FRAMTIDENS FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD. Denna artikelserie överblickar nuläget inom svensk sjukvård och visar vägen till en ny dimension av förebyggande hälsovård som sätter patienten i centrum. Serien av krönikor är skrivna exklusivt för TV Helse av Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin.

Text: Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin | Del 1Del 2Del 3Del 4

Jens Jerndal skriver om oberoende holistisk medicin.Om betydelsen av mat och dryck, får läkarna knappast lära sig något alls. Till råga på allt är det minimala de lär sig ofta fel och återspeglar industrins intressen, inte konsumenternas. Detsamma gäller Livsmedelsverkets kostråd. Följer man dem, ja då har man stora utsikter att få problem med både vikten och hälsan.

Men inte ens de läkare som tänker självständigt, skaffar sig egen oberoende information, och ifrågasätter de ”uppifrån” påbjudna behandlingsprotokollen, har i praktiken möjlighet att påverka utvecklingen.

De som inte inrättar sig i leden och lyder order finner sig snart utan jobb. Och skulle de därtill ha vågat behandla patienter på ett icke-auktoriserat sätt – i synnerhet om de fått bättre resultat och faktiskt botat patienterna – så riskerar de att bli fråntagna sin läkarlegitimation och bli arbetslösa, eller till och med åtalade och dömda för att ha riskerat sina patienters hälsa och liv. Vi har färska exempel på detta här i vårt eget land. Inför det perspektivet väljer, förståeligt nog, de allra flesta läkare att tiga och göra som de blir tillsagda.

Oberoende holistisk medicin

Som oberoende holistisk läkare utan indoktrinering från läkemedelsindustrin, har jag alltid haft klart för mig att sammansättningen och kvaliteten hos den mat vi får i oss, är avgörande för vår hälsa.


Hippócrates, ansedd som den västerländska medicinens fader, ansåg att ”vår mat skall vara vår medicin och vår medicin skall vara vår mat.”


Det är inte alls länge sen skolmedicinska läkare brukade svara en patient som frågade om matens betydelse, att det är likgiltigt vad man äter, för maten har ingen inverkan på hälsa eller sjukdom. Idag vet så gott som alla bättre, men inte tack vare hälsomyndigheterna.

En viktig aspekt av holistisk medicin är insikten att en sjukdom ofta innebär ett budskap till patienten, dvs. den kan vara ett slags väckarklocka som tvingar den sjuka att beakta något hon försummat i sitt liv, och att ändra på sin livsföring eller sina prioriteringar. En sjukdom kan alltså ha en positiv funktion i patientens liv. Men bara om man tänker till och är medveten nog att tolka budskapet och ta konsekvenserna.

Holistisk medicin anlägger ett dynamiskt helhetsperspektiv, där så många faktorer som möjligt som kan påverka hälsan tas med i beräkningen. Hit hör, förutom gener och föda, livsstil, miljöfaktorer, psykologiska och emotionella faktorer samt stress i alla dess former.

En av den holistiska medicinens viktigaste egenskaper, är att den är speciellt lämpad för förebyggande vård.

Det borde vara tankeväckande att vår västerländska skolmedicin bara tjänar pengar på patienterna när de är sjuka. Knappast något starkt motiv att förebygga sjukdom och hålla dem friska.

Traditionell preventiv medicin i Kina

Det klassiska systemet i Kina gick ut på att akupunktören kom hem till sina patienter med regelbundna mellanrum, t.ex. en gång i månaden, eller kanske oftare. Han undersökte dem då noga, och kunde med ledning av de tolv olika pulsar akupunkturen identifierat och lärt sig tolka, samt ansiktets och tungans utseende ställa en fullständig diagnos jämte prognos.

Det speciella med dessa pulsar är att de indikerar för akupunktören om någon anomali är på gång i patientens energisystem som t.ex. kan leda till sjukdom i ett visst organ, eller en viss funktion, långt innan patienten upplever några symptom.

Akupunktören kan då behandla denna anomali i meridiansystemets energibalans och stämma i bäcken, så att säga, så att patienten aldrig behöver bli sjuk.


Patienten betalar alltså akupunktören regelbundet för att hålla honom frisk. Och skulle han ändå bli sjuk, då hålls betalningen inne tills patienten återvunnit hälsan med akupunktörens hjälp.


Också avgörande för dess framgång är att holistisk medicin samarbetar med naturen och organismen som helhet, i stället för att selektivt blockera och angripa enstaka naturliga funktioner, som är den metod skolmedicinen oftast tillämpar.

Voltaire sade på 1700-talet att läkarens roll bör inskränka sig till att underhålla patienten medan Naturen botar. Det ligger mycket i det.

Ingen läkare i världen vet mer än Naturen själv. Den har haft miljarder år på sig att förbättra och förfina sina metoder och sin effektivitet.  Den holistiska medicinen går därför in för att i första hand respektera och stödja det naturliga immunförsvaret och stärka kroppens egna reparationsmekanismer.  Och alltid söka sjukdomens yttersta orsak i stället för att bara behandla symptomen.

Swisha Jens JerndalModern allopatisk medicin inriktar sig tvärtom på symptomen som man söker undanröja genom att blockera naturliga processer utan att till fullo förstå deras innebörd och funktion.  Resultatet blir olika grader av misslyckanden och mängder av s.k. biverkningar av behandlingen. Alltför ofta är en av biverkningarna döden.

Text: Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin | Del 1Del 2Del 3Del 4

Relaterat

Föregående artikelJens Jerndal överblickar svensk sjukvård: Saknas förebyggande hälsovård med människan i centrum – Del 1
Nästa artikelJens Jerndal överblickar svensk sjukvård – Kemo och strålning skadar immunförsvaret och ger mer cancer – Del 3
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

3 Kommentarer

  1. Det är intressant att del av Jens artiklar, som påminner om mina föreläsningar och kurser etc under 90-talet och framåt.

  2. Utmärkt artikel!

    Beträffande meningen ”Idag vet så gott som alla bättre, men inte tack vare hälsomyndigheterna.” måste tilläggas:
    • Och definitivt INTE tack vare den SJUKA vårdens alla s.k. ”läkare”!

Lämna ett svar