Varning för genvaccin – Vaccinindustrin kan skada våra celler och gener

4228
Pål Bergström: "Vaccin måste förbli frivilligt" - Foto: Crestock.com
Foto: Crestock.com

DEBATT. ”Genteknik lockar vaccinutvecklarna”, skriver Ingrid Helander i sin artikel på LäkemedelsVärlden om hur GlaxoSmithKline (GSK) utlovar bättre framtida vacciner. GSK:s vaccinchef Thomas Breuer tror att nya genvaccin kan innebära en revolution. Andra befarar att våra gener, och därigenom våra celler, kan skadas. GSK var företaget som gav oss narkolepsi. Bolaget skrev 2009 ett ansvarsbefriande kontrakt med svenska Staten i händelse av vaccinskada. Inget tyder på att GSK kommer att ta ansvar för genvacciner heller. 

Undertecknad som sedan flera år skrivit om risker med vacciner och vaccinmarknadens dubiösa kreativitet har tidigare varnat för den dag vaccinindustrin ska introducera genvacciner på en redan lukrativ vaccinmarknad. Lovorden kommer att hagla. Miljontals människoliv ska räddas, särskilt i tredje världen. Kroniska sjukdomer ska botas. Thomas Breuer på GSK säger att ett genvaccin mot HIV är en ”holy grail”. Det ska ske genom att utveckla en teknik kallad self-amplifying mRNA (SAM).

”Anledningen är att den både ger en billigare och snabbare vaccinframställning och att vaccin byggda på mRNA är potentare och lättare att transportera och förvara än dagens vaccin.”

Detta ska enligt Breuer revolutionera hela vaccinfältet. Tanken är att skapa ett mRNA (messenger-RNA) för den antigen som eftersträvas genom att injicera mRNA:t i en muskel där kroppens egna ribosomer tvingas att framställa dessa antigener, vilket ska leda till ett artificiellt immunsvar.

”Det är mycket enklare att producera mRNA i stor volym än antigensbaserade vaccin”, säger Thomas Breuer.

Med andra ord: dessa genvaccin är billigare att massproducera och därför blir vinsten större.

Ingrid Helander på LäkemedelsVärlden förklarar hur viktigt det är för industrin att vaccinerna används:

Ingrid Helander - Pressfoto: LMV.se
Ingrid Helander – Pressfoto: LMV.se

”I slutet av maj medverkade Thomas Breuer i konferensen Espid, European society for paediatric infectious diseases, som hölls i Malmö. Som världens största vaccinproducent är GSK givetvis måna om att de vaccin som finns tillgängliga också används. Ett av ämnena på konferensen handlade just om det – hur man går från vaccin till vaccination.”

Helander fortsätter artikeln med att försöka cementera den i dag förlegade uppfattningen att vacciner räddat alla barnen, men väljer att avstå från att nämna att alla de stora barnsjukdomarna reducerats med minst 80% innan massvaccinationerna startade på 1950-talet. Undersökningar och nationell statistik från flera länder visar att reduktionen av dödsfall på grund barnsjukdomar (och även reduktion av incidens) skett på grund av bättre boende- och levnadsförhållanden, med tillhörande hygienförbättring samt bättre kosthåll, i den moderna världen.

Därtill kommer att bättre levnadsstandard sänker dödligheten vid dessa barnsjukdomar eftersom kroppens självläkande mekanismer kan fungera mer optimalt när människor inte lever i nöd.

Thomas Breuer förklarar hur vaccinmarknaden i Europa stimuleras av sjukdomsutbrott i tex Afrika. Han förklarar:

”Skulle det inträffa ett nytt utbrott av Ebola i Afrika med en obefintlig, men ändå liten risk att smittas här i Europa, är jag ganska säker på att alla skulle springa för att få vaccin”.

Läs mer: Så här missbrukas vetenskap och genetik för social kontroll och vinst


Det betyder att vaccinmarknaden i industriländerna främjas av att det sker regelbundna utbrott av smittor i fattigare länder, med lägre levnadsstandard, vilket i de länderna medför högre dödlighet.


