Gener bidrar till narkolepsi orsakad av vaccin

149

”Ärftliga faktorer kan öka risken att få en svår ovanlig biverkan. Detta studeras systematiskt i det nationella projektet Swedegene. En av de svåra biverkningar som studeras är narkolepsi.”

”En ny studie, som publiceras i EBioMedicine, visar att flera gener bidrar till risken att utveckla narkolepsi efter vaccination med Pandemrix.”

Läs mer i Life Science Sweden

Kommentera