Läkartidningen: Norsk legitimation för läkare utbildad i Polen räckte inte i Sverige

237

”En läkare som genomgått sin utbildning i Polen och därefter beviljats läkarlegitimation i Norge kunde inte automatiskt få en svensk legitimation. Det bedömningen gör Kammarrätten i Stockholm.”

”Läkaren, som är svensk medborgare, har yrkat att han ska beviljas legitimation som läkare i Sverige med hänvisning till yrkeskvalifikationsdirektivet samt bestämmelser i patientsäkerhetsförordningen som anger att de nordiska länderna genom en överenskommelse ska erkänna varandras legitimationer.”

Läs mer | 2018-11-20

Kommentera