Illustrerad Vetenskap: Herpesvaccin är på väg

632

”Det nya vaccinet, som framgångsrikt har testats på både marsvin och makaker, är ett så kallat trivalent vaccin. Det innebär att det innehåller tre vapen mot HSV-viruset.”

”Vaccinet har testats på marsvin, i ett försök där 36 friska djur vaccinerades. Därefter infekterades de med HSV-2 (den herpestyp som angriper könsdelarna). Bara ett av de smittade djuren drabbades av ett herpesutbrott.  I en kontrollgrupp, som inte hade vaccinerats, slapp bara ett av 24 marsvin undan herpes efter att ha utsatts för smittan.”

Läs mer i Illustrerad Vetenskap

Kommentera