I värsta fall kan intag av grapefrukt öka effekten hos medicinerna du använder med 16 gånger  och därmed riskerar du att drabbas av en överdos. Kontrollera därför om du kan äta grapefrukt i kombination med de mediciner du tar.

Text: Berit Kvifte, ”Grapefrukt kan gi medisiner sterkere effekt” | Översättning: Madeleine Lidman | Bild: Grapefrukt. Foto: Tamas Pap. Licens: Unsplash.com

Inte mindre än 106 olika läkemedel finns med på listan över mediciner som du inte ska eller bör ta om du är förtjust i grapefruktjuice. Det hjälper inte om du tar medicinen på morgonen och ett glas juice av den välsmakande frukten på eftermiddagen, eftersom effekten av juicen varar i mer än 24 timmar.

Kontrollera längst ner i artikeln om dina mediciner finns med på listan.

Steinar Madsen, medicinsk direktör och specialist inom internmedicin och hjärtsjukdomar vid nordsa Läkemedelsverket, rapporterar till hemsidan VI.no att grapefrukt kan förstöra både upptaget av vissa mediciner, samtidigt som det kan ge 16 gånger starkare effekt.

Ett glas grapefruktjuice kan leda till en livshotande överdos och hos de som genomgått en organtransplantation, kan det minska effekten av livsnödvändiga mediciner.

Läs mer: Läkemedelsrester i vattnet – Riskerna har ökat 10-20 gånger

Grapefrukt hämmar enzym

Den negativa effekten av grapefrukt i kombination med läkemedel beror på att frukten hämmar enzymet CYP3A4, som finns i levern och har till uppgift att bryta ner bla läkemedel. Utan det här ”filter-enzymet” kommer den aktiva substansen, furanokoumariner, att göra att mer än vad kroppen tål av läkemedlet som går rakt in i blodomloppet från matsmältningssystemet.

Ett exempel är Viagra som i kombination med grapefruktjuice kan ge en mycket smärtsam och långvarig erektion. En annan är Adalat (blodtrycksmedicin) där kombinationen kan leda till överdriven blodtryckssänkning med risk för att drabbas av svår yrsel och svimning.

Steinar Madsen berättar att det varje år inkommer rapporter om allvarliga fall, där människor kombinerat intag av grapefrukt med olika läkemedel. I de svåraste fallen har patienten blivit inlagd på sjukhus för att få dialysbehandling.

Läs bipacksedeln

En kanadensisk studie har kommit fram till att många anställda inom sjukvården inte känner till att det här är en farlig kombination. Därför är det viktigt att patienten själv tar ansvar för att kontrollera om medicinen de tar, kan användas med andra läkemedel, mat eller dryck.

”Det finns många läkemedel som har så många interaktioner att det är svårt och besvärligt för läkare att informera om alla. Patienter bör därför kontrollera det här själva”, säger Madsen på hemsidan.

Flera värstingar förutom grapefrukt

Det är inte bara grapefrukt och grapefruktjuice som hämmar enzymet CYP3A4. Det gör även pomerans (bitterapelsin), pomelo och stjärnfrukt. Det diskuteras även om granatäpple, röda vindruvor och tranbär kan hämma de nämnda enzymerna, men för tillfället finns det motstridiga data kring detta och eftersom frukt och bär anses hälsofrämjande, är det viktigt att du kontrollerar om din medicin kan reagera negativt på frukt och bär som du gillar extra mycket.

