FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD. Denna serie vill ge en överblick av nuläget inom svensk sjukvård och visa vägen framåt mot en helt ny dimension av förebyggande hälsovård. En hälsovård som sätter patienten – människan – konsumenten i centrum och ersätter den otillfredsställande symptomatiska sjukvård vi har idag. Serien av krönikor är skrivna exklusivt för TV Helse av Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin.

Text: Jens Jerndal | Del 1Del 2Del 3Del 4

Jens Jerndal, privat foto
Jens Jerndal, privat foto

”Just som jag blivit klar med denna artikelserie, såg jag i TV2 Delbetänkandet God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)-  överlämnas av Vårdförbundets Anna Nergårdh till socialminister Annika Strandhäll angående framtidens sjukvård där både helhetsperspektivet på patienten och den förebyggande aspekten lyfts fram.

Mycket klokt och glädjande så långt, och ett klockrent uttryck för det pågående paradigmskiftet mot vad jag kallar Vattumannaparadigmet. Men även om man efter år av remissförfarande och synpunkter från olika intressen följer de framlagda förslagen, så kan det inte bli någon verklig förbättring förrän vi bryter oss ur läkemedelsindustrins gastkramande järngrepp om svensk sjukvård och om själva utbildningen av läkare och annan sjukvårdspersonal.” – Jens Jerndal

Vi har kunnat glädja oss åt att medellivslängden ökat i de utvecklade länderna under hela 1900-talet. Bland orsakerna till detta är tillgång till mångsidig näring, bättre hygien och information, och inte minst medicinska framsteg som antibiotika och nya kirurgiska procedurer.

Somliga har förutspått att medellivslängden snart kommer att ligga kring 100 år. Men tendensen har vänt under den senaste tiden, i synnerhet i USA och vad kan det bero på?

Frågan är inte så enkelt besvarad, då vi står inför en samlad effekt av många faktorer.

En av dessa faktorer är de tiotusentals nya kemiska produkter som lanserats sedan andra världskriget och nu omger oss på alla håll.

En annan faktor är den osynliga elektromagnetiska strålning som nu dagligen insveper oss i vad på engelska kallas electronic smog.

Ytterligare an viktig faktor är de faror som lurar i våra matvaror. De har i allt högre utsträckning blivit massproducerade industriprodukter späckade med artificiella tillsatser för att de skall hålla sig längre, smaka bättre, se aptitligare ut, och bli billigare att framställa.

Jordbruksprodukterna är numera fulla av giftiga insekts- och ogräsmedel, och boskapen pumpas full med antibiotika och hormoner. Allt för att öka den ekonomiska vinsten på kort sikt.

I större delen av USA och Storbritannien häller man dessutom det hälsofarliga miljögiftet fluor i dricksvattnet. I Sverige har vi, så vitt jag vet, för en gångs skull inte imiterat Storebror i väster och avböjt det lömska attentat mot hälsan som fluor i dricksvattnet utgör. Däremot predikas fluorsköljning av alla skolbarn och fluor i tandkräm. Skrämmande nog pågår ”försök” med fluor i mjölk åt småbarn. Kusligt. Den verkliga orsaken till att man häller fluor i dricksvattnet är en lång historia, som jag inte kan gå in på här, men den har inget att göra med tandvård.

Skolmedicinen lever inte upp till kraven på förebyggande hälsovård

Slutligen måste vi numera räkna vår moderna västerländska skolmedicin till de faktorer som inverkar förkortande på medellivslängden i stället för att förlänga den.

Lyckligtvis har vi kollektivt sedan länge insett rökningens många skadliga effekter på hälsan.  Trots det fortsätter alltför många att röka.

Lungcancer är bara en av tobaksrökningens möjliga konsekvenser, men lungcancer kan också ha andra orsaker. Min syster, till exempel, som aldrig rökt i hela sitt liv, fick lungcancer. Min hypotes är att den orsakades av en kortisoninhalator hon använde mot sin astma under många år. I så fall ett exempel på iatrogen sjukdom, dvs. sjukdom orsakad av behandling som givits eller ordinerats av läkare.

Effekter av läkarbehandling är paradoxalt nog idag en av de allra vanligaste dödsorsakerna i USA. Beroende på hur befintlig officiell statistik tolkas, rankar den som antingen nummer ett, nummer två eller nummer tre. Hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer är de enda två sjukdomstyper som kan konkurrera med antalet dödsfall på grund av läkarbehandling. Jag har inga officiella siffror för Sverige, men jag misstänker att situationen här inte avviker alltför mycket från den i USA, och att mörkertalet är stort.

