Förundersökning mot Macchiarini öppnas igen – Dagens Medicin

168

“I dag, tisdag, beslutades att återuppta delar av förundersökningen mot Paolo Macchiarini. Överåklagare Mikael Björk anser, till skillnad från tidigare åklagare, att det ”mer är fråga om aktivt handlande” från kirurgens sida.”

“Mikael Björk kommer själv att leda förundersökningen, berättade han vid tisdagens pressträff. Han kommer att fokusera på brottsrubriceringen grovt vållande till kroppsskada. Anledningen är att orsakssambandet är tydligare här än när det gäller orsakssambandet mellan operation och dödsfall. Men grovt vållande till annans död kommer också att utredas.”

Läs mer i Dagens Medicin

Kommentera