Karin Meyer tvingas att lämna sin plats i Läkemedelsverkets styrelse

297
Karin Meyer - Pressfoto: Apotekarsocieteten.se
Karin Meyer – Pressfoto: Apotekarsocieteten.se

Läkemedelsverkets jurister bedömer att vd-positionen i Apotekarsocieteten inte kan förenas med styrelserollen.

Karin Meyer som är VD på Apotekarsocieteten har entledigats från uppdraget som ledamot i Läkemedelsverkets styrelse pga att jurister på Läkemedelsverket bedömt att styrelseuppdraget ur jävssynpunkt inte är förenligt med VD-positionen i Apotekarsocieteten.

Anledningarna är att Apotekarsocieteten är en remissinstans på läkemedelsområdet och att både Läkemedelsverket och Apotekarsocieteten samarbetar kring utbildningar inom läkemedelsområdet. Sammantaget gör det att de två rollerna är oförenliga.

Läs mer i LmV

Kommentera