Högt kolesterol? Statiner kan vara skadliga

11630

Anna Böhlmark, pressfoto560,000 norrmän går på kolesteroldämpande medicin, kallade statiner, för att förebygga hjärtsjukdom. Enligt en internationell forskningsgrupp förorsakar inte högt kolesterol hjärtsjukdom hos äldre och de menar att medicinering är onödig.

Text: Anna Böhlmark

Höga värden av det så kallade dåliga kolesterolet, LDL (Low Density Lipoprotein), har traditionellt blivit förbundet med hjärtsjukdom och slag, men detta motbevisas i en artikel publicerad i BMJ (British Medical Journal).

Uffe Ravnskov varnar för statiner
Uffe Ravnskov, dansk forskare som avslöjat myten om högt kolesterol

Det är en internationell forskningsgrupp under ledning av professor Uffe Ravnskov som påstår att högt kolesterol inte är farligt. Han har tillsammans med 15 andra forskare genomgått studier som involverat nästan 70 000 människor. De fann att det inte fanns något sammanhang mellan det som traditionell betraktats som ”dålig” kolesterol och för tidig död av hjärtsjukdom bland dem som var över 60 år.


Den nya studien fann att hela 92 procent av personer med hög kolesterolnivå lever längre utan att bli medicinerade med statiner (beteckningen för en rad kolesterolsänkande mediciner).


Enligt Sherif Sultan, en av medförfattarna i studien, är kolesterol ett av kroppens mest vitala molekyler och kan bland annat hindra infektion, cancer och muskelsmärtor hos äldre människor.

Att sänka kolesterolet med mediciner för att förebygga hjärtsjukdom i åldersgruppen över 60 år är total bortkastad tid och resurser. Att förändra livsstilen är däremot det viktigaste sättet för att uppnå god hälsa och en bättre livskvalitét på, menar han.

Steinar Madsen, medicinsk teknisk direktör hos norska läkemedelsverket, menar att Uffe Ravnskov och hans medarbetare presenterar intressanta data, men att detta inte kan ligga till grund för att lägga upp riktningslinjer för behandling.

Då måste vi se på hur det går med dem som får behandling jämfört med dem som inte får det, säger Madsen. Han menar också att de finns en rad andra studier som visar att de som har haft hjärtinfarkt eller hjärtslag kommer bättre ut ur det när de får behandling med kolesterolsänkande mediciner. Han tror dessutom att ju äldre man blir, ju mindre effekt har man av kolesterolsänkande behandling då man i mindre grad kan få åderförkalkning att gå tillbaka. Man kan bara bromsa utvecklingen.

Ett av de största sjukhusen i modern medicin är den enorma riskreduktionen för en för tidig död (innan 75 år) på grund av hjärtsjukdom, säger Madsen. Han berättar att risken för att dö av hjärtsjukdom i Norge idag är 80 % lägre än för 20-30 år sedan. Orsaken till de är bättre kosthållningen, mindre rökning och bättre medicinsk behandling.

Efterhand som man blir äldre blir andra dödsorsaker stadigt viktigare. Konsekvensen av att vi har förskjutit hjärtsjukdom till äldre ålder är att andra dödsorsaker blir mer framträdande. För fyrtio år sedan var det tre gånger så många som dog av hjärtsjukdom och slag som av cancer. Nu är det omkring lika många.

Det innebär naturligtvis att det finns mindre att vinna med statinbehandling , och därmed mindre och mindre effekt på den totala dödligheten eftersom människor dör av andra orsaker. Men sm förebyggande behandling hos dem som har åderförkalkning står kolesterolsänkande medel sig fortfarande bra, även om effekten nog är mindre än vad många tror, säger Madsen.

Statiner kan ge allvarliga biverkningar

Författarna till studien vill nu ha en omprövning av rättningslinjerna för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och åderförkalkning, eftersom de tror att fördelarna med statinbehandling är överdrivna och att medicineringen kan leda till andra allvarliga sjukdomar, inklusive njursvikt, leverskada, depression och cancer.