Vad beträffar hjärtsjukdomar, cancer och diabetes, så visar sig den symptombehandling som ges rutinmässigt på våra sjukhus av skolmedicinens läkare vara ineffektiv. Den botar aldrig.

De flesta läkemedel som godkänts och promoveras för användning vid de nämnda sjukdomarna har biverkningar som orsakar nya problem som kan visa sig bli värre än den ursprungliga sjukdomen.


I USA har man i den ena skandalen efter den andra upptäckt att flera av de mest sålda läkemedlen för vanliga sjukdomar i många fall orsakade patienternas död i stället för att bota dem.


Ett av de mest omtalade läkemedlen under senare år är VIOXX, läkemedelsfirman Mercks medel mot reumatism, som man officiellt erkände hade under de första 4 åren sedan den godkänts, orsakat över 28,000 hjärtattacker med dödlig utgång. Och märk att detta är de officiellt anmälda, registrerade och erkända dödsfallen. Det är så gott som säkert att de verkliga siffrorna är mycket högre. Och VIOXX är långt ifrån ensam om att ha haft döden som biverkning

Det har t.ex. också visat sig att dödligheten bland dem som tagit s.k. statiner, som rutinmässigt ordineras mot högt blodtryck och högt kolesterol, är högre än bland dem som inte tagit statiner.

Trots detta fortsätter den officiella sjukvården envist att ordinera statiner så snart kolesterolet går lite utöver vad de godtyckligt på grundval av statistik bestämt vara normalt, och så snart det systoliska blodtrycket går över 140.

Detta strider klart mot nyare forskning, som redan varit tillgänglig i över ett decennium. Vid samtal med flera olika hjärtspecialister har jag kunnat konstatera att de fortfarande tycks ovetande om denna forskning och fortsätter insistera på att patienterna skall ta statiner. Till saken hör förstås att statiner är en av de allra mest sålda och mest lönsamma medicinerna på marknaden och drar in många miljarder dollars varje år åt fabrikanterna och patentägarna.

Precis som i USA har medicinen här i Sverige blivit alltmer renodlat farmaceutisk, dvs. de enda behandlingar som ges – och ofta de enda som tillåts av Läkemedelsverket – är syntetiska patenterade och fabrikstillverkade droger, plus kirurgi och radioaktiv strålning. Den Rockefellerska affärsmodellen följs troget, ja jag är frestad säga slaviskt. Den tillåter ingen konkurrens.


Hur många vet förresten att det sedan närmare hundra år alltmer varit läkemedels-fabrikanterna som bestämmer vad läkarna skall lära sig på medicinska fakulteten och hur de skall tillåtas praktisera medicin? Inte direkt och öppet förstås, men via stiftelser, forskningsinstitut och universitet som de finansierar och kontrollerar.


Och hur känt är det att Big Pharma permanent avlönar tusentals lobbyister över hela världen för att påverka lagstiftare, medicinska myndigheter och andra med inflytande över sjukvården att följa riktlinjer som industrin dragit upp?  – Och försöka hindra all konkurrens.

Men patienterna då? – Hur mycket har de att säga till om?

Swisha Jens JerndalDen officiella inställningen är att medicin är en så komplicerad vetenskap att bara läkare och forskare kan ha någon uppfattning om vad som är bra eller ej för patienterna. Alltså blir varken de som drabbas, dvs. patienterna, eller de som betalar, dvs. skattebetalarna, tillfrågade. Detta kallas demokrati och behandlingsvalfrihet.

Sanningen idag är dock att patienterna många gånger, tack vare internet, är bättre informerade än läkarna, som efter sin examen oftast får all fortsatt information från läkemedelsindustrin.

Text: Jens Jerndal | Del 1Del 2Del 3Del 4

Relaterat

Föregående artikelBli kvitt ulcerös kolit med koständring, bättre livsstil och funktionell medicin
Nästa artikelJens Jerndal överblickar svensk sjukvård: Var finns en oberoende holistisk medicin? – Del 2
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

7 Kommentarer

 1. Hej Jens,
  Jag gillade din artikel. Jag saknade dock att du inte nämnde att makthavarna tjänar på att undanhålla bra behandlingar till alla olönsamma och tämligen omedvetna sjuka undersåtar. Bra behandlingar är attraktiva för de sjuka men förblir olösamma i ett kommersiellt sammanhang.

  • Tack Erik, för vänliga ord och efterlysning av hur vinstmotiv kan styra tillgången på effektiv vård för ”olönsamma patienter”. Det Du efterlyser är givetvis viktigt, men betänk att detta bara är den första delen i denna krönika, och något av det Du efterlyser kommer nog fram i senare delar, om inte dirket så som Du formulerar det, så i alla fall indirekt. Alltså lite tålamod, så blir det åtminstone lite bättre!

