Läkartidningen: Mindfulness vid depression – inte sämre än något annat

217

”Region Skåne föreslår mindfulness vid depression på vårdcentraler. Idén är visserligen befängd eftersom det saknas rimligt vetenskapligt stöd, men om patienten möts av en engagerad mindfulnessinstruktör kan det säkert vara till nytta, skriver Rolf Holmqvist.”

”När nu Region Skåne gör uppror mot Socialstyrelsen och föreslår mindfulness som förstahandsbehandling för depression på alla vårdcentraler visar det vilken låg tilltro man har till myndigheten.”

Läs mer | 2018-08-24

Kommentera