FORSKNING & LIVSSTIL. En ny studie visar att gener inte kan användas för att avgöra en individs sexuella läggning trots många HBTQ-aktivisters påståenden om motsatsen. Slutsatsen baseras på DNA-data från Storbritanniens UK Biobank och det amerikanska företaget 23andMe. Även data från Sverige finns med. 

Syftet med den internationella forskarinsatsen handlar om att försöka ta reda på om det finns en underliggande genetik bakom människans sexualitet. På den frågan är svaret nej, men författarna poängterar att resultaten ger starka belägg för sexuell mångfald och att man inte stödjer diskriminering baserad på sexuell preferens

Studien som inkluderade fler än 490,000 deltagare visar att människans sexualitet påverkas av en komplex blandning av genetiska och miljömässiga faktorer. Resultatet kunde replikeras med hjälp av det svenska tvillingregistret vid Karolinska Institutet.

Äldre forskning visar att genetik har betydelse för människans sexuella läggning, men man har inte kunnat fastställa vilka gener som är inblandade. Forskarna kan nu säga att män och kvinnors sexuella preferens påverkas av olika genetiska signaler, men den genetiska variationen hade begränsad effekt på sexuell preferens (8-25%).


”Forskarna betonar att även om genetiska varianter har viss betydelse på gruppnivå kan inte genetik användas för att förutsäga en enskild individs sexuella preferens och att olika slags miljö- och sociokulturella faktorer också påverkar.”


”Studien visar tydligt att det inte finns någon enskild så kallad ’gay gene’ utan att det, som för många komplexa mänskliga företeelser, istället handlar om många genetiska variationer som var och en har mycket svag effekt, men som tillsammans kan påverka”, säger Niklas Långström, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet och medförfattare till studien.

Det kvarstår att försöka vaska fram om det finns ytterligare markörer för sexuell preferens än de som identifierats i denna studie. Studien i fråga kan inte heller dra några avgörande slutsatser om i vilken grad arv och miljö påverkar sexuell läggning.

Forskningsresultaten finns tillgängliga på sajten Geneticsexbehavior.info. Forskarna har även publicerat studien i tidskriften Science.

Text: Torbjörn Sassersson | Källa: Karolinska Institutet | Foto: Joseph Costa. Licens: Unsplash.com (free use)

Finansiering

 • Vetenskapsrådet
 • Knut and Alice Wallenbergs Stiftelse
 • Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development
 • The Australian Research Council
 • FORTE
 • U.S. National Institutes of Health
 • National Science Foundation’s Graduate Research Fellowship Program
 • The Netherlands Organisation for Health Research and Development.

Publikation

Karolinska Institutet är ett medicinskt universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. 

Föregående artikelVarning för cancerframkallande bindor och tamponger
Nästa artikelBli av med din urinvägsinfektion med oreganoolja
Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson är ursprungligen naturvetare med en fil kand med inriktning mot hälso- och miljöskydd. Han utbildade sig därefter inom publishing och journalistik. Torbjörn har arbetat på flera tidningar sedan 1995. Torbjörn Sassersson på Vetapedia.se.

2 Kommentarer

 1. Genetik samverkan sannolikt med miljöfaktorer till att göra människor homosexuella. En sådan miljöfaktor verkar vara kvicksilver:

  https://www.nationalgeographic.com/news/2010/12/101203-homosexual-birds-mercury-science/

  Man skulle kunna tänka sig att kvicksilver ökar benägenheten hos personer av manligt kön att bli homosexuella, genom att minska aktiviteten i cellkluster i hjärnan vars uppgift är att styra sexuell läggning.

  Heterosexuella män har större sådana cellkluster än heterosexuella kvinnor. Homosexuella män har däremot samma storlek på dessa cellkluster som heterosexuella kvinnor. Homosexuella kvinnor å andra sidan har lika stora sådana cellkluster som heterosexuella män.

  Detta enligt forskare som har analyserat hjärnor från avlidna homosexuella och jämfört med hjärnor från avlidna heterosexuella.

  Om aktiviteten minskar i detta cellkluster i hjärnan på en man till följd av kvicksilverbelastning, så skulle man kunna tänka sig att effekten på sexualiteten blir densamma som om cellklustret var mindre, det vill säga att mannen blir homosexuell.

Lämna ett svar