Antalet patienter med hjärntumör ökade 157% i Sverige 2001-2016

13292
Hjärntumör - Bild: Stuart Farrimond
Hjärntumör – Bild: Stuart Farrimond

Antalet patienter som i sjukvården får diagnosen hjärntumör fortsätter att öka i Sverige enligt ny statistik från Socialstyrelsen. År 2016 registrerades 2356 fler hjärntumörpatienter jämfört med år 2001, en ökning med 157%.

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen

Forskarna Lennart Hardell och Michael Carlberg visar i en ny vetenskaplig rapport att det sker en statistiskt klarlagd ökning av antalet patienter som vårdats på sjukhus (i slutenvården) för hjärntumörer av ”osäker eller okänd natur”, diagnos D43, samt att ökningen är störst i åldern 20-39 år. De flesta D43-patienter registreras inte i cancerregistret varför ökningen inte syns där.

157 % fler år 2016 jämfört med 2001

År 2016 besökte 4092 patienter som fått hjärntumördiagnos öppenvården i Sverige. Det är en ökning med 157 % eller 2356 patienter fler än år 2001 då antalet låg på 1736.

Särskilt stor har ökningen varit under senare år för patienter med hjärntumör av ”osäker eller okänd natur”, kod D43, som ökat mer än 3 gånger sedan 2001, från 396 patienter till 1302. För patienterna med hjärntumör med klarlagd av patolog fastställd diagnos, kod C71, har antalet patienter fördubblats i öppenvården, från 1340 till 2790 patienter varje år.

Antalet patienter i åldern 20-39 år med hjärntumör ökar också i öppenvården.  År 2001 registrerades 74 patienter i denna ålder med hjärntumör av ”osäker eller okänd natur” (D43) men år 2016 hade antalet ökat till 226. Det är tre gånger fler patienter.

Ökning av patienter med hjärntumör inlagda på sjukhusen

Mellan år 2008 och 2016 har antalet patienter med hjärntumör ökat i slutenvården med 18% (+ 412 patienter), från 2179 till 2591. Ökningen beror till övervägande del på att antalet patienter som fått diagnosen ”hjärntumör av okänd natur” kod D43  ökat.

Cancerläkare: Hjärntumörer ”av osäker natur” ökar mest bland unga 20-39 år

Cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell och Michael Carlberg har också nyligen publicerat en vetenskaplig rapport som visar att det sker en statistiskt klarlagd ökning av antalet patienter med hjärntumör även med hänsyn tagen till utvecklingen av antalet invånare. Hardell och Carlberg har analyserat data över patienter som vårdats på sjukhus (i slutenvården) för hjärntumör till och med 2015. Det är i åldern 20-39 år som antalet patienter med hjärntumör ”av osäker  eller okänd natur” kod D43 ökar mest.

Läs hela artikeln på Strålskyddsstiftelsens hemsida

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen

Föregående artikelLäkemedelspriset ökade från 4000 till 4 miljoner kr per patient
Nästa artikelToxoplasma och bornavirus kan påverka psyke och beteende

Lämna ett svar