Byggnader som har problem med fukt och mögel är som bekant en hälsorisk. Vanliga symptom och diagnoser är allergier, luftvägsinfektioner, huvudvärk, trötthet, såriga slemhinnor, sämre koncentrationsförmåga. Allergiker reagerar mer på mögel än andra.

Text: Birthe Storaker, ”Har du tenkt på at dine helseplager kan skyldes ditt inneklima?” | Översättning: Madeleine Lidman

Det är väl dokumenterat att om du vistas i byggnader med fukt- och mögelskador så utgör det en ökad risk för hälsoproblem, skriver Astma- och Allergiförbundet på sin hemsida. Ett bra inomhusklimat med frisk och ren luft är viktigt för att vi ska fungera optimalt, både hemma och på jobbet. Att bo i byggnader som har problem med fukt och mögel är en hälsorisk.

Forskning visar att detta är kopplat till utvecklingen av allergier, astma och luftvägsinfektioner. Huvudvärk, trötthet, torr hud, ömma och såriga slemhinnor, sämre koncentrationsförmåga och arbetsförmåga, är problem som många upplever. Allergiker reagerar mer på mögel än andra, även om de inte är allergiska mot själva möglet.

”Fukt- och mögelskador anses vara den viktigaste negativa hälsofaktorn för inomhusmiljön”, säger seniorforskare Rune Becher vid Folkhälsoinstitutet i Norge.

Fukt i källare är något som måste åtgärdas för att undvika både byggnads- och hälsoskador.

Intresset för inomhusklimatet har ökat under senare år, eftersom dokumentation tydligt visar hur viktig inomhusmiljön är för oss människor. Fukt är ett utbrett problem i bostäder, lagerlokaler, kommersiella byggnader och för många är det en utmaning att bli av med fuktproblemen.

Dränering är en vanlig lösning på problemet, men det finns också andra effektiva, billigare och enklare åtgärder du kan vidta för att lösa fuktproblemen.

Hur undviker man dyra dräneringslösningar och stora onödiga ingrepp?

Det finns apparater som fungerar enligt elektrofysiska principer som tar bort väggens absorberingsförmåga och samtidigt hindrar att fukt tränger in i väggen. Systemet är trådlöst och är monterat med endast fyra skruvar i väggen. Apparaten förhindrar stigande och inträngande fukt genom användning av elektromagnetiska vågor, som uppges vara ofarliga för människor, djur och växter. Torra väggar återgår till sitt normala tillstånd och den ursprungliga isoleringen fungerar igen.

Vissa apparater styrs av en dataprocessor och drar ut fukten och torkar också ut utvändigt. Systemet pressar tillbaka fukten i marken och ut ur väggar och golv. Det ger dig ett torrt hus utan mögel och allergener under minst 30 år, enligt företaget som säljer produkten. Systemet är lämpligt vid torkning och permanent fuktskydd och torkar ut väggarna, men även byggnadens golv och fundament.

Den här lösningen utgör en bråkdel av kostnaden för dränering utomhus och kemisk injektion och kräver inte något byggnadsarbete av något slag – det blir heller inte någon störning i användningen av byggnaden.

Det är stora skillnader i pris, i inköp, användning och underhåll när det gäller produkter som tar bort fukt.

Mögel beror på dålig ventilation, vattenläckor och fuktproblem

Mögelsvampen skickar ut mängder av svampsporer en gång i månaden. Anledningen till problem med mögel beror ofta på dålig ventilation och fuktproblem. De flesta mögelsporer är normalt inte farliga för friska individer, men om vi utsätts för mycket mögel under en längre period, kan det orsaka betydande hälsoproblem.

Mögel kan också orsaka luktproblem och ge skador på inredningen,men det största problemet handlar om hälsoproblem som drabbar människor som bor eller uppehåller sig i byggnaden. Mögelangrepp är bland de vanligaste skadorna på byggnader. De flesta av oss har tecknat en försäkring på hus och fritidshus mot brand och inbrott och vissa har även tecknat mögelförsäkring.

Hemförsäkringen täcker normalt inte hälsoproblem

Hemförsäkringen täcker inte alltid mögelskador – då det är ett undantag. Mögelförsäkring täcker vanligtvis skador på själva byggkonstruktionen som beror på mögelröta.

Mögel som inte skadar byggnaden fysiskt, men som orsakar hälsoproblem är undantagna från många hemförsäkringar.

De vanligaste platserna där du hittar mögel är i badrum, våtrum och i källare. Bäst trivs möglet vid en temperatur på drygt 20 grader och en relativ luftfuktighet på över 95 procent. Det lönar sig att kontrollera dessa områden regelbundet och se till att ventilationen fungerar tillfredsställande. Om du ser en grå, svart eller grön beläggning eller annan missfärgning, är risken stor att det finns mögel.

Om du fått mögel i hemmet är det viktigt att åtgärda det snabbt, så du undviker eller minskar de fysiska skadorna i bostaden och undviker att drabbas av hälsoproblem och sjukdomar.

Källor

Föregående artikelSouth Dakota tar steg för att juridiskt stoppa påtryckningar för vacciner
Nästa artikelDu kan få en kalciumchock om du överdriver mjölkdrickande
Birthe Storaker
Birthe Storaker är frilansjournalist (f. 1964) och bla civilekonom från Handelshögskolan.

Lämna ett svar