  • Tack Erik Enby för vänliga ord om min artikel och påpekandet att jag inte tagit upp den lönsamhetsaspekt som på senare år smugit sig in i svensk sjukvård och gör att makthavarna – Socialdepartementet? – Landstingen? – Kommunerna? – av besparingsskäl vägrar ge ”olönsamma” och omedvetna patienter effektiv behandling. Detta snuddar vid en tendens jag tycker mig ha observerat i Sverige att inte ge de äldsta patienterna den behandling de behöver och därmed avsiktligt förkorta deras liv, tydligen med den synnerligen arroganta inställningen att de levat länge nog och inte har anledning ta upp resurser som kan användas till yngre patienter. Man får verkligen hoppas att denna inställning inte är en inofficiell policy som utgår från högre ort, men misstanken finns där. Det är minsann illa nog om enskilda läkare ”leker Gud” och anser sig kunna bestämma hur länge en patient skall tillåtas leva.

 2. @Erik Enby

  Jag har också funderat på just detta med att tillgången på läkemedel som faktiskt avhjälper sjukas problem tycks finnas inom företagshälsovården. Jag har hört några stycken kommentera detta förhållande. Det verkar självklart att särskilt större korporationer kan erbjuda bot till sina medarbetare, vilket inte vårdcentralerna för vanliga dödliga gör.

  För övrigt: Tack för bra artikel, Jens! Jag har ofta undrat – särskilt så här i våra digitala dagar – varför inte olika specialister anropas SAMTIDIGT för t ex videosamtal av primärvården eller av enskilda när diagnoser är svåra att ställa? Istället ska den enskilde springa först till den ene och sedan till den andre och ingen vet vad den andre anser. Det är sannerligen dags att omorganisera vårdapparaten så att specialisterna flockas kring individen och hennes behov och inte i enlighet med specialistsjukvårdens fragmenterade struktur.

  • Tack Carina Agrell för Din synnerligen relevanta kommentar. Min egen holistiska favoritmodell på vårdcentral är en mottagande nivå där man först möter en ”specialist” på vad alla de olika specialiteterna som finns kan åstadkomma – och vad de inte kan åstadkomma – som genom en preliminär diagnos kan fastslå vilken eller vilka av de olika specialisterna, t.ex. akupunktör, homeopat, kiropraktor, kostrådgivare, fysioterapeut, kinesiolog, kirurg m.fl, som kan bota eller ge lindring i det aktuella fallet, och utarbeta en preliminär behandlingsplan. Meningen är att alla relevanta behandlingsformer skall kunna samarbeta intimt under ledning av ”allmänspecialisten-receptionisten”. Det borde ju vara ganska självklart att en patient inte kan veta vilken behandlingsform som är bäst för henne eller honom, och som det nu är konkurrerar de olika terapeuterna om patienten, vilket knappast är i patientens intresse.

 3. Tack Jens för en bra artikel. För mig är det obegripligt hur samhället ser på hur sjukvården överbelastas med den största pandemin som diabetes (eller mera rätt sockersjuka) med följdeffekter som hjärt/kärlsjukdom, cancer, Alzheimers etc får fortgå utan att människor informeras om att huvudorsaken till detta är maten vi äter och den kommersiella styrningen av såväl produktion som konsumtion. Det behövs en folkrörelse för att människorna åter ska ta ansvaret för sin hälsa. För året startade Riksföreningen för metabol hälsa i detta syfte. Gå med i kampen på http://www.metabolhalsa.se

 4. Tack LO Landin för Din diplomatiskt obesvarade fråga, som¨oförtjänt ”gives the benefit of the doubt” till dem som designat och styr sjukvården. Den uppenbara och upprörande sanningen är att hela vårt sjukvårdssystem, med början för 100 år sedan, kidnappats och styrs av globala kommersiella intressen. Det enda som intresserar sjukvårdens verklige huvudman, Big Pharma, är att göra så stora vinster som möjligt, och de har verkligen lyckats, eftersom läkemedelsindustrin är den i särklass lönsammaste av alla legala industrikategorier med bortseende från vapenindustrin.

  Det borde ju säga sig självt att det då ligger i Big Pharmas intresse, att befolkningen är så sjuk som möjligt så länge som möjligt, så att de kan raka in så stora vinster som möjligt.

  Den enskilda patienten i Sverige märker inte hur mycket hans vård kostar, eftersom staten står för lejonparten av kostnaden. Men han märker det på skattsedeln, där man dock inte kan veta hur mycket som går till sjukvården, eftersom skattebetalaren inte får någon specificering av hur hans skatt används.

Lämna ett svar