Illustrerad Vetenskap: Herpesvaccin är på väg

0
229

“Det nya vaccinet, som framgångsrikt har testats på både marsvin och makaker, är ett så kallat trivalent vaccin. Det innebär att det innehåller tre vapen mot HSV-viruset.”

“Vaccinet har testats på marsvin, i ett försök där 36 friska djur vaccinerades. Därefter infekterades de med HSV-2 (den herpestyp som angriper könsdelarna). Bara ett av de smittade djuren drabbades av ett herpesutbrott.  I en kontrollgrupp, som inte hade vaccinerats, slapp bara ett av 24 marsvin undan herpes efter att ha utsatts för smittan.”

Läs mer i Illustrerad Vetenskap