Det finns många fördelar med att börja simma redan idag. Bättre kondition, ökad flexibilitet och mindre stress är några av dessa. Simning har visat sig dessutom skjuta upp åldrandet med inte bara några år, utan decennier hos professionella simmare. Du behöver dock inte vara en atlet för att dra nytta av fördelarna enligt en 32 år lång studie.

Text: Sanja R. Juric | Bild på en man som simmar. Foto: Todd Quackenbush. Licens: Unsplash.com (free use)

Aerobics Center Longitudinal Study (ACLS) pågick i inte mindre än 32 år. Forskare vid University of South Carolina, analyserade fysiologiska undersökningar och beteenden hos 40,000 män mellan 20 och 90 år gamla. Resultaten visade att risken att dö i förtid minskade drastiskt för de som simmade regelbundet. Dessa personer hade 50 procent lägre dödlighet än löpare, vandrare och personer som inte tränade överhuvudtaget. Studien tittade på bland annat männens ålder, kroppsmassaindex (BMI), rökning, alkoholintag, hypertoni, familjehistoria och andra medicinska faktorer.

Simning verkar vara en av de mest fördelaktiga träningsformerna. Även om det inte går att dra några generella slutsatser från studien, då den omfattade endast vita, högutbildade män inom medel- och överklass, så bör detta inte påverka resultatens giltighet, menar träningsexperten Dr. Blair. Han påpekar att i tidigare studier inom samma område, har tester visat på liknande hälsofördelar för både män och kvinnor.

Högre kardiorespiratorisk kondition hos deltagare

Dr. Blair upptäckte även att samma grupp uppvisade högre kardiorespiratorisk kondition än vandrare och stillasittande personer. Kardiorespiratorisk kondition är ett mått på en persons förmåga att arbeta med stora muskelgrupper under en längre tidsperiod. Den visar inte enbart ens fysiska förmåga, utan används också för att mäta riskfaktorer för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar.

En kvinna som hoppar i vatten . Foto: Todd Quackenbush Licens: Unsplash (free use)
En kvinna som hoppar i vatten . Foto: Todd Quackenbush Licens: Unsplash (free use)

Ett flertal större studier har visat samband mellan hög kondition och ökad livslängd. Konditionsträning förhindrar även kognitiv försämring samt ökar livskvalitén. En annan undersökning som publicerades i Journal of Americal Medical Association i oktober 2016, fann att ju högre kardiorespiratorisk kondition, desto högre livslängd. Träningen visade också nytta för äldre patienter med högt blodtryck.

Professionella simmare lever upp till tio år längre

Counsilman Center for the Science of Swimming, vid Indiana University Bloomington, samlade fysiologiska data hos professionella simmare för att avgöra huruvida deras träning ledde till högre livskvalitet och mer hälsosamt åldrande. De tittade på atleter över 35 år som simmade mellan 3 till 5 kilometer, fem dagar i veckan. Forskarna jämförde med den allmänna befolkningen och fann att professionella simmare levde i snitt tio år längre. Hos många av dessa hade det naturliga åldrandet förlängts med nästan ett årtionde.

För att behålla god hälsa och öka livskvalitén vid hög ålder bör var och en sträva efter regelbunden träning. Förhållandet mellan fysisk aktivitet, hälsa och muskelmassa samt styrka, var en viktig faktor enligt studien.

Simning minskar stress

Ytterligare en anledning att ta dig till en simhall eller närmsta sjö, om du föredrar kallare vatten, är minskad stress. Oavsett vilken träningsform du väljer så kommer din kropp att producera endorfiner. Dessa kan lindra stress och förbättra ditt humör. Simning har visat sig särskilt fördelaktigt vid lindring av symptom vid kronisk stress. Vattnet lugnar sinnena och kan dämpa ångest.

Studierna visar klart att simmare är benägna att leva längre än både vandrare och löpare. Även om forskarna inte riktigt vet anledningen till detta, finns det misstankar om att lägre blodtryck, blodsocker, vilopuls och övriga hälsofördelar bidrar till att nå hög ålder. Simning är dessutom en mycket skonsam aktivitet som stärker hela kroppen och ökar rörlighet.

Så om du är ute efter att bli mer hälsosam, starkare, få bättre livskvalité och leva längre, är simning en utmärkt träningsform.

Text: Sanja R. Juric

Källor

Föregående artikelNy studie visar varför vi går upp i vikt när vi blir äldre
Nästa artikelMedicinalväxten kungsmynta även kallad oregano växer vilt i hela Norden
Sanja R. Juric
Sanja R. Juric har fil. mag inom socialantropologi. Sanja är frilansskribent inom hälsa. Hon har en bakgrund inom företagsutveckling och har arbetat ett antal år med utredningar, anbudsskrivning, utvärdering och kvalitetsutveckling. Sanja har även utvärderat EU projekt ett antal år, arbetat på uppdrag av ABF, Universitets- och högskolerådet m.fl.

Lämna ett svar