markörer för sjukdomen, eller faktiskt bidrar till eller leder till sjukdomens utveckling. Ytterligare studier som undersöker vilken roll tarmbakterierna spelar in vid, huvudvärk, ryggsmärta och andra smärtrelaterade tillstånd, kan kasta ljus över det här problemet.

Om det visar sig att tarmbakterier spelar en aktiv roll för att främja och orsaka fibromyalgi, kan en sådan upptäckt avsevärt förkorta den tid som det vanligtvis tar att diagnostisera tillståndet. Det kan också bana väg för att hitta ett botemedel.

Mikrobiomet hos människor är en viktig del av immunsystemet och matsmältningen. Störningar och instabilitet i mikrobiomet kan bidra till olika sjukdomstillstånd.

Många studier har visat att interaktionen mellan tarmens mikrobiom och kroppen, spelar en viktig roll vid hälsa och vid sjukdom.

Tarmens mikrobiom är ett stort och komplext ekosystem av bakterier, jäst, virus, svamp och andra mikroorganismer som lever i matsmältningssystemet. Dessa små gäster utbyter ständigt signaler med sin värds celler.

Senior studieförfattare Yoram Shir, chef för Alan Edwards Pain Management Unit vid McGill University, förklarar:

”Människor med fibromyalgi lider inte bara av symptom på sjukdomen, utan också av svårigheterna för familj, vänner och sjukvårdspersonal att förstå de symptom de har”.

Data från mikrobiomet ledde till noggrann diagnos

Av de 156 kvinnliga invånarna i Montreal som deltog i studien hade 77 fibromyalgi, medan de återstående 79 friska individerna ingick i kontrollgruppen. Några av deltagarna i kontrollgruppen var syskon, barn, föräldrar eller sammanboende till personer med fibromyalgi.

Alla deltagare fick ge avförings-, urin- och salivprover. De blev även intervjuade och forskarna analyserade data från tester på proverna och från intervjuerna. De jämförde sedan resultaten mellan deltagare som hade fibromyalgi och de som inte hade det.

Studiens medförfattaren Emmanuel Gonzalez säger,:

”Vi gick igenom stora mängder data och identifierade 19 sorter, som antingen var högre eller lägre hos personer med fibromyalgi”.

Emmanuel Gonzalez arbetar som bioinformatikskonsult vid institutionen för humangenetik vid McGill University. Med hjälp av artificiell intelligens och analyser av mikrobiomet i avföringsproverna, kunde forskarna identifiera vilka av studiens deltagare som hade fibromyalgi med en exakthet på 87,8%.

”Vi observerade ett kvantitativt samband mellan överflödet av flera sorters bakterier och svårighetsgraden av fibromyalgi-relaterade symptom, inklusive smärtintensitet, smärtfördelning, trötthet, sömnstörningar och kognitiva symptom”.

De tillägger att: ”överflödet” av bakteriersorter också ”korrelerade selektivt med sjukdomsrelaterade symptom, men inte med sjukdomsoberoende variabler”.

Forskarna planerar att försöka återupprepa resultaten med en grupp som har större, geografisk mångfald av deltagare. De vill också genomföra djurstudier för att undersöka om tarmbakterier är med och orsakar fibromyalgi.

”Det här är det första beviset, åtminstone hos människor, att mikrobiomet kan vara en orsak vid diffusa smärtor och vi behöver verkligen nya sätt att se på kronisk smärta. ” – Yoram Shir

Text: Birthe Storaker

Källor

Föregående artikelMögel kan ge dig depression, astma, huvudvärk, hudbesvär
Nästa artikelVitt te minskar risken för cancer, artrit, högt blodtryck och infektioner
Birthe Storaker
Birthe Storaker är frilansjournalist (f. 1964) och bla civilekonom från Handelshögskolan.

Lämna ett svar