I sin artikel ”The Cholesterol Myths”, publicerad 30.12.2015, skriver Uffe Ravnskov att statinbehandling är farlig.

Citat:

”En av de vanligaste biverkningarna är svaga och värkande muskler. I sällsynta fall kan dessa muskelsmärtorna leda till en allvarlig och dödlig njursjukdom, rabdomolyse. (Läs mer om Rabdomyolyse på wikipedia).

När Bayers (det tyska läkemedelsföretaget) statinpreparat, Baycarol hade funnits på marknaden några år, visade det sig att mer än 50 patienter hade dött av denna sjukdom. Bayer tvingades sedan att dra tillbaka läkemedlet.

Enligt Bayers senaste rapport från 2004, dog mer än 100 människor till följd av statinbehandling, och det nämns inte hur många människor som lever med sjukdomen och behandlas för kronisk dialys eller som har fått en ny njure. ”

Han skriver att det finns anledning att vara skeptisk till studier som visar att muskelstelhet förekommer i endast några få procent. I en studie av 22 professionella idrottare med ärftligt högt kolesterol som behandlades med statiner, avslutade 16 av dem (75 procent) behandling på grund av muskelsmärtor.

Han skriver att idrottare är förmodligen mer känsliga för muskelsmärtor, men att även milda smärtor kan vara mycket hämmande för äldre personer med svaga muskler. Dessutom är motion den bästa och minst farliga metod för att förhindra hjärtinfarkt. Men det blir svårt att utöva när musklerna sviktar. Oberoende forskare har funnit att åtminstone en fjärdedel av äldre som behandlas med statiner har muskelsymtom som hindrar dem från att motionera.

560,000 norrmän tar statiner

Enligt den norska läkemedelsmyndigheten är de cirka 530.000 personer som för närvarande använder kolesterolsänkande medel i Norge.
Steinar Madsen bekräftar att muskelstelhet och muskelsmärta är de vanligaste biverkningarna.

”Det är lite oklart hur vanliga dessa problem är, men vi antar att det finns mellan fem och tio procent som drabbas. Hur många människor som måste sluta med medicin på grund av biverkningar skiljer våldsamt. I stora patientstudier är siffran mycket låg, men i vissa studier har det varit upp till 20 procent”, säger Madsen.

Han tillägger att endast statiner och ezetimib som har visat att de kan minska hjärtsjukdom.

Andra kolesterolsänkande medel har till stor del fallit i glömska. Men det har kommit en ny grupp kolesterolsänkande medel som kallas PCSK9 hämmare. Dessa måste ges som sprutor. De är fortfarande för dyrt för dem att få ersättning i Norge. Resultaten från omfattande studier från hösten 2016 och i 2017 kommer påvisa om dessa nya läkemedel – tillsammans med statiner – minskar hjärtsjukdomar, avslutar han.

Detta tjänar läkemedelsindustrin på statiner:

Enligt Felleskatalogen.no (den offentliga katalogen) kostar 100 tabletter 80mg astorvastatin 171 norska kronor. Detta är tillräckligt för att tre månaders förbrukning. Priserna för de olika statinpreparaten varierar något, men i genomsnitt går en årlig förbrukning per användare på omkring 700 norska kronor. Gångrar vi gör det med 530.000 användare blir det en årlig omsättning på omkring 370 miljoner.

Vill du läsa mer om statiner och dess negativa effekter? Besök Uffe Ravnskovs hemsida.

Text: Anna Böhlmark

Relaterat

Föregående artikelLäsk och saftproducenter i Norge tar nytt sockergrepp
Nästa artikelNorsk professor rekommenderar solarium mot mörkret
Anna Böhlmark
Anna Böhlmark (född 1981) från Sollerön utanför Mora är journalist. Hon har en master i kommunikationsvetenskap och har bott 14 år i Italien. Anna talar flytande italienska, engelska och spanska och talar även kinesiska och franska. Anna har skrivit och fotat 7 år för tidningen 2000-Talets Vetenskap. Dessutom producerar hon dokumentärfilmer. Hon driver det egna medieföretaget Pelicana.

1 kommentar

Lämna ett svar