Flexnerrapporten innebar ett totalförbud mot naturliga botemedel – Sven Erik Nordin

41592
Sven-Erik-Nordin om Flexnerrapporten, pressfoto
Sven-Erik-Nordin om Flexnerrapporten, pressfoto

DEBATT. När Flexnerrapporten publicerades i USA 1910 var det ett beställningsverk från familjerna Rockefeller och Carnegie och några andra med oerhörda ekonomiska tillgångar. De behövde ha avsättning för sina petrokemiska produkter och de såg att människors hälsa kunde vara en gigantisk marknad.

Text: Sven Erik Nordin, fil kand i beteendevetenskap, Svaradoktorn.se (Facebook)

I dag är de flesta av oss tämligen historielösa. Tyvärr gäller detta också i hög grad läkarkåren – liksom våra myndigheter och politiker, när det gäller just den medicinska historien. Det finns i dessa dagar kanske särskild anledning att beakta detta – eftersom man utan överdrift kan påstå, att människor dör varje dag just på grund av denna historielöshet, som prisas och understöds av de stora läkemedelsföretagen och gigantiska ekonomiska intressen.

Från tidernas begynnelse har det funnits ”medicinmän”, som på olika sätt försökt bota människor sjukdomar. Metoderna har varierat i olika kulturer. I USA fanns i början av 1900-talet ett antal olika inriktningar på de läkarutbildningar som erbjöds vid landets universitet. Det fanns ”örtmedicin”, ”homeopati”, ”naturmedicin” mm, mm. Men alla dessa utbildningar resulterade i att man blev ”doktor” och hade rättighet att behandla människor.

Dock fick efter hand de olika lärosätena ganska varierande kvalitet, och viss kritik fanns mot detta. Det började växa fram ett önskemål om en gemensam och likvärdig läkarutbildning.

Flexnerrapporten

Det var alltså den perfekta jordmånen, när några stora karteller, med familjen Carnegie och bröderna Rockefeller i spetsen, gjorde sitt inhopp på ”marknaden”. Den ökända Flexnerrapporten (1910) innebar i princip närmast ett totalförbud mot ”naturliga” botemedel. Därefter skulle – förutom kirurgi – endast petrokemiska, farmaceutiska metoder godkännas.

De nämnda familjerna hade närmast obegränsade ekonomiska tillgångar, och genom att utnyttja dessa och ge frikostiga ”donationer” till de institutioner som utbildade läkare, kunde de efter hand vinna så stort inflytande över dessa, att de slutligen helt styrde utbildningarnas inriktning. Deras agerande tjänade dubbla syften. Dels fick de ett oförtjänt gott rykte för sin ”välgörenhet” (Jämför i dag Bill Gates stiftelse) och dels fick de tillgång till en extremt lönsam ”marknad”. Läkemedelsindustrin är i dag en av världens i särklass mest lönsamma – och har länge varit investerares favoritobjekt.


Detta betyder att ”Rockefeller Foundation” som bildades 1913, efter mindre än 20 år hade lyckats styra över all läkarutbildning till vad vi i dag ser, hundra år senare – en inriktning helt mot petroleumbaserade, syntetiska läkemedel.


Folkmedicin skulle utrotas

Örter, vitaminer, kosttillskott och traditionella ”folkmediciner” får inte finnas inom skolmedicinen och betraktas generellt som ”kvacksalveri”. Dagens läkare bibringas fortfarande via sin utbildning uppfattningen att farmaceutiska produkter dvs ”medicin” är den enda lösningen på hälsoproblem. Att dessa produkter i dag är orsak till minst 1/3 av samtliga dödsfall i vårt land, och att man genom sin inställning effektivt hindrar framgångsrik alternativ behandling av t.ex. sjukdomar som diabetes och cancer är en ofattbar tragedi – men alltså en mycket lönsam sådan för de stora läkemedelsföretagen!


Nästan över en natt blev alltså i början av 1900-talet bla 30,000 örtmedicinare arbetslösa och förbjudna att bedriva sin verksamhet. Efter att läkarna tidigare hade haft en ganska varierad kunskap och praktik, delvis med vad vi idag skulle kalla en holistisk eller funktionell inriktning, kom nu den kliniska verksamheten att helt och hållet bli ”farmaceutisk”.


En diagnos, ett piller

Det betydde att läkarna utbildades för att hitta rätt kemiskt preparat till varje åkomma. Det betydde också, att nästan all medicinsk forskning kom att bedrivas på det området.

Tyvärr spreds också denna inställning över hela Västvärlden, och det är denna tradition som fortfarande gäller. Svenska läkare har i dag knappt fått någon utbildning i kost och nutrition – som självklart är basen för allas hälsa. När det gäller antalet undervisningstimmar i dessa ämnen ligger Sverige, tillsammans med Tyskland och Belgien, i EU:s bottenskikt. Och den medicinska forskningen, när det gäller kost, eller ”naturprodukter” (som inte kan patenteras) lyser i stort sett med sin frånvaro…

I mitten av 1950-talet bidrog sedan den ökände forskningsfuskaren Ancel Keys i USA till dagens katastrofala hälsotillstånd genom att med sina förfalskade studier ge oss uppfattningen att fett är det som förstör vår hälsa – genom att ge övervikt och ge skadliga kolesterolnivåer och hjärtsjukdom. Däremot menade han att kolhydrater – socker och stärkelse – var rena hälsokosten. Idag vet vi, att det snarare är låga kolesterolnivåer som utgör en hälsorisk.

När sedan USA 1977 kom med sina övergripande kostråd – undvik fett och ät mer växtbaserade kolhydrater – inleddes den fullkomliga epidemin av fetma i USA, som tyvärr spridit sig över stora delar av världen.

Rekommendationen att äta ”fettsnålt” är sannolikt det som förorsakat mer lidande och fler förkortade liv än alkohol och tobak tillsammans! Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har under många år konsekvent propagerat för den kosten – och deras ”nyckelhålsmärkning”, som stämplat ”OK” på mängder av mat med litet naturligt fett och massor av socker har säkert kostat både människoliv och astronomiska summor för sjukvård!

Läs mer om Sven Erik Nordin: Lars Bern: Är skolmedicinens cancerbehandling effektivare än alternativ behandling?

Men kanske mest upprörande i dag är – att fortfarande agerar våra myndigheter utifrån Flexnerrapporten och ägnar stor möda åt att försöka förhindra användandet av enkla naturliga botemedel och förebyggande behandling mot sjukdom. De tycks inte sky några medel, när det gäller att odugligförklara alla ”naturläkare” och idiotförklara dem som använder deras tjänster. Och något så självklart som att vårt immunförsvar är det som varje minut håller oss vid liv tycks man inte ha fattat. Om man bara antyder att något så enkelt som att stärka vårt immunförsvar genom att tillföra vitaminer och mineraler som de flesta av oss har brist på – så betraktas det som kvacksalveri!

Det finns knappt någon som dött av hälsokostbranschens produkter – och definitivt inte av C-vitamin och Vitamin D3. Ändå vägrar man i den närmast katastrofala situation vi nu befinner oss i att ens överväga den möjligheten. Däremot är man beredd att testa sådant som är ”godkända läkemedel” – även om det är sådant som är avsett för helt andra medicinska problem.

Bröderna Flexners rapport från 1910 tar fortfarande livet av människor – även i Sverige! En outsäglig tragedi.

Text: Sven Erik Nordin, Svaradoktorn.se (Facebook)

Föregående artikelMina intryck av ett Spanien i tider av coronavirus
Nästa artikelNew York: Coronaviruspatienter behandlas med C-vitamin
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

1 kommentar

Lämna ett svar