Följande mediciner bör inte användas vid intag av grapefrukt

 • A06A H03 naloxegol
 • A16A X10 eliglustat
 • B01A C24 Ticagrelor
 • C01B D07 Dronedarone
 • C01E B17 Ivabradine
 • C02A C02 Guanfacine
 • C03X A01 Tolvaptan
 • C10A X12 lomitapid
 • G03A B08 Dienogest och östrogen
 • G03A D02 Ulipristal
 • G03D B08 Dienogest
 • G03F A15 Dienogest och östrogen
 • G03X B02 Ulipristal
 • G04B E10 avanafil
 • J02A C05 Isavukonazole
 • J04A K06 Delaminide
 • J05A E11 Telaprevir
 • J05A E12 Boceprevir
 • J05A E14 simeprevir
 • J05A P02 Telaprevir
 • J05A P03 Boceprevir
 • J05A P05 Simeprevir
 • J05A P07 Daklatasvir
 • J05A R09 emtricitabin, tenofovirdisoproxil, elvitegravir och cobicistat
 • J05A X14 Daklatasvir
 • L01C D04 Cabaxelaxel
 • L01C X01 Trabectedin
 • L01X E11 Pazopanib
 • L01X E14 Bosutinib
 • L01X E16 Crizotinib
 • L01X E17 Axitinib
 • L01X E18 Ruxolitinib
 • L01X E21 Regorafenib
 • L01X E23 dabrafenib
 • L01X E27 ibrutinib
 • L01X E38 cobimetinib
 • L01X E46 encorafenib
 • L01X E50 abemaciclib
 • L01X X42 Panobinostat
 • L01X X46 olaparib
 • L01X X47 idelalisib
 • L01X X48 Sonib
 • L01X X52 Venetoclax
 • L04A D01 Ciclosporin
 • N02B G10 Nabiximols
 • N05A E05 Lurasidon
 • N05A X15 kariprazin
 • R06A X28 Rupatadine
 • R07A X02 Ivacaftor
 • R07A X30 ivacaftor och lumacaftor
 • Z0CB Cannabinoids
 • A04A D12 Aprepitant
 • C01E B18 Ranolazine
 • C02K X01 Bosentan
 • C07F B02 Metoprolol och andra antihypertensiva medel
 • C07F B03 Atenolol och andra antihypertensiva medel
 • C07F X05 Metoprolol och ivabradin
 • C07F X06 Carvedilol och ivabradine
 • C08C A02 Felodipine
 • C08C A05 Nifedipine
 • C08C A13 Lercanidipin
 • C08C A55 Nifedipine, kombinationer
 • C08G A01 Nifedipin och diuretika
 • C09B B02 Enalapril och lercanidipin
 • C09B B05 Ramipril och felodipin
 • C10A A01 Simvastatin
 • C10A A02 Lovastatin
 • C10A A05 Atorvastatin
 • C10B A01 Lovastatin och nikotinsyra
 • C10B A02 Simvastatin och ezetimibe
 • C10B A04 Simvastatin och fenofibrat
 • C10B A05 Atorvastatin och ezetimibe
 • C10B X01 Simvastatin och acetylsalicylsyra
 • C10B X03 Atorvastatin och amlodipin
 • C10B X12 Atorvastatin, Acetylsalicylsyra och Perindopril
 • G04B D10 Darifenacin
 • G04B E08 Tadalafil
 • G04B E09 Vardenafil
 • J05A E01 Saquinavir
 • J05A R14 darunavir och cobicistat
 • J05A R15 Atazanavir och cobicistat
 • J05A R18 Emtricitabin, tenofoviralafenamid, elvitegravir och cobicistat
 • J05A R22 Emtricitabin, tenofoviralafenamid, darunavir och
 • cobicistat
 • L01X E06 Dasatinib
 • L01X E07 Lapatinib
 • L01X E08 Nilotinib
 • L01X E09 Temsirolimus
 • L01X E10 Everolimus
 • L01X E39 midostaurine
 • L01X E42 Ribociclib
 • L01X X19 Irinotecan
 • L04A A10 Sirolimus
 • L04A A18 Everolimus
 • L04A D02 Takrolimus
 • M04A C01 Colchicine
 • N02C A01 Dihydroergotamine
 • N02C A02 Ergotamine
 • N02C A51 Dihydroergotamin, kombinationer
 • N02C A52 Ergotamin, kombinationer ex neuroleptika
 • N02C A72 Ergotamin, kombinationer med psykoleptika
 • N03A F01 karbamazepin
 • N05A E03 Sertindole
 • N05B A01 Diazepam
 • N05B E01 Buspirone
 • R06A X26 Fexofenadine
 • V03A X03 Cobicistat

Följande mediciner måste tas i reducerad dos vid intag av grapefrukt

 • C07F B07 Bisoprolol och andra antihypertensiva medel
 • C07F B12 nebivolol och andra hypertensiva medel
 • C07F B13 Metoprolol och amlodipin
 • C08C A01 Amlodipine
 • C09B B03 Lisinopril och amlodipin
 • C09B X01 perindopril, amlodipin och indapamid
 • C09B X03 Ramipiril, amlodipin och hydroklortiazid
 • C09D B01 Valsartan och amlodipin
 • C09D B02 Olmesartan medoxomil och amlodipin
 • C09D X01 Valsartan, amlodipin och hydroklortiazid
 • N05C D08 Midazolam
 • C08C A03 Isradipine
 • C08C A06 Nimodipine
 • C08D A01 Verapamil
 • C08D A51 Verapamil, kombinationer
 • G04B E03 Sildenafil
 • H02A B04 metylprednisolon
 • H02B X01 metylprednisolon, kombinationer
 • J05A X09 Maraviroc
 • N02A A05 Oxykodon
 • N02A A55 Oxycodon, kombinationer
 • N02A A56 Oxykodon och naltrexon
 • N02A J17 Oxykodon och paracetamol
 • N02A J18 Oxycodon och acetylsalicylsyra
 • N02A J19 Oxykodon och ibuprofen
 • N02C C06 Eletriptan
 • N04B C06 Cabergoline
 • N05A H04 Quetiapin

Text: Berit Kvifte

Källor

Föregående artikelHuvudlöss behöver bara 2 sekunder för att infektera dig
Nästa artikelGiftiga souvenirer – Blyförgiftad av turistkoppar
Berit Kvifte
Berit Kvifte har varit journalist i 40 år och har skrivit för bla: Mat & Helse, Halden Arbeiderblad, Hjemmet, Allers, Dagbladet Sørlandet och Norsk Telegrambyrå. Sedan 1990 har Berit fokuserat på hälsa och medicin efter studier i klinisk kemi och medicinsk psykologi vid Biomedicinsk Centrum i Uppsala.

1 kommentar

 1. Wow, då kan jag äta alla slags frukter och grönsaker, naturliga produkter utav Moder Jord,
  men jag kan inte äta mediciner, syntetiska, konstgjorda och med allvarliga biverkningar.
  Hippokrates var nog inte så dum ändå.. ”Låt din föda vara din medicin, och din föda din medicin.
  Han myntade även uttrycket ”Primum non nocere” , först av allt att inte skada,
  den Hippokratiska läkareden som våra läkare förr fick följa.
  Nej, idag är det ”enligt vetenskap och beprövad erfarenhet” och låta människor lida och dö i förtid.

Lämna ett svar