Den säljande effekten baserad på allmän oro i industriländerna, blir tydlig. Just oron för smitta och död utgör det återkommande budskap som vaccinindustrins marknadsföring går ut med. Den ”ekar” sedan i medier och i myndigheters kommunikation till allmänheten. Lösningen är alltid densamma: alla måste vaccinera sig. Det finns inga andra sätt.

Nu heter den räddande trendvågen: genvaccin.

Tidigare professor på KI kritisk till genvaccin

TV Helse ställde frågan om genvaccinernas framtid till Olle Johansson, tidigare professor på Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Han kommenterar:

Olle Johansson - Foto: Ida Nordlander
Olle Johansson – Foto: Ida Nordlander

”När utveckling av vaccin sker utifrån kommersiella företags behov då klämtar alltid mina alarmklockor. Mängden vaccin som man i dag sprutar i till exempel amerikanska småbarn upp till ett års ålder är så stort så man måste ställa skarpt kritiska frågor utifrån vilken samhällelig behovsanalys man agerar? Eller föds amerikanska barn så defekta så bara 40-45 vaccin före ett års ålder kan rädda dem?

På samma vis så larmar det högljutt i mig när jag ser att man skall använda sig av genteknik. Den så kallade Macchiarini-affären på Karolinska Institutet visade bland annat en sak som inte alls diskuterats tillräckligt, nämligen att de experter på genteknik som engagerades i själva verket inte förstod eller ens visste att man inte kunde framställa stamcellsbeklädda konstgjorda plastluftstrupar. Hela projektet var ett pinsamt luftslott vilket ledde till att patienterna helt i onödan dog.

Om samma låga insikt skall sättas i händerna på vaccintillverkarna då bävar jag inför hur det kan sluta. GSK:s vaccinchef Thomas Breuer tror att denna genteknik kan innebära en revolution. Men menar han för oss medborgare eller tänker han på sin egen plånbok?  Ser vi i dag ett nytt luftslott växa fram?”

Olla Johansson tar upp det kommersiella intresset och problematiken med bristande trovärdighet som stora problem. Sedan har vi problemen med vetenskaplig forskning som inte alls är vetenskaplig och att det finns ett stark dragning till att människans sjukdomar beror på genfel och tex inte: livsstil, kost, läkemedelsbiverkningar, stress, bekämpningsmedel i maten och miljögifter.

För industrin ska det helst, just nu, vara fel på patienten och kanske allra helst genfel. Därför heter lösningen genmedicin eller ett förebyggande genvaccin. Risken för vinklad och pseudovetenskaplig forskning blir därför stor.

Lancet-redaktör varnar för övertro på forskningen

Richard Horton som är chefsredaktör på The Lancet, en av världens mest välrenommerade medicinska tidskrifter, varnade i en artikel från 2015 för att 50% eller mer av den medicinska litteraturen/forskningen kan vara falsk.

Richard Horton, chefredaktör på The Lancet. Pressfoto
Richard Horton, chefredaktör på The Lancet. Pressfoto

”The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.” –The Lancets chefredaktör säger att hälften av alla medicinska artiklar kan vara pseudovetenskap

För att förhindra en genetisk katastrof i den mänskliga populationen måste krafter samlas för att granska och ifrågasätta de industriella intressena och den tillhörande industrifinansierade forskning som driver fram genvaccinmarknaden. Det kräver ett starkt och icke korrumperat ledarskap på hälsomyndigheter, inom regeringar och i forskargrupper. Kan inte det mobiliseras kommer hela populationer att bli experimentella fält för vaccinindustrin.

Läs mer: Striden om våra gener – Nu kommer virusimiterande genvaccin

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Föregående artikelMalin Edman sammanfattar betydelsen av B-vitaminer i kroppen
Nästa artikelJens Jerndal överblickar svensk sjukvård – Så här bör sjukvården transformeras – Del 7
Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson är ursprungligen naturvetare med en fil kand med inriktning mot hälso- och miljöskydd. Han utbildade sig därefter inom publishing och journalistik. Torbjörn har arbetat på flera tidningar sedan 1995. Torbjörn Sassersson på Vetapedia.se.

Lämna ett svar