ALLOPATISK SKOLMEDICIN. Denna serie överblickar nuläget inom svensk sjukvård och visar vägen samtidigt till en mer effektiv och förebyggande hälsovård med patienten i centrum. Krönikorna är skrivna exklusivt för TV Helse av Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin.

Text: Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin | Del 1Del 2Del 3Del 4

Jens Jerndal, privat foto
Jens Jerndal, privat foto

Många sjukdomstillstånd anses obotliga av vår så avancerade västerländska medicin, trots att de relativt lätt kan botas med alternativa metoder, t.ex. akupunktur med flera tusen år på nacken, eller homeopati med över 200 års klinisk erfarenhet.

Men även om en sjukdom inte kan botas, så kan den behandlas, och visa sig mycket lönsam för läkemedelsindustrin. Därför satsar man hårt och hänsynslöst på att diskreditera alla alternativa behandlingsmetoder i allmänhetens ögon. I den diskrediteringskampanjen har läkemedelsindustrin rutinmässigt värvat både myndigheter och media som aktiva partners.

Dr Reinhold Voll blev botad av kinesisk akupunktur

I min bok ”Vakna Sverige – Framtiden är här” skrev jag bl.a. om den tyske skolmedicinske läkaren Reinhold Voll, som jag kände personligen. I unga år fick han en svår inälvssjukdom som ansågs obotlig av västerländsk allopatisk skolmedicin och som oftast hade dödlig utgång. Han genomgick inte mindre än sju kirurgiska ingrepp utan resultat.

Många hade nog givit upp och välkomnat döden i det läget, men inte dr Voll. Han började forska i andra behandlingsmetoder och lät sig behandlas med klassisk kinesisk akupunktur. Hör och häpna! – Han blev helt botad.

Den bekvämaste vägen för de flesta i den situationen hade varit att gå tillbaka till sin etablerade västerländska läkarpraktik och fortsätta driva den som om inget hänt, men det var inget dr Voll kunde tänka sig.

Han var uppfylld av att ha botats med akupunktur, när västerländsk medicin med alla sina vetenskapliga pretentioner stod maktlös. Han ville gå till grunden med det och utröna hur det var möjligt och hur det fungerade. Så han började en exceptionell forskarbana som ledde till uppfinnandet av en ny disciplin, nu känd som bioresonans eller energimedicin. En medicinsk disciplin som är ett direkt uttryck för den nya världssyn jag kallar Vattumannaparadigmet.

Bioresonans

Voll uppfann själv en elektronisk apparat som han kopplade till patienten för att – förenklat uttryckt – mäta elektriciteten i akupunkturmeridianerna. Han skapade så en krets där han kunde introducera homeopatiska och andra läkemedel, men även örter, kristaller med mera, med var sin egen vibrationsfrekvens, som kan påverka patientens energibild. På det sättet kunde han på mycket kort tid avgöra om det fanns obalanser i akupunkturmeridianerna, som förklarade sjukdomen, och finna vad patienten behövde för att korrigera obalansen och återvinna hälsan.

Ofta räckte den elektroniska behandlingen, eller klassiska akupunkturnålar, men med ledning av sin analys kunde han nu också ordinera andra botemedel, t.ex. i form av en ört, ett mineral, eller en homeopatisk medicin.

Det intressanta är att han snabbt kunde fastställa vad patienten behövde och slapp förlora tid på att prova olika mediciner på måfå, och vänta på laboratorieanalyser och feedback från patienten, som våra skolmedicinska läkare normalt måste göra. Och sen kunde han också direkt se om behandlingen haft effekt, eller om ytterligare behandling krävdes, och i så fall vilken.


Jag upplevde personligen hur dr Voll på en kvart diagnosticerade och botade två kvinnliga patienter som under mer än tio år lidit av svår huvudvärk. Båda två hade konsulterat en lång rad skolmedicinska experter i flera olika länder utan något resultat. Till saken hör att deras symptom var mycket likartade, men orsaken och behandlingen var olika.


Voll publicerade 18 mindre böcker eller skrifter på tyska, där han redovisade sina resultat och slutsatser. Bland annat gjorde han en viktig insats för att visa hur viktiga tänderna och käkarna är för helhetshälsan, och hur de kan direkt både påverka, och påverkas av, hälsotillståndet hos andra organ i kroppen.

Den vetenskapligt högtstående American Journal of Acupuncture, som utgivits sedan 1973, tog under 1970- och 80-talen in många artiklar av Voll i engelsk översättning.


Volls metod har under de senaste 40 åren utvecklats och förbättrats av framför allt tyska och ryska forskare, som producerat flera generationer av mycket mer sofistikerade och finstämda elektroniska instrument för både diagnos och behandling.


Detta är utan minsta tvekan framtidens medicin. Men tror någon att den institutionella västerländska medicinen intresserat sig för denna revolutionerande teknologi? – Tvärtom! – Orsaken? – Helt enkelt för att bioresonans – liksom akupunktur – varken kräver farmaka, dyra konventionella testmetoder, vacciner, eller kirurgiska hjälpmedel, och det är på sådant som läkemedelsföretagen tjänar sina hundratals miljarder varje år.

Nicola Tesla, J.P. Morgan och Rockefeller

Situationen kan sägas vara parallell till den som Nicola Tesla upplevde, när han för över hundra år sedan uppfann en metod att utvinna oändlig fri och ren energi ur Jorden och dess magnetfält. Hans dröm var att ge hela världen fri, ren energi. Men den drömmen stoppades av storfinansen representerad av bankiren J.P. Morgan.

En skillnad är att Teslas teknologi var helt ny och revolutionerande, medan akupunktur och homeopati fanns långt innan John D. Rockefeller insåg vilka kolossala vinster som fanns att göra med ett monopol på massproducerade standardmediciner. Dittills hade alla mediciner tillretts manuellt av varje apotekare på recept som utfärdades av läkarna individuellt för varje patient och varje tillfälle.

Hälsomyndigheterna

Men de statliga hälsomyndigheterna då? – De som skall arbeta för folkhälsan och medborgarnas bästa?  Borde inte de kasta sig över denna metodologi, som är så mycket effektivare än den ortodoxa allopatiska medicinen, oerhört mycket billigare, och helt utan skadliga biverkningar? – Det skulle ju gynna både folkhälsan och de enskilda patienterna, och samtidigt spara miljardbelopp åt samhället och skattebetalarna.

Jo, men då skulle kanske många arbetstillfällen inom läkemedelsföretagen försvinna… Vi måste väl värna om jobben! Och om skatteintäkterna från dessa stora företag – även om de nu köpts upp av utländska jättekonsortier med huvudkontor utomlands.

För övrigt misstänker jag att det kunde bli ont om högavlönade reträttposter för politiker och andra offentliganställda beslutsfattare om Big Pharma inte får sin vilja igenom.


Under första hälften av 90-talet förde jag en lång korrespondens om den svenska sjukvården med stats- och hälsoministrarna i tre olika regeringar, två socialdemokratiska och en borgerlig, samt andra företrädare för Socialdemokratiska partiet och för Socialstyrelsen.


Jag redovisade sedan den korrespondensen i min bok ”Vakna Sverige – Framtiden är här”, som kom ut 1997. Boken är visserligen sedan länge utgången på förlaget, men jag har själv några restexemplar kvar, som intresserade kan köpa direkt från mig till nedsatt pris.

Någon bättre meriterad för Nobelpriset i medicin än dr Voll kan jag inte föreställa mig. Han nominerades för nu mer än 30 år sedan, men sannolikt inte av någon av de i Nobels testamente auktoriserade institutionerna.

Hur som helst är Karolinska Institutet så ortodoxt och skygglappsförsett “renlärigt” man kan bli, så något så flummigt som elektronisk medicin vill man nog inte ta i ens med pincett och gummihandskar.

Att gå i spetsen för ett sedan länge behövligt paradigmskifte inom medicinen, som man egentligen borde vänta sig av KI:s Nobelkommitté, nej det var inte att tänka på. Då kunde de ju anklagas av Rockefeller Foundation för att uppmuntra kvacksalveri!

Osher Centrum på KI

Apropå Karolinska Institutet eller KI som det kallas familjärt av de invigda, så känner jag mig manad att här nämna en av de skandaler det figurerar i. Jag syftar på den donation om 50 miljoner kronor som Barbro och Bernard Osher’s stiftelse gav KI för att forska i ”integrativ medicin” med syftet att få alternativa terapier accepterade inom ramen för svensk offentlig sjukvård.

För objektiva och hederliga människor, som verkligen vill att hälsovården skall bli så effektiv och ekonomisk som möjligt, kan det ju knappast finnas någon intressekonflikt eller något att invända mot en sådan uppgift. Eller hur? – Men vad hände?

KI tog tacksamt emot donationen, men sedan har pengarna i läkemedelsindustrins intresse använts till att direkt motarbeta donatorernas avsikt med den, och utan någon som helst reell forskning avvisa alla argument för att införa alternativmedicinska metoder i svensk sjukvård.

Vad jag själv erfarit är att de som anmälde sig för att lära sig om alternativ-medicin från den allopatiska medicinens högborg i Sverige fick en enda nyutkommen bok som kurslitteratur bland de hundratals mycket bra böcker som finns.

Och gissa vad som gjorde att man valde just den boken? – Jo, att författaren kommer till slutsatsen att all alternativ medicin är humbug, aldrig bevisats vara effektiv, och ofta är farlig för patienten. Alltså en grov, kvalificerad lögn, som fabricerats och sprids av den av Rockefeller Foundation för hundra år sedan skapade läkemedelsindustrin.

Vilket förräderi gentemot familjen Oshers goda intentioner deras generositet och mot svenska folket!

För mig är det uppenbart att den bok om alternativmedicin som KI alltså anbefallt till sina studerande, är skriven på direkt uppdrag av läkemedelsindustrin.

Författaren är en tysk, Edzard Ernst, som på något sätt blivit professor i alternativmedicin vid ett mindre känt universitet i England, University of Exeter. Jag är ganska säker på att det måste röra sig om en professur som skapats med en donation från läkemedelsindustrin, just i avsikt att diskreditera allt vad alternativmedicin heter.

Läkemedelsindustrins djupa fickor åstadkom också oförtjänt mycket större och bredare publicitet i massmedia för denna bok, än för någon annan av de många sanna och vederhäftiga böcker om alternativmedicin skrivna av läkare som själva praktiserat detta slags medicin med lysande resultat.

Text: Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin | Del 1Del 2Del 3Del 4

Föregående artikelBotade själv sin urinvägs- och njurinfektion med alternativmedicinska metoder
Nästa artikelJens Jerndal överblickar svensk sjukvård – ”Hanteringen” av akupunktur – Del 5
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

1 kommentar

Lämna ett svar