Intressekonflikter påverkar bedömningen av HPV-vaccinets säkerhet

1024
Birthe Storaker - Foto: Anna Pavelsen
Birthe Storaker – Foto: Anna Pavelsen

I British Medical Journal den 3 oktober väcktes frågan huruvida alla intressekonflikter hade rapporterats in, beträffande översynen av humant papillomvirus (HPV). Tvivlen gäller Marc Arbyn från det belgiska cancercentret i Bryssel, som var huvudförfattare till översynen.

Text: Birthe Storaker, ”Interessekonflikter ved gjennomgang av HPV-vaksine?” | Översättning: Madeleine Lidman

Det finns en misstanke om att Marc Arbyn [hemsida] inte har offentliggjort alla potentiella intressekonflikter fullt ut. Hans roll som rådgivare till ”HPV Prevention and Control Board”, vid universitetet i Antwerpen som finansierats av vaccinindustrin (GSK, Merck, Abbot, Sanofi Pasteur och MSD), borde ha inkluderats i redovisningen av en intressekonflikt, anser kritiker.

Bedömning av finansiella intressekonflikter

Cochrane-samarbetet har bett sina experter på finansiella kopplingar till industrin, att bedöma om Arbyn har underlåtit att rapportera om alla intressekonflikter. Expertgruppen består av Fergus Macbeth, pensionerad onkolog och Angela Webster vid Universitetet i Sydney. Deras uppgift är att ge vägledning kring problem som uppstår i samband med kommersiellt penningstöd och de biträds av en grupp av fyra andra personer.

Men att be den här gruppen komma fram till en slutsats är inte rätt lösning, eftersom det i den ursprungliga förklaringen om intressekonflikter i HPV-rekommendationen anges att författarna är godkända av samma kommitté, ”baserat på Cochranes strikta riktlinjer för intressekonflikter”.

Innehåller inte alla relevanta data

Översynen som drog slutsatsen att vaccinet var effektivt och säkert, har blivit föremål för klagomål om att den inte omfattade alla relevanta data och inte klargjorde möjliga källor till osäkerhet.

Cochrane har avvisat kritiken och sagt att endast fem försök utelämnades och att inkludera dem inte skulle ha gjort någon skillnad i bedömningen av slutsatserna.

Författarna till den artikel som utlöste oenigheten i slutsatserna kring HPV-rekommendationerna, har också ifrågasatt om Arbyns förklaring är fullständig. I kommentarer som publicerades i BMJ evidensbaserad medicin, har Lars Jørgensen och Peter Gøtzsche från Nordic Cochrane Center samt Tom Jefferson från Centrum för evidensbaserad medicin i Oxford, listat ett antal referenser som tyder på att Arbyn fått forskningsanslag samt rese- och logikostnader, antingen direkt eller indirekt från läkemedelsindustrin.

Gøtzsche avskedad

Peter Gøtzsche har sedan avskedats från alla uppdrag i Cochrane, på grund av vad styrelsen beskriver som ett ”pågående och konsekvent mönster av störande och olämpliga beteenden, som har pågått under flera år”, men han har sagt att han vill fortsätta att leda det nordiska centret som ett oberoende centrum som genomför systematiska bedömningar.

Nuvarande Cochrane-riktlinjer om författarskap, säger att en ledande författare inte ska ha några intressekonflikter och att forskargruppen huvudsakligen ska bestå av människor utan intressekonflikter. Konflikter enligt Cochranes definitioner, inkluderar ekonomiskt stöd från kommersiella aktörer och omfattar även medlemskap i rådgivande nämnd.

Flera intressekonflikter

Lauri Markowitz - Foto: cdc.gov
Lauri Markowitz, MD – Foto: cdc.gov

I en kommentar till inlägget i BMJ, av Elizabeth Hart, ifrågasätts förtroendet för en annan person, Lauri Markowitz, som har varit mycket inflytelserik när det gäller Cochranes bedömning av HPV-vaccinationer. Lauri Markowitz intressekonflikt framgår inte av Cochranes bedömning av HPV-vaccinationerna.

Elizabeth Hart anser att det är viktigt att undersöka Lauri Markowitz engagemang i Cochranes bedömning av HPV-vaccinationer, eftersom hon har okända intressekonflikter och hennes inspel kan ha påverkat själva bedömningen.


Elizabeth Hart ställer frågan huruvida Lauri Markowitz kan vara en opartisk bidragsgivare till Cochrane-bedömningen av HPV-vaccinationer, när hon så uppenbart varit en ivrig förespråkare för HPV-vaccinationer. Hon hänvisar till en intervju på YouTube med Markowitz, där hon pratar om hur man ska få fler människor att vaccinera sig.


Hart har inte fått svar från David Tovey, Editor in Chief of Cochrane, angående hur och varför Lauri Markowitzs ursprungliga deltagande i Cochranes översikt av HPV-vaccinationder godkändes av Cochrane.

Elizabeth Hart är av den uppfattningen att Cochrane seriöst måste överväga intressekonflikter i sitt arbete. Hon anser att dessa konflikter är komprometterande för Cochranes arbete om att tillhandahålla trovärdig och opartisk information som ett stöd för faktabaserade hälsoval.

Text: Birthe Storaker | Översättning: Madeleine Lidman

Källor

 

 

Föregående artikelDagens Medicin: Ny modell ger yngre snabb demensdiagnos
Nästa artikelLider du av förstoppning? Testa hukställning
Birthe Storaker
Birthe Storaker är frilansjournalist (f. 1964) och bla civilekonom från Handelshögskolan.

1 kommentar

Lämna ett svar