DEBATT. Brittany Auerbach, mera känd som Montreal Healthy Girl och en av internets mest faktagrundade upplysare inom främst näringsbaserade alternativmedicinska behandlingsmetoder fick sina YouTube-videos om autism och cancer nedplockade. Nu har hon gått över till Brighteon.com och ger här tips om naturliga sätt att motverka infektioner som tex coronaviruset.

Text: Per | Foto: Brittany Auerbach. Privat foto: WeEvolve.io

Under första halvan av 2019 började videor med Montreal Healthy Girl att försvinna från YouTube strax efter att de hade lagts upp. Senare berättade Montreal Healthy Girl att även äldre material plockades bort och att den gemensamma nämnaren var autism och cancer.

Montreal Healthy Girl har, under sina sju år som aktiv med att lägga upp informationsvideor på YouTube, trots minimal budget, utvecklats till en maktfaktor inom hälsa av liknande dignitet som Mike Adams på Natural News, Dr Mercola, Dr Axe och Food Babe. Detta har gjort henne till en vagel i ögat på den diktatoriska, läkemedelsindustristyrda, västerländska skolmedicinen.


I sina texter och videor informerar Montreal Healthy Girl om alternativ till vacciner, men också om sätt att lindra och bota bland annat autism, cancer, bokstavsdiagnoser, diabetes, infektioner samt sjukdomar i sköldkörtel, lever och njurar.


Hennes framgångar med den egna hälsan och andras kommer sig av kombinationen certifierad utbildning i naturmedicin och en outtröttlig vilja att pröva alternativmedicinska metoder på sig själv. Lärdomarna av detta använder hon i sin yrkesutövning och sina informationsvideor. Upp till 250,000 tittare per video blev dock alltså till slut för mycket för etablissemanget.

Läkemedelsindustrin och den västerländska skolmedicinen är ytterst en maffiaverksamhet som använder alla nödvändiga medel för att strypa mänsklighetens tillgång till biverkningsfria, alternativmedicinska metoder. Deras mål är att varje människa skall vara beroende av patenterbara, enormt inkomstbringande, farliga läkemedelsindustripreparat och behandlingar. Två riktigt stora kassakor är cancer och autism, som bland annat orsakas av vacciner och medicineras med dyra kemikalier.

Knep för att stärka immunförsvaret

Nu har Montreal Healthy Girl hoppat av YouTube och istället startat Wevolve på Brighteon.com. Här är tre, inte minst i dessa coronatider, intressanta videor från
Montreral Healthy Girl om hur man på naturlig väg kan stärka sitt
immunförsvar och motverka virus, bakterier och svamp:

Text: Per

Relaterat

2 Kommentarer

    • Mike Adams förmedlar visserligen som vanligt mycket skrämselpropaganda, men de näringsmässiga tipsen är bra.

Kommentera