FORSKNING. Smärta orsakar lidande och leder till stora kostnader för samhället. Nästan var femte person har pågående smärta och det finns ett stort behov av att hitta nya smärtstillande läkemedel. Men smärtkänslighet är också nödvändigt för överlevnad och har en skyddande funktion. Det leder till reflexreaktioner som förhindrar vävnadsskada, som exempelvis när man drar undan handen då man känner ett stick från ett vasst föremål eller bränner sig.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet upptäckt ett nytt sensoriskt organ i huden som känner av farlig retning från omgivningen. Det består av gliaceller som har många och långa utskott och som tillsammans bygger upp ett vävliknande organ under huden. Detta organ är känsligt för smärtsam mekanisk åverkan som till exempel stick och slag.


I studien beskrivs hur det nya smärtkänsliga organet ser ut, hur det är organiserat tillsammans med smärtkänsliga nerver i huden och hur aktivering av organet leder till elektriska impulser i nervsystemet som leder till reflexreaktioner och smärtupplevelse.


Cellerna som bildar organet är mycket känsliga för mekanisk retning, vilket förklarar hur de kan detektera stick och slag. I experiment har forskarna också stängt av organet och såg då att möjligheten att känna av mekanisk smärta minskade.

”Vår studie visar att smärtkänslighet inte bara uppstår i hudens nervtrådar, utan också från cellerna i detta nyupptäckta smärtkänsliga organ. Upptäckten förändrar synen på de bakomliggande cellulära mekanismerna för kroppskänsel och kan få betydelse för förståelsen kring kronisk smärta”, säger Patrik Ernfors, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, och huvudansvarig för studien.

Forskningen genomfördes med ekonomiskt stöd av ERC, Vetenskapsrådet, Knut and Alice Wallenbergs stiftelse och Welcome Trust.

Text: pressmeddelande från Karolinska Institutet | Foto: Rawpixel.com. Licens: Pexels.com (free use)

Publikation

  • ”Specialized cutaneous Schwann cells initiate pain sensation”. Abdo H, Calvo-Enrique L, Martinez Lopez J, Song J, Zhang MD, Usoskin D, El Manira A, Adameyko I, Hjerling-Leffler J, Ernfors P. Science, 16 August 2019, doi: 10.1126/science.aax6452.
Föregående artikelStiftelsen Vidarkliniken, vårdcentral och rehab lägger ner för gott
Nästa artikelLäkemedel mot förstorad prostata kopplas till framskriden prostatacancer
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

Lämna ett svar