Mikroskopiska fragment och fibrer från plast finns överallt utan att vi kan se det. Mikroplasten hamnar i fisk och däggdjur i havet. Vi har sett det på TV – och ryser. Troligen ryser du ännu mer, eftersom det är troligt att mikroplasten även finns i oss, utan att vi vet om det.

Text: TV Helse Norge, ”Fant mikroplast i menneskebærsj!” | Översättning: Madeleine Lidman

Forskare från Australien undersökte avföringen från de åtta personerna från Italien, Polen, Japan, Nederländerna, England, Ryssland, Finland och Österrike.

Nyheten om att mikroplast hittats hos åtta personer från åtta olika länder chockerar. Det är visserligen ingen storskalig studie, men resultaten ger ändå en indikation om vad vi faktiskt står inför. Det informerar Nonprofit-organisationen, United Euroopean Gastroenterology (UEG) om, via nyhetsbyrån Eurek Alert.

”Microplastics are small particles of plastic less than 5mm and are used in various products for specific purposes; as well as being created unintentionally by the breaking down of larger pieces of plastic through weathering, degradation, wear and tear. Microplastic may impact human health via the GI tract where it could affect the tolerance and immune response of the gut by bioaccumulation or aiding transmission of toxic chemicals and pathogens.” – Eurek Alert


I samtliga avföringsprover hittade forskarna spår av nio olika typer av mikroplast. Deltagarna hade tiden fram till analystillfället druckit från plastflaskor eller ätit mat som varit förpackad i plast.


Chelsea Rochman som är biträdande professor vid Institutionen och Ekologi och Evolutionär biologi, University of Toronto säger till National Geograpic:

Chelsea M. Rochman - Privat foto
Chelsea M. Rochman – Privat foto

”Som jag ser det är det ingen överraskning att vi hittar mikroplast i mänsklig avföring”.

”För mig visar det att vi kort och gott äter våra egna sopor. Vår eländiga hantering och överanvändning av plast har slagit tillbaka på oss själva. Vi måste undersöka det här grundligare och ta reda på hur det kan påverka oss. Vi har länge försökt kartlägga var mikroplasten tar vägen i vår miljö och vi är inte säkra på hur stora konsekvenserna är för varken djur eller människor.

De analyser som gjorts, bekräftar åtminstone vad forskarna länge har fruktat och förväntat sig: att mikroplasten förr eller senare hamnar i människans tarmsystem.”

Text: TV Helse Norge | Översättning: Madeleine Lidman

Relaterat

  • Rochman Lab – Freshwater and Marine Ecology, Ecotoxicology, Environmental Chemistry, Conservation
Föregående artikelDagens Medicin: Inget stöd för probiotika till barn med diarré
Nästa artikelNordens Välfärdscenter: ”Ensamhet gör människor sjuka”
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

Lämna